INTEGRITET: Hold fast på den du er, oppfordrer psykologiprofessor Svend Brinkmann.

INTEGRITET: Hold fast på den du er, oppfordrer psykologiprofessor Svend Brinkmann.

Tri Nguyen Dinh

Si nei til selvutvikling

Slutt å kjenne etter, fokuser på det negative, og gi coachen din sparken. Det er psykologiprofessor Svend Brinkmanns råd.
04.03.2015
13:49
27.08.2015 20:00

Den danske psykologen Svend Brinkmann har sett seg lei på kravet om at vi stadig skal utvikle oss, både som mennesker og som arbeidstakere. Både avisene og et utall selvhjelpsbøker forteller hvordan vi skal bli lykkeligere, leve bedre og bli bedre versjoner av oss selv. Og på jobben stilles det krav om at vi skal tenke positivt, si ja, og utvikle oss - hele tiden.

Nå har Brinkmann skrevet bok, og i slutten av januar kom den ut i norsk versjon, med tittelen «Stå imot. Si nei til selvutvikling». Hvorfor?

– Jeg er kritisk til og bekymret for det jeg kaller en utviklingstvang, at vi konstant skal være i bevegelse, fleksible, omstillingsparate og innovative, især i arbeidslivet. Men alle mennesker har bruk for en pause, og til å stå stille. Det er uverdig og krenkende å få beskjed om at det er feil å være kritisk og negativ, sier han.

Hjelp til å stå imot

I boka lanserer Brinkmann sju steg for et bedre liv, for å karikere selvhjelpslitteraturen.

– Jeg mener det alvorlig, altså. Ikke at man for eksempel skal si nei hele tiden, men noen ganger skal man gjøre det. Selvhjelpsbøkene handler om å rive seg løs, utvikle seg eller komme i gang. Ingen hjelper oss med å bli stående eller å stå imot. Problemet er at selvhjelpsbøkene innbiller leserne at de kan styre sitt eget liv, at man kan designe sitt liv til lykke. Middelet er å kjenne seg selv, og vende seg innover. Det er jeg kritisk til, sier han.

Motgift

Brinkmann peker på en annen vei. Han mener de greske filosofene som kalles stoikerne har noe å lære oss.

– Stoikerne er opptatt av sinnsro, psykologisk balanse, at man ikke må streve etter noe mer, noe nytt, og de er opptatt av verdighet, måtehold og selvbeherskelse, verdier som står i motsetning til de vi etterspør i dagens samfunn. Jeg har lett etter et tankesett som kan fungere som en motgift mot stress og depresjoner. Det gjelder å være tilfreds med det man har, både personlig og som samfunn, sier han.

Feil magefølelse

HK-Nytt har fått Brinkmann til å forklare sine sju punkter. Hva mener han med at vi skal slutte å kjenne etter - punkt én på lista?

– I dag får vi hele tiden høre at vi skal kjenne etter, at svarene er inne i oss selv. Men hvis vi bruker livet til å kjenne etter i oss selv, overser vi betydningen av andre mennesker, og plikter vi har overfor andre. Vi får også høre at vi skal lytte til magefølelsen. Men det blir ofte feil. Magefølelsen tar ikke hensyn til andre mennesker og plikter. Som psykolog blir jeg bekymret når jeg leser om toppledere som sier at de navigerer etter magefølelsen. Jeg mener at man må konsultere fornuften før man tar avgjørelser, og gjøre ting selv om det ikke alltid kjennes godt, sier han.

Hva med punkt to; Fokuser på det negative?

– Det finnes noe som er negativt, det finnes kriser og problemer. Hvis vi kun skal være positive og snakke om suksesser så kan vi aldri løse problemene. I medarbeidersamtaler på arbeidsplassene skal man fokusere på det positive, og på hvordan man skal utvikle seg selv. Men hva om noen har opplevd noe vanskelig på jobben? Det må man kunne snakke om, sier Brinkmann.

Undertrykk følelsene

Svend Brinkmanns tredje råd til oss er at vi skal ta på nei-hatten.

– Jeg mener ikke at vi alltid skal si nei eller si nei til alt. Men på jobben kan det være fornuftig å si nei til forandringer som hindrer deg i å få gjort jobben din ordentlig, sier han og viser til streiken blant danske lærere i fjor, hvor denne yrkesgruppen protesterte på innføringen av en skolereform.

Ifølge Brinkmann ble lærerne beskyldt for å være sure, men ifølge professoren hadde de legitime innsigelser.

Hva med råd fire: Undertrykk følelsene dine? Kan det være smart?

– Vi får vite at vi skal være autentiske og at livet dreier seg om å være seg selv og utrykke de følelsene man har når man har dem. Det tror jeg ikke er bra. Det er viktig at voksne mennesker kan undertrykke følelsene sine, at vi er ordentlige mennesker, sier Brinkmann.

– Kan det være bra å undertrykke følelsene sine, da?

– Det finnes en utbredt oppfatning blant folk om at man ikke skal holde følelsene sine inne i seg, at det vil føre til at man eksploderer en dag. Slik er det ikke, sier psykologen.

Alle har problemer

Har du en coach? Svend Brinkmann råder deg til å si ham opp.

– Coaching er et middel til å oppnå et mål som finnes inne i deg. Det kan være utmerket hvis man har et godt moralsk kompass, men hvis man ikke har det, er det ikke bra. Få deg en venn i stedet, eller inviter coachen din på tur eller på en kunstutstilling, mener Brinkmann.

Punkt seks lyder: Les en roman. Javel?

– I det ligger det at du kan kutte ut selvhjelpslitteraturen. Tilværelsen er kompleks, brysom og problematisk. Vil du forstå den, er det bedre å lese en roman. Da vil du forstå at alle mennesker har problemer. Det ligger det en trøst i, sier Brinkmann.

Mennesker, ikke dyr

Dvel ved fortiden, lyder Brinchmanns sjuende og siste råd. Hva mener han med det?

– Vi blir fortalt at vi skal leve i nuet, og «just do it», vi skal ha visjoner for framtida og ikke være opptatt av fortida. Vi skal ikke ha røtter, bare føtter. Men da vet vi jo ikke hvem vi er. Hvis vi skal ha integritet må vi streve etter å være den samme. Hvis ikke kan ikke andre mennesker regne med deg. Vi har forpliktelser. Bare dyr lever i nuet og er bundet til sine drifter og instinkter. Det fine med mennesker er at vi kan tenke og forbedre oss. Veien til det gode liv starter med å være der for andre, sier han.

Psykologens bok er solgt i 20.000 eksemplarer i Danmark. Nå er den lansert på norsk, snart også på svensk og engelsk.

– Mottakelsen har vært overveldende. Jeg har fått e-post fra mange som har følt seg presset og opplevd et ubehag av kravene om å utvikle seg og tenke positivt, og som synes det har vært befriende å lese boka. Den har åpenbart truffet noe, sier Svend Brinkmann.

lene.svenning@lomedia.no

Svein Brinkmanns sju trinn

1. Slutt å kjenne etter

2. Fokuser på det negative i livet ditt

3. Ta på deg nei-hatten

4. Undertrykk følelsene dine

5. Gi coachen sparken

6. Les en roman

7. Dvel ved fortiden

04.03.2015
13:49
27.08.2015 20:00

Svein Brinkmanns sju trinn

1. Slutt å kjenne etter

2. Fokuser på det negative i livet ditt

3. Ta på deg nei-hatten

4. Undertrykk følelsene dine

5. Gi coachen sparken

6. Les en roman

7. Dvel ved fortiden