– Streiker så lenge vi må

I dag gikk 150 ansatte i fire LO-forbund ut i streik. De krever innsyn i lønn og rettferdig lønnspolitikk.
14.11.2014
10:11
27.08.2015 20:00

hk-nytt@lomedia.no

Etter å ha meklet ni timer på overtid i går, brøt Handel og Kontor meklingen med Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening. HK krever innsyn i lønna til alle som omfattes av tariffavtalen for de ansatte i arbeiderbevegelsen, slik at de kan få rettet opp i det de hevder er store lønnsforskjeller blant de ansatte i LO-systemet. Dette avviser arbeidsgiverne, og fredag morgen gikk dermed 150 av de 1.500 HK-medlemmene ut i streik. Det streikes i EL & IT Forbundet, i Fagforbundet, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet. Det er første gang i historien at LO opplever en streik i eget hus.

– Nok er nok

Alle som skulle forbi Folkets Hus på Youngstorget fredag morgen ble møtt av HK-klubben i EL & IT Forbundet, kledd i streikevester. En av dem var klubbleder Mona Grawe, som jobber på lønns- og regnskapsavdelingen i forbundet.

– Det føles rart å stå streikevakt utenfor Folkets Hus når LO er arbeidsgiveren vår. Men nok er nok, sier hun.

Grawe mener det er på tide å si i fra fordi lønnsforskjellene i fagbevegelsen er store.

– Kanskje burde denne kampen kommet før. Men nå er vi her og vi er klare for at det kan ta tid, sier klubblederen.

Sekretær i HK-klubben i EL & IT Forbundet, Anita Hekne, sier seg enig.

– LO jobber for å få innsyn i lønnsstatistikk for arbeidstakere for å fastsette riktig lønnsgrunnlag. Det er horribelt at ikke vi skal få det samme, sier Hekne.

Overraskende

Utenfor kontorene til Fellesforbundet på Lilletorget i Oslo var streikevaktene på plass i god tid før klokka 8 i dag tidlig.

Det var en overrasket gjeng som var samlet foran inngangen, der 29 ansatte foreløpig er tatt ut i streik.

– Dette var veldig overraskende, må du skrive. Veldig. Innsyn i lønn er noe de krever andre steder, og vi må få lønnsstatistikk vi som alle andre, sier Torunn Søraa Westrum.

De fire streikevaktene, som raskt vokste til sju i løpet av HK-Nytts korte besøk, tror ikke på en særlig lang streik. Torsdag var alle nettaviser fylt av «LO-ansatte i streik – mot LO».

– Dette blir kanskje ikke den lengste streiken i LOs historie?

– Vi får se, men vi tror nok at dette løser seg i løpet av relativt kort tid. Dette var noe vi trodde de skulle løse i forkant av streiken, og bør være noe de klarer å rette på raskt, mener kvartetten utenfor Lilletorget.

Følger spillereglene

73 av Fagforbundets ansatte er også i streik, både i Oslo og Troms.

– Grunnlaget for streiken er både det økonomiske tilbudet og at vi ikke får innsyn i relevant lønnsstatistikk. Uten å kunne sette opp en ordentlig lønnsstatistikk opplever vi ikke at vi har reelle forhandlinger. Vi er stolte ansatte i Fagforbundet og stolt av den jobben forbundet gjør for sine medlemmer, og vi forventer at forbundet opptrer profesjonelt og ordentlig når det er egne ansatte som er tatt ut i streik, sier HK-leder i Fagforbundet, Karianne Hansen Heien til Fagbladet.

– Vi tar streiken til etterretning og skal gjøre vårt ytterste for at medlemmene våre skal få den hjelpen og tjenestene de har behov for og er vant til å få, men kapasiteten vil selvsagt bli redusert når så mange er i streik, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Som arbeidstakerorganisasjon vil vi i Fagforbundet selvsagt være nøye på å følge spillereglene, og være påpasselige med at arbeid som streikende ansatte skulle ha utført ikke skal gjøres av andre, supplerer administrerende leder i Fagforbundet, Gunnar Gussgard.

Prinsipiell viktig streik

Utenfor Norsk Arbeidsmandsforbunds kontorer noen steinkast unna Youngstorget er det også streikestemning fredag morgen. Mette Irene Øien, organisasjonssekretær i forbundet og HK-medlem, synes det er godt å ha en organisasjon i ryggen.

– Alle ansatte i forbundene burde vært organisert i HK, sier hun.

Øyen mener denne streiken er prinsipiell viktig.

– Lønnsstatistikken burde åpenbart blitt lagt på bordet under forhandlingene. Vi står på streikevakt så lenge det er nødvendig, sier Øien til HK-Nytt.

Ikke dokumentert

LO-sekretær Trude Tinnlund er styreleder i Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening og den som uttaler seg på vegne av arbeidsgiverne. Tinnlund beklager streiken og hun avviser at det er store lønnsskiller i LO-virksomhetene. Hun mener HK kommer med udokumenterte påstander som det er vanskelig å kommentere.

Tinnlund skriver i en pressemelding at AAF har strukket seg langt for å nærme seg HK og at de har vist vilje til åpenhet og innsyn i forbindelse med utarbeiding av statistikk.

– I forkant av forhandlingene har et partssammensatt statistikkutvalg utarbeidet en felles rapport, underskrevet av begge parter. Hensikten med denne rapporten har vært å få fram best mulig tallmessig bakgrunnsmateriale til bruk under forhandlingene. Handel og Kontor har i forhandlingene valgt å legge denne statistikken til side, sier Tinnlund.

14.11.2014
10:11
27.08.2015 20:00