FØLGER MED: Ove Magnus Halkjær og Gry Amundsen overvåker HK-debatten på sosiale medier. Det skal være stor takhøyde, mener de.

FØLGER MED: Ove Magnus Halkjær og Gry Amundsen overvåker HK-debatten på sosiale medier. Det skal være stor takhøyde, mener de.

Martin Guttormsen Slørdal

«Klart Facebook har rom for politikk og fagforeningsarbeid»

Handel og Kontor vil være motvekten til blomster, dyr og visdomsord på sosiale medier. Forbundet vil skape debatt.
07.11.2014
15:35
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Det tok helt av en varm dag i sommer. Informasjonsmedarbeider Gry Amundsen i HK leste på nettsidene til Arbeidstilsynet at man ikke kan gå hjem fra jobb selv når det er 30 varmegrader. Hun skrev en liten sitatsak og publiserte den på forbundets Facebook-side. Dette var godt lesestoff for allerede overopphetede nordmenn i sommervarmen. Saken ble delt utallige ganger, hadde rundt 10.000 visninger og vips, så levde den sitt helt eget liv ute på sosiale medier.

– Sesongsaker er bra Facebook-stoff. Vi ser det samme dersom vi legger ut noe om jobbing i jula eller tariffestet fri på påskeaften. Det kan bli ganske livat, avhengig av saken. Søndagsdebatten er en skikkelig slager. Og ja, det er selvfølgelig plass til politikk og fagforeningsaktivitet på sosiale medier, sier Amundsen og kommer med nok et eksempel:

– Da Unge Høyre i juni gikk ut og sidestilte såkalt «naving» med det å sitte i kassa på Rimi, lenket vi til saken på vår side. Jeg skal si de fikk svar på tiltale. Det ble såpass ubehagelig at ungdomspartiet trolig ringte journalisten og ba vedkommende endre på tittel og ingress. I alle fall ble saken skrevet om utpå dagen.

Viktig å synes

Facebook har forandret måten å kommunisere på. Facebook har også åpnet for en annen måte å drive fagforeningsarbeid på. Handel og Kontor kastet seg relativt tidlig ut i dette farvannet, de opprettet Facebook-side den 21. desember i 2010. I begynnelsen var det en ren informasjonsside, men etter en stund ble det åpnet for innlegg fra andre. I dag lever debatten på sidene i beste velgående blant de drøyt 5.400 følgerne. Siden er flittig besøkt, viser forbundets statistikk.

– Vi mener det er helt riktig av oss å være tilstede på både Facebook og Twitter, sier informasjonssjef Ove Magnus Halkjær. Han er den som sammen med Gry Amundsen røkter HKs liv på sosiale medier.

Kort oppsummert har de følgende strategi: Sosiale medier ses på som et supplement til forbundets offisielle nettside, hvor all viktig informasjon publiseres. Facebook brukes til de «lettere» sakene, Twitter til politikk. I tillegg bruker de sosiale medier til å bevisstgjøre folk om rettigheter og medlemsfordeler, de svarer på spørsmål og fremmer kampanjer.

De forsøker å oppdatere daglig, og gleder seg over saker som blir likt og delt. Det er den beste reklamen de kan få. Bestenoteringen så langt er trolig innlegget om tariffavtale og avtalefestet pensjon, det ble sett av 200.000 Facebook-brukere.

Tilpasser innholdet

– Vi deler riktignok ikke alt fra nettsiden vår på sosiale medier. Facebook er en mer uformell kanal som ikke egner seg for alt. For eksempel legger vi ikke ut der at forsikringskontingenten øker med to kroner fra nyttår. Den typen «kjedelig» informasjon forbeholdes nettsiden, sier Halkjær.

– Er det et rent politisk budskap vi har, brukes Twitter. Der er alle meningsbærere, der er politikerne og der er pressen. Når vi vet hvor mange saker journalistene plukker opp via Twitter, er det opplagt at vi må bruke det bevisst, sier Gry Amundsen.

Handel og Kontor har bruk av sosiale medier nedfelt i sin informasjonsstrategi. Hovedmålet med strategien er å vise fram et relevant, interessant og aktuelt forbund for stadig flere arbeidstakere. Informasjonssjef Halkjær mener det er vellykket.

– Vi kan ikke måle direkte at nye medlemmer kommer til oss etter å ha funnet oss på Facebook eller fulgt oss på Twitter, men vi konstaterer at medlemstallet stadig vokser og at vi har stor trafikk på sidene våre, sier han.

Ikke spamme

I HK er de opptatt av at følgerne på sosiale medier ikke skal drukne i innlegg. Under butikkstreiken i høst publiserte de bare rundt en tredel av alt stoffet de hadde tilgjengelig.

– Vi er restriktive. Det skal kun være små drypp fra oss. Under streiken ville ikke følgerne orket at vi pøste på med streikebilder. Derfor opprettet vi heller et album, forteller Gry Amundsen.

– De som sto spredt rundt omkring i landet og streiket, var ofte innom siden for å se bilder fra andre steder hvor det også var streik. De har sagt at de dermed ikke følte seg så alene, supplerer Halkjær.

Det var aldri aktuelt for forbundet å etablere en egen streikeside på Facebook.

– Dette var HKs streik, den hørte hjemme på HKs sider. Og vet du hvor lang tid det tar å bygge opp en side og få følgere, spør han.

Følger med

HK har ikke døgnvakt for å overvåke forbundets kontoer på sosiale medier. Men de følger ekstra godt med dersom det er aktuelle saker på gang. Butikkstreiken er ett eksempel på det. Dersom forbundsledelsen deltar i offentlige debatter, er på tv eller radio, er også informasjonsavdelingen på vakt for å følge debatten på nett.

– Etter en debatt i mediene er det debatt i våre fora. Vi er der som moderatorer, vi deltar ikke selv. Om vi svarer, så svarer vi med fakta. Men som regel er det andre debattanter som tar seg av å svare på kritikk av HK. Vi lar debatten gå, sier Ove Magnus Halkjær.

Blokkert et par, tre stykker

Det kan av og til bli høy temperatur i kommentarfeltene, men Halkjær og Amundsen synes det skal være høyt under taket.

– Vi følger med og leser alt. Vi har fjernet noen innlegg og vi har blokkert folk, men det er uhyre sjeldent at det skjer noe ufint. Det er stort sett en anstendig debatt, vi er ikke plaget med så mange nett-troll, sier Gry Amundsen.

De brukerne forbundet har blokkert, er folk som vil drive kampanjer for konkurrerende forbund og foreninger.

Nærmere medlemmene

Både Amundsen og Halkjær synes de kommer nærmere medlemmene ved å bruke særlig Facebook. Folk tar lettere kontakt, det er også lettere å ytre kritikk.

– Jeg vet ikke om vi direkte kan kalle sosiale medier for demokratiserende, for det er vel de som uansett roper høyest som deltar i debatten også her. Men Facebook er i alle fall folkeliggjørende og det er en effektiv kanal for å nå mange, mener Ove Magnus Halkjær.

– Men vi må ikke glemme at det er mange som ikke er på Facebook. Vi skal selvfølgelig gi like god informasjon til dem, legger han til.

HK-Nytt er også på Facebook. Sjekk oss ut, da vel!

Facebook

Et nettsted hvor en kan opprettholde kontakt med «vennene» sine.

Nettstedet gir mulighet til å opprette sider, grupper, dele meldinger, bilder, artikler, videoer med mer.

Annonser er Facebooks hovedinntekt. I første kvartal i år tjente de 14 milliarder kroner på annonser, en økning på 82 prosent på et år.

Det finnes 1,3 milliarder Facebook-brukere i verden. I Norge er det rundt 2,3 millioner Facebook-brukere.

TNS Gallup måler nordmenns Facebook-bruk og mener at to av tre er innom daglig.

Facebook-bruken øker mest på mobil.

Kilder: Facebook, TNS Gallup

Fagbevegelsen på Facebook

En undersøkelse som LO-Aktuelt har gjort, viser at det lille forbundet for manuellterapeuter (drøyt 400 medlemmer) er det LO-forbundet som har flest følgere på Facebook sett i forhold til medlemstallet.

På andreplass kommer Norsk Offisersforbund, og på tredjeplass finner vi NISO.

Nederst på lista over følgere målt opp mot medlemstall finner vi Fellesforbundet, Norsk Tjenestemannslag og EL & IT Forbundet.

Transportarbeiderforbundet er det LO-forbundet med over 10.000 medlemmer som gjør det best på Facebook. Forbundet har rundt 20.500 medlemmer og drøyt 7.000 følger i skrivende stund forbundets Facebook-side.

Handel og Kontor havner midt på treet med sine 5.400 følgere av drøyt 67.800 medlemmer.

Man må ut av LO for å finne den største suksessen. Norsk Sykepleierforbund har litt over 100.000 medlemmer, og over 43.600 følgere på sin bruker. Sykepleierforbundet anser Facebook som en av sine viktigste kommunikasjonskanaler i dag.

Facebook-tips

1. Fortell hva dere arbeider med. Vært på bedriftsbesøk? Noe på gang med tariffoppgjøret? Fortell!

2. Bilder og lenker fungerer bedre enn bare tekst.

3. Publiser gjerne på ettermiddag/kveld. Da er det flest folk som sjekker Facebook.

4. Følg med på hva slags innhold dere får mest respons på. Mer av det!

5. Lær av andre, og spør om råd.

Kilde: Magasinet for fagorganiserte

Facebook-bruk blant tillitsvalgte

To av tre tillitsvalgte i LO-forbundene mener det er viktig å bruke Facebook.

LO har gjennom sitt tillitsvalgtpanel undersøkt bruk av sosiale medier blant sine tillitsvalgte. Over 2.000 av dem har svart, og det viser seg at 70 prosent av dem bruker Facebook - halvparten av de spurte bruker det daglig. Bruken er først og fremst privat, men 80 prosent av Facebook-brukerne svarer at de i løpet av en måned har brukt det sosiale mediet som tillitsvalgt.

På spørsmål om hvordan de bruker det som tillitsvalgt, svarer 77 prosent at de følger forbundet sitt på Facebook, 63 prosent oppgir at de deler aktuelle saker og 57 prosent sier at de har kontakt med andre tillitsvalgte på Facebook.

Det er Fafo-forsker Rolf Andersen som har stått for denne undersøkelsen, og han sier at det tegner seg et ganske klart bilde av LO-tillitsvalgtes bruk av sosiale medier: Det er Facebook som gjelder. Andre kanaler som finnes er nesten ikke i bruk.

Facebook-kritiker

Lederen av HKs Oslo-avdeling er ikke så begeistret for Facebook.

– Jeg opplever bruk av sosiale medier som mindre forpliktende enn tradisjonelle former for organisasjonsaktivitet, sier John Thomas Suhr, leder av Oslo/Akershus HK til LO-Aktuelt.

Han mener at Facebook ikke gir de samme mulighetene for involvering i prosessene som de tradisjonelle situasjonene hvor medlemmer møtes og prates.

– Jeg tror sosiale medier heller øker enn minsker avstanden mellom mennesker. Det er det motsatte av hva jeg mener er nødvendig for å gjøre fagbevegelsen mer relevant for medlemmene, sier han.

Selv om Suhr er kritisk til flere sider ved bruk av sosiale medier, mener han at det er riktig av fagbevegelsen å være tilgjengelig og til stede i disse kanalene. Oslo/Akershus HK har en egen Facebookside, og John Thomas Suhr er ikke i tvil om at den kan være en effektiv måte å spre informasjon på.

Slik får du klubben/avdelingen på Facebook

Lurer du på hvordan du får avdelingen eller klubben på Facebook? Her er en liten oppskrift:

1. Velg en side (ikke gruppe), for da kan alle på Facebook se informasjonen dere vil dele. (For det vil dere, dele og vise det dere og HK jobber med og står for). Dere finner «opprett side» i venstremargen på Facebook.

2. Velg alternativet «Bedrift, organisasjon eller institusjon». I undermenyen velger dere «organisasjon». Skriv inn offisielt navn på avdelingen/klubben.

3. I neste vindu skal dere sette opp siden. Beskriv klubben/avdelingen - da rangeres dere høyere i et søk. NB: Husk, i samme vindu, å velge en unik Facebook-adresse som det er lett å huske/skrive. (Om dette valget dukker opp, vel og merke). Legg også inn et passende bilde, for eksempel en logo, gruppebilde eller lignende.

4. Legg inn siden din i favoritter - da får du enkel tilgang til å administrere siden når som helst.

5. Sist, men ikke minst, Få venner og bekjente til å like siden din. Dette gjør du ved å trykke på «Del». Da deler du siden på din egen Facebook-side. Du bør også trykke på «Få et større publikum», «Inviter venner». Da kan du invitere vennene dine til siden. Nå er du i gang, og kan legge ut informasjon til medlemmer og andre følgere.

07.11.2014
15:35
27.08.2015 20:00

Facebook

Et nettsted hvor en kan opprettholde kontakt med «vennene» sine.

Nettstedet gir mulighet til å opprette sider, grupper, dele meldinger, bilder, artikler, videoer med mer.

Annonser er Facebooks hovedinntekt. I første kvartal i år tjente de 14 milliarder kroner på annonser, en økning på 82 prosent på et år.

Det finnes 1,3 milliarder Facebook-brukere i verden. I Norge er det rundt 2,3 millioner Facebook-brukere.

TNS Gallup måler nordmenns Facebook-bruk og mener at to av tre er innom daglig.

Facebook-bruken øker mest på mobil.

Kilder: Facebook, TNS Gallup

Fagbevegelsen på Facebook

En undersøkelse som LO-Aktuelt har gjort, viser at det lille forbundet for manuellterapeuter (drøyt 400 medlemmer) er det LO-forbundet som har flest følgere på Facebook sett i forhold til medlemstallet.

På andreplass kommer Norsk Offisersforbund, og på tredjeplass finner vi NISO.

Nederst på lista over følgere målt opp mot medlemstall finner vi Fellesforbundet, Norsk Tjenestemannslag og EL & IT Forbundet.

Transportarbeiderforbundet er det LO-forbundet med over 10.000 medlemmer som gjør det best på Facebook. Forbundet har rundt 20.500 medlemmer og drøyt 7.000 følger i skrivende stund forbundets Facebook-side.

Handel og Kontor havner midt på treet med sine 5.400 følgere av drøyt 67.800 medlemmer.

Man må ut av LO for å finne den største suksessen. Norsk Sykepleierforbund har litt over 100.000 medlemmer, og over 43.600 følgere på sin bruker. Sykepleierforbundet anser Facebook som en av sine viktigste kommunikasjonskanaler i dag.

Facebook-tips

1. Fortell hva dere arbeider med. Vært på bedriftsbesøk? Noe på gang med tariffoppgjøret? Fortell!

2. Bilder og lenker fungerer bedre enn bare tekst.

3. Publiser gjerne på ettermiddag/kveld. Da er det flest folk som sjekker Facebook.

4. Følg med på hva slags innhold dere får mest respons på. Mer av det!

5. Lær av andre, og spør om råd.

Kilde: Magasinet for fagorganiserte