Pol-kontrollører må betale vinen selv

De innleide kontrollørene som skal sjekke at de ansatte i Vinmonopolet spør ungdom om legitimasjon, må betale og beholde vinen de kjøper selv. Det er Funksjonærklubben i Vinmonopolet sterkt kritisk til.
16.09.2011
14:44
16.12.2013 17:01

lene.svenning@lomedia.no

Kontrollørene er ansatt i et konsulentselskap som Vinmonopolet kjøper kontrolltjenester av. Jobben består i å opptre som kunde, kjøpe en flaske vin, og på den måten sjekke om de ansatte i Vinmonopolet spør etter dokumentasjon på at de er over 18 år. Alle Vinmonopolets butikker får slike besøk to ganger i måneden.

Kritiske

Nå har det kommet Funksjonærklubben i Vinmonopolet for øre at kontrollørene selv må betale for vinen de kjøper. Og at det ikke finnes en returordning. Det synes klubben er sterkt kritikkverdig, på flere vis.

– Vi finner det svært urimelig at vi skal påtvinge mennesker å kjøpe alkohol. Det er i strid med Vinmonopolets oppdrag, som handler om at vi skal begrense salget av alkohol i Norge. sier Helge Storvik, leder i FKV.

Etisk ansvarlig

Den HK-tilknyttede Funksjonærklubben peker også på at Vinmonopolet har retningslinjer som sier at de skal påse at selskapets underleverandører har gode lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi sjekker arbeidsforholdene for våre underleverandører i u-land. Vi skal ikke glemme at vi har et ansvar her hjemme også, sier Storvik til HK-Nytt.

– Dette står i sterkt kontrast til kravene vi stiller til våre underleverandører om at lønns- og arbeidsforhold skal være etisk og moralsk forvarlig, supplerer Bjørnar Ånneland i FKVs landsutvalg.

En del av lønna

Hovedverneombud Brit Laila Freitag mener saken har flere sider.

– På den ene siden fungerer denne praksisen slik at varene kontrollørene kjøper blir en del av lønna. På den andre siden må de faktisk bruke penger på vin for å gjøre jobben sin, sier hun.

– Vi ansatte liker heller ikke å bli kontrollert av folk som ikke har ordnede lønns- og arbeidsforhold, påpeker Helge Storvik.

– Ta ansvar

Funksjonærklubben har tatt saken opp med Vinmonopolets ledelse, og forventer at de rydder opp i denne praksisen. De mener at dette først og fremst er ledelsens ansvar, ikke det innleide selskapet, PSS.

– Vinmonopolet er oppdragsgiveren. Vi forventer at de tar ansvar for å ha et ryddig forhold til innkjøp av tjenester, sier Storvik.

Ny vurdering

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen bekrefter at Vinmonopolet kjøper en tjeneste fra et firma hvor kontrollørene får betalt 150 kroner for hvert kontrollkjøp, og at kontrollørene må bruke disse pengene til å kjøpe vin. Han vil imidlertid ikke være med på at vinen er en del av lønna.

– Kontrollørene kan beholde vinen, men kan også, i likhet med alle vår kunder, returnere varen og få pengene tilbake, sier han til HK-Nytt.

Vinmonopolet vil likevel vurdere praksisen på nytt.

– Vi har sett på reaksjonene vi har fått fra klubben, og ønsker å gå igjennom ordningen igjen. Derfor har vi invitert fagforeningene i Vinmonopolet til et møte i neste uke for å diskutere dette, sier Lorentzen.

16.09.2011
14:44
16.12.2013 17:01