MANGLER EGEN FANE: Avdelinga er 25 år, men ifølge dagens leder Tone Mette Følstad Lilleeng er det ennå ikke laget en egen fane for Innherred HK. Men denne, fra gamle Verdal HK, er med i tog og demonstrasjoner.

MANGLER EGEN FANE: Avdelinga er 25 år, men ifølge dagens leder Tone Mette Følstad Lilleeng er det ennå ikke laget en egen fane for Innherred HK. Men denne, fra gamle Verdal HK, er med i tog og demonstrasjoner.

Martin Guttormsen Slørdal

Kjerringa mot strømmen

Nei, vi snakker ikke om Tone Mette Følstad Lilleeng, men om avdel­ingen hun leder, Innherred HK.
07.12.2018
14:04
11.12.2018 11:21

INNHERRED:

De har motsatt seg det flere ganger: Innherred HK vil ikke slå seg sammen med de andre HK-avdelingene i Trøndelag. De synes avdelingen er stor nok som den er, etter at den for 25 år siden selv oppsto som resultat av nettopp en sammenslåing. Den gangen ble Verdal HK og Levanger HK til Innherred HK. Det holder.

– Vi er litt som kjerringa mot strømmen. Vi liker oss alene, vi liker at vi ikke er så store og at vi kan bestemme selv hvordan vi skal legge opp løpet som passer best for våre medlemmer, sier nyvalgt leder Tone Mette Følstad Lilleeng.

Eller ny og ny. Hun har gjort et comeback etter noen år ute av verv. Hun var litt lei en periode, men foran årets årsmøte var hun ikke vanskelig å overtale.

– Jeg savna å være aktiv, sier hun.

Innherred HK teller rundt 900 yrkesaktive medlemmer fra Frosta i sør til Mosvik i vest, opp mot Steinkjer i nord og svenskegrensa i øst. Lilleeng mener det er et stort nok geografisk område å rekke over som tillitsvalgt på fritida. Størrelsen på avdelinga gjør også at folk kjenner hverandre og at folk stiller opp i verv og komiteer. Avdelingslederen bedyrer at det ikke er ensbetydende med å isolere seg.

– Nei, selvfølgelig ikke. Vi samarbeider med både de andre HKerne i regionen vår og med andre LO-forbund i saker der det er naturlig, sier hun.

En aktuell kampsak er å støtte opp om Goman bakeri på Verdal som trues av nedleggelse. I Innherred er mange bedrifter avhengige av hverandre. Industrien er viktig for både servicesektoren og engroshandelen. Dessuten, de vil helst ha ordna forhold.

– Jeg ble nylig kontaktet av den hovedtillitsvalgte på verftet Kværner Verdal. Han ville vite hvilke butikker som har tariffavtale, for å kunne handle der. Vi passer på å gjøre det samme, at vi avholder møter på steder med tariffavtale. Det samme gjelder når vi bestiller mat og blomster gjennom avdelingen. Vi må gå foran med et godt eksempel. LO-fellesskapet samarbeider, det er også lettere når vi kjenner hverandre, sier hun.

Innherred HK har klart flest medlemmer i handelen, ifølge Lilleeng er mange av de tradisjonelle funksjonene i industrien borte. Det outsources og legges ned. Det er ikke bare lett å organisere. Det merker hun og de andre tillitsvalgte når de er på ververunder.

– Vi har et klart potensial til å bli flere, men det sitter langt inne for mange. Kanskje har vi det for godt? Folk tror alt ordner seg. Men det gjør det jo ikke bestandig. Mange sier at de følger HKs tariff, men det er jo ikke det samme som å ha tariffavtale med avtalefestet pensjon og andre goder. Dette forsøker jeg å hamre inn når jeg reiser rundt, sier hun.

Tone Mette Følstad Lilleeng skulle gjerne reist rundt mer for å organisere, men avdelingsledervervet må skjøttes ved siden av 93-prosentstillingen på Coop Extra. Hun gjør det hun får tid til.

– Vi er mest aktive i verveukene og i konkrete saker som å bistå når noen vil opprette tariffavtale. Vi har heldigvis mange dyktige tillitsvalgte på arbeidsplassene som gjør mye, og vi har et regionkontor i Trondheim som kan hjelpe til. Det er virkelig gøy å jobbe med dette. Det er vanskelig å anslå hvor mye tid jeg bruker, jeg teller ikke timer, sier Lilleeng.

Mitt favorittuttrykk

«Breiddame» = ved siden av

07.12.2018
14:04
11.12.2018 11:21

Mitt favorittuttrykk

«Breiddame» = ved siden av