Søndagsutspill provoserer

Høyre har varslet at de vil ha søndagsåpne butikker i hovedstaden. Handel og Kontor kaller det for et grisete valgkamputspill.
06.08.2013
10:20
16.12.2013 23:24

martin.slordal@lomedia.no

En kommune som defineres som et typisk turiststed av Fylkesmannen kan ha søndagsåpne butikker om de ønsker det. Så langt har verken Bergen eller Oslo denne statusen. Nå vil Høyre-byrådene i landets to største byer sende inn søknad til Fylkesmannen slik at folk også kan handle på søndager.

Smutthull i loven

Inger Helene Vaaten, valgkampsekretær og kandidat på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste, sier det vil være meningsløst at Oslo kommune får status som turiststed.

– Det er vel strengt tatt ikke så mange turister som drar til Kalbakken utenfor Oslo sentrum for å handle når de er her på ferie. Jeg tror turistene klarer seg fint med de tilbudene som allerede finnes i sentrum av Oslo, sier hun til HK-Nytt.

Og hun mener at Høyre ikke lytter til næringen når de nå vil sende inn søknad til Fylkesmannen i de to byene.

– De ansatte i handelen ønsker ikke søndagsåpent og det ønsker heller ikke næringen. Høyre lytter hverken på arbeidstakere eller arbeidsgivere i denne saken, sier Vaaten.

Gråsoner må diskuteres

Thomas Angell, direktør for handel i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, tror heller ikke de store byene vil kunne defineres som turiststeder.

– For at en kommune skal kunne defineres som et turiststed, og dermed ha søndagsåpne butikker, må en betydelig del av omsetningen i handelen komme fra turistene som besøker stedet. Sånn sett tror jeg de store byene vil få problemer med å få den statusen, sier Angell.

Virke-direktøren mener at de ulike tolkningene av lovverket gir grunnlag for å sette seg ned å diskutere det sammen med Handel og Kontor og myndighetene.

Når det gjelder diskusjonen om søndagsåpne butikker generelt, så har ikke Virke noen mening.

– Blant medlemmene i Virke er det mange ulike synspunkter om søndagsåpne butikker og vi har derfor ikke klart å samles om et syn på dette spørsmålet. Det vi ser er at ordningen med Brustabua fungerer, og at dagligvarehandelen har funnet seg til rette med den, sier han.

Grisete valgkamputspill

Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor, har lite til overs for at Høyre ønsker Oslo og Bergen definert som turiststeder, og dermed åpne for søndagsåpent i handelen.

– Jeg vil kalle dette et litt grisete valgkamputspill fra Høyre sin side. Jeg er i midlertidig glad for at diskusjonen om hvilke steder som kan defineres som turiststeder kommer opp. I dag praktiseres lovverket ulikt fra sted til sted og det har HK påpekt i flere år. Slik kan vi ikke ha det, sier hun.

Sundnes illustrerer definisjonsrotet med Vaksdal kommune som har fått statusen, og dermed kan ha søndagsåpne butikker, fordi den ligger ved en hovedfartsåre. Forbundslederen mener at Fylkesmannen i Hordaland har gitt godkjenning på feilaktig grunnlag og at lovgiver neppe kan ha ment at alle steder som ligger ved en vei kan defineres som turiststed.

– Jeg er glad for at Virke har samme innfallsvinkel som HK. Vi må sette oss ned sammen med myndighetene og drøfte lovverket slik at loven og praktiseringen av den blir lik for alle, sier hun til HK-Nytt.

Alle dager blir hverdager

NRK kunne nylig fortelle at dersom Høyre og Frp kommer til makta etter stortingsvalget vil de gå inn for en rask lovendring, og sørge for at alle butikker som ønsker det kan holde åpent på søndager, uavhengig om de er et turiststed eller ikke.

– Vi hører ikke et ord fra Frp og Høyre. I god norsk tradisjon hadde det vært naturlig å søke dialog med arbeidsgiverne og arbeidstakerne i denne saken. Men det eneste perspektivet de er opptatt av er forbrukerperspektivet, sier HK-lederen.

Om Høyre og Frp blir å finne i regjering fra høsten av, må altså de ansatte i handelen belage seg på også å jobbe søndager.

Trine Lise Sundnes sier at dette vil berøre mange flere yrkesgrupper enn de ansatte i handelen.

– Dette er første skritt på veien til at forbudet mot søndagsarbeid faller for alle yrkesgrupper. Hvis man tenker over hvor mange andre yrkesgrupper som også involveres når et kjøpesenter åpner, så skjønner man at dette ikke bare gjelder medlemmene av Handel og Kontor. Vektere må passe på, varer skal inn i kjøpesentret, renholdspersonalet må vaske og kollektivtilbudet må forsterkes i byområdene når mange flere skal på jobb. Søndagen vil bli akkurat som andre hverdager. Dette er vi i mot. Ikke bare for HK-medlemmenes skyld, men også for hele samfunnets skyld, sier forbundslederen.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

06.08.2013
10:20
16.12.2013 23:24