Erlend Angelo

Kontordame og Vømmøl-entusiast

Hege Nygård driver med seriøse greier på jobben. Ellers er det mye tull.
07.12.2018
14:48
11.12.2018 11:20

VERDAL:

Hun sitter alene på kontoret i det som tilsynelatende er et helt vanlig bolighus i et helt vanlig boligområde i utkanten av Verdal sentrum. Bilene utenfor og skiltet på veggen avslører at Bjørns trafikkskole holder til her. Hege Nygård har bemannet kontoret i seks år. Hun bistår de sju kjørelærerne, står for markedsføring, lønninger og alt annet kontorarbeid. Av og til blir det skrekkelig ensomt på kontoret. Da hender det at Nygård ringer til kollegaen sin som sitter på kjøreskolekontoret på Inderøy, 17 kilometer unna. Begge de to kontoransatte er HK-medlemmer, men tariffavtale har de ikke.

– Det var det, da, sier Nygård ettertenksomt.

– Jeg har jobbet i store bedrifter. For en liten bedrift er det kostbart å inngå tariffavtale, marginene er så små, sier hun.

Nygård understreker at hun og de andre ansatte har gode pensjonsordninger og mange andre goder, men hun er redd for at bedriften ikke overlever om hun skulle kreve tariffavtale med avtalefestet pensjon. Derfor sparer hun heller til pensjonen på egen hånd, det har hun gjort i mange år allerede.

Erlend Angelo

For verdalingene er Hege Nygård ikke bare den som bidrar til at ungene deres får førerkort. Hun har også en annen viktig funksjon i lokalmiljøet, som en del av «Fishølet turn- og idrettsforening» (En del av forklaringa på navnet er at det finnes et tilsvarende lokalt stedsnavn. Den andre delen av forklaringa vil du ikke høre). Under Vømmøl-festivalen, et arrangement i Hans Rotmos Vømmel-univers’ ånd, opptrer Nygård og tolv andre damer i turndrakter arvet av tidligere utøvere i byens egentlige turnforening, både i opptoget og som arrangører av bingo.

– De e’ bære toill, lover Nygård.

Mitt favorittuttrykk

«Det e ittjnå som kjæm tå seg sjøl» = Det er ingenting som kommer av seg selv

07.12.2018
14:48
11.12.2018 11:20

Mitt favorittuttrykk

«Det e ittjnå som kjæm tå seg sjøl» = Det er ingenting som kommer av seg selv