16,3 MILLIARDER KRONER: Det er hva nordmenn grensehandlet for de siste fire kvartalene. Godteri og andre varer med lavere avgifter enn her hjemme, lokker mange nordmenn over grensa.

16,3 MILLIARDER KRONER: Det er hva nordmenn grensehandlet for de siste fire kvartalene. Godteri og andre varer med lavere avgifter enn her hjemme, lokker mange nordmenn over grensa.

Colourbox.com

Sju av ti mener grensehandel svekker norsk arbeidsliv

68 prosent av befolkningen mener grensehandelen fører til tap av norske arbeidsplasser og tap av statlige inntekter. Politikerne er også bekymret, men klarer ikke å enes om medisinen.
16.08.2019
14:32
16.08.2019 14:32

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Sju av ti mener altså at grensehandel ikke er bra for norsk arbeidsliv. De har sagt deg enige i påstanden om at handel i Sverige fører til tap av arbeidsplasser og tap av statlige inntekter. Dette kom fram i en holdningsundersøkelse som Ipsos har gjort for Grensehandelsalliansen. Tallene ble presentert under Arendalsuka i midten av august.

Andelen som er enig i påstanden varierer fra 76 prosent i Hedmark til 52 prosent i Østfold. Begge er grensefylker.

Bevisstheten om at grensehandel i Sverige påvirker norske arbeidsplasser er enda høyere blant politikerne enn blant folk flest i alle fylkene. Det er de folkevalgte på venstresiden som er mest enige i påstanden om tap av arbeidsplasser og inntekter.

LES OGSÅ: HK og Virke: Frp-Hoksrud har misforstått om søndagsåpent

Uenige om avgiftsnivået

To av tre i befolkningen mener avgifter på varer må ligge på samme nivå her hjemme som i våre naboland, slik at det ikke er så attraktivt å handle i Sverige. Selv om det er bred politisk enighet om at grensehandel er utfordrende for norsk arbeidsliv, er politikerne mildt sagt ikke helt synkrone i spørsmålet om avgiftsnivå. Det er store forskjeller mellom de ulike partiene når de svarer på spørsmålet om hvorvidt norske avgifter bør harmoniseres med nabolandene: I Fremskrittspartiet mener 99 prosent at avgiftene må være like, mens 23 prosent av Rødt-politikerne mener det samme. Dette er tallene for de andre partienes folkevalgte:

• Høyre: 88 prosent

• Arbeiderpartiet: 65 prosent

• Senterpartiet: 58 prosent

• Venstre: 58 prosent

• KrF: 48 prosent

• SV: 28 prosent

• MDG: 27 prosent

Partienes velgere følger stort sett sine folkevalgte i dette synet bortsett fra de som stemmer Rødt, MDG og Senterpartiet. Der er velgerne mer opptatt av å innføre lavere avgifter enn det politikerne er.

Grensehandelen øker og øker

I løpet av de siste ti årene har grensehandelen økt med omlag 75 prosent. Ifølge Statistisk sentralbyrå økte handelen til naboland med 8,3 prosent fra andre kvartal i 2018 til og med første kvartal i år, sammenlignet med de foregående tolv månedene.

Nordmenn grensehandlet for hele 16,3 milliarder kroner i denne perioden, det er over 1,2 milliarder kroner mer enn de forrige tolv månedene, opplyser Grensehandelsalliansen.

LES OGSÅ: 350-kronersgrensa for momsfri netthandel fjernes fra 1. januar 2020

Svenskene gleder seg

Ifølge næringspolitisk leder i Svensk Handel, Mads Hedenström, er de norske kundene viktig for svensk dagligvarebransje. På seminaret om grensehandel under Arendalsuka viste han til at særlig Strömstad nyter godt av nordmenns harryhandel. I Strömstad omsetter detaljhandelen for ti ganger så mye som gjennomsnittet i Sverige. 1.150 årsverk ville blitt borte fra den lille grensebyen dersom de skulle hatt like mange ansatte som gjennomsnittet i landet.

Mange nordmenn jobber også i de svenske butikkene rett over grensa, noe som kan forklare at innbyggerne i Østfold er mindre bekymret enn resten av landet.

Danskene har stoppet flommen

I Danmark har de tatt store grep for å hindre handelslekkasje til Tyskland. Ifølge administrerende direktør John Wagner i De samvirkende Købmænd var lekkasjen omtrent umulig å få bukt med for 15 år siden, men etter at politikerne har engasjert seg har de evnet å få handelen tilbake til Danmark. Det har de gjort gjennom en stor såkalt grensehandelspakke; blant annet ved å sette ned avgiftene på de typiske grensehandelsvarene. Han forteller at grensehandelen av øl, brus og godteri nærmest er halvert.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Grensehandelsalliansen

• Består av HK, NNN, Virke Handel, NHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke.

• Alliansen vil snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen.

• De vil sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel.

• Alliansen jobber for å avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører.

• De vil ha økt innsikt i og oppmerksomhet om grensehandelens negative effekt på kosthold og helse og øke oppmerksomheten om årsakene til og konsekvensene av en voksende grensehandel og kriminalitet i form av smugling.

16.08.2019
14:32
16.08.2019 14:32

Grensehandelsalliansen

• Består av HK, NNN, Virke Handel, NHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke.

• Alliansen vil snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen.

• De vil sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel.

• Alliansen jobber for å avvikle 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører.

• De vil ha økt innsikt i og oppmerksomhet om grensehandelens negative effekt på kosthold og helse og øke oppmerksomheten om årsakene til og konsekvensene av en voksende grensehandel og kriminalitet i form av smugling.