PRIVAT ELLER OFFENTLIG?: I dag driver Travel Retail Norway taxfree-butikkene på norske flyplasser. Spørsmålet er om statseide Vinmonopolet skal ta over dette salget.

PRIVAT ELLER OFFENTLIG?: I dag driver Travel Retail Norway taxfree-butikkene på norske flyplasser. Spørsmålet er om statseide Vinmonopolet skal ta over dette salget.

Martin Guttormsen Slørdal

Taxfree-handel på flyplasser:

Stortinget krangler videre om taxfree-ordning

Regjeringen har utredet konsekvensene av å la Vinmonopolet overta salget av sprit og vin på flyplassene. Opposisjonen er ikke fornøyd.
05.12.2018
14:16
05.12.2018 14:16

lene.svenning@lomedia.no

Regjeringen frykter at flere flyplasser kan bli nedlagt dersom Vinmonopolet får overta taxfree-salget av alkohol. Det kommer fram i en utredning fra Helse- og omsorgsdepartementet. I dag er det det delvis tyskeide selskapet Travel Retail Norway (TRN) som står for taxfree-salget på norske flyplasser. Leieinntektene Avinor, som driver flyplassene, får fra TRN, brukes til å finansiere driften av flyplassene i Norge som selv ikke klarer å stå på egne økonomiske bein. Avtalen mellom Avinor og TRN går ut ved utgangen av 2022.

LESTE DU DENNE?: 1.170 HK-medlemmer har fått advokathjelp det siste året

Ikke godt nok

Utredningen fra departementet er gjort etter vedtak i Stortinget, fremmet av opposisjonen. Regjeringen hadde lagt opp til at utredningen skulle behandles som en del av statsbudsjettet. Denne prosessen er Senterpartiets Kjersti Toppe kritisk til.

– Jeg reagerer på framgangsmåten, at utredningen ligger som en del av en proposisjon som skal behandles i løpet av desember. Komiteen har imidlertid tatt grep og tatt saken ut av proposisjonen. Vi skal behandle utredningen grundig etter jul, sier Toppe til HK-Nytt.

Må se på alternativ finansiering

Heller ikke Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, er fornøyd med prosessen rundt denne utredningen.

– Vi opplever at regjeringen ikke leverer. Vi ba om en egen sak i form av en grundig utredning, sier hun til HK-Nytt.

Bjørnebekk-Waagen vil ikke forskuttere hvilket standpunkt Ap vil lande på i spørsmålet om Vinmonopolet bør ta over taxfree-salget eller ei.

– Ap har vedtak om at vi vil ha en grundig utredning. Vi må se på alle sider av saken. Flere ting er ikke belyst godt nok i denne utredningen. Departementet har ikke sett på alternativ finansiering av flyplasser, sier hun.

Lettvint

Kjersti Toppe mener at heller ikke innholdet i utredningen holder mål.

– Det virker noe lettvint. Dette er ikke den objektive og nøkterne utredningen som jeg hadde forventet. Konklusjonene virker forutinntatte. Mitt inntrykk er at utredningen er laget for å passe med det regjeringen mener, sier hun.

Toppe mener frykten for at taxfree-salget i regi av Vinmonopolet vil føre til nedlegging av flyplasser er overdrevet.

– Til sjuende og sist er dette også et spørsmål om det er rett at flyplassene i Norge skal finansieres ved hjelp av alkohol. Det er et politisk spørsmål som vi må stille oss, sier hun.

Senterpartiet i bresjen

Utgangspunktet for hele saken er et forslag fra tre stortingsrepresentanter fra Senterpartiet om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget. Argumentene for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget er blant annet at Vinmonopolet mister omsetning på bekostning av taxfree-salget, og at staten dermed går glipp av store avgiftsinntekter. Dessuten stilles det spørsmål ved hvorvidt det er en god idé å la et privat selskap tjene penger på dette. Forslagsstillerne mener også at det vil opprettholde Vinmonopolets legitimitet og rolle som et alkoholpolitisk virkemiddel om de også sto for sprit- og vinsalget på flyplassene.

Stortinget vedtok å utrede dette allerede i 2014 etter forslag fra Senterparti-representantene Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum og KrF-representantene Hans Olav Syversen og Olaug Bollestad.

Tema i regjeringssamtaler

Det er høyst uklart om det finnes et flertall på Stortinget i dag for å la Vinmonopolet overta taxfree-salget. I tillegg til Senterpartiet skal både MDG, Rødt og SV være for, mens Ap har et landsmøtevedtak om at de vil vurdere det. Også Kristelig Folkeparti har ønsket at Vinmonopolet skal ta over. Nå vil partiet løfte denne problemstillingen inn i regjeringssonderingene, sier KrFs nestleder Olaug V. Bollestad til Aftenposten.

For og imot i HK

Funksjonærklubben i Vinmonopolet, en avdeling i Handel og Kontor, er positive til å la Vinmonopolet ta over taxfree-salget. De ansatte i TRN er også medlemmer i HK. HK-tillitsvalgt Rosina Nazar har tidligere uttrykt bekymring for at de ansatte i TRN vil miste jobben eller gå ned i stilling om Vinmonopolet skulle ta over. HK-leder Trine Lise Sundnes har imidlertid uttalt at hun ville anse det som en virksomhetsoverdragelse, og at de ansatte i TRN ville beholde både jobben og tariffavtalen dersom Vinmonopolet skulle ta over. Forbundet har stilt seg positive til en slik løsning.

LES OGSÅ: Taxfree-avgjørelse i løpet av året

LES OGSÅ: Ap vil ikke stemme for taxfree-endring nå

LES OGSÅ: Vinmonopolet kan overta taxfree-salget

05.12.2018
14:16
05.12.2018 14:16