Pol-ansatt kritisk til utvidet åpningstid

Klubbleder Helge Storvik i Vinmonopolet vil ikke gi fra seg fridagene gratis.
28.01.2014
10:45
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I helgen gjorde FrP-leder Siv Jensen det kjent at regjeringen vil gjøre alvor av sitt valgløfte om mer alkohol til folket. De vil åpne polutsalgene på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdagen. Fire av disse dagene er de polansattes fridager. Det står i tariffavtalen.

Mandag sendte regjeringen sitt forslag om endrede åpningstider i polet, ut på høring. Utspillet faller ikke i god jord, verken i toppledelsen i Handel og Kontor, i avholdsbevegelsen eller blant de som jobber i Vinmonopolet.

– Vi har fri

– Vi støtter oss på tariffavtalen som gir oss fri disse dagene. Som klubb gjør vi fint lite for å forhandle bort våre fridager. Det er eventuelt bedriftsledelsen som må komme til oss med et tilbud om kompensasjon for å få oss til å jobbe de foreslåtte dagene, sier Helge Storvik, leder av funksjonærklubben i Vinmonopolet.

– Det er ikke vår jobb å pushe dette fram, legger han til.

Om disse dagene skal legges ut for salg, blir de ikke billige. Helge Storvik vil imidlertid ikke antyde hva som vil være en akseptabel kompensasjon for fridagene i forbindelse med de ulike høytidene, men gratis blir det ikke.

– Jeg vet hva det betyr for meg å ha fri disse dagene, men jeg vil ikke begi meg ut på noen forhandlinger om det nå. Det er en helt annen debatt som det er for tidlig å starte, mener han.

Administrerende direktør i Vinmonopolet, Kai Henriksen, er klar over at det har en prislapp.

– Handel og Kontor gir ikke fra seg tariffestede fridager uten å få betalt. Det skjønner jeg, sier han.

Han er klar til å forhandle.

– Når et nesten enstemmig storting kommer til å vedta dette, så er det jo en forventning om at vi sammen med HK skal finne en måte å løse det på. Det regner jeg med at vi gjør, sier direktøren.

Billige politiske poenger

Helge Storvik mener denne debatten handler også om langt mer enn de ansattes fridager. Det handler om å ta ansvar for alkoholpolitikken, og konsekvensene ved økt forbruk.

– Å åpne for mer alkoholsalg er å score billige politiske poenger. Politikerne glemmer hva Vinmonopolet er. Vi er et alkoholpolitisk instrument. Vi skal selge en vare i kontrollerte former. Det er hele fundamentet i Vinmonopolets oppdrag, sier han.

Storvik frykter konsekvensene ved å pøse på med enda mer alkoholsalg, særlig i forbindelse med høytider.

– Politikerne tenker ikke på følgene av økt alkoholforbruk, de tar ikke hensyn til dem som rammes hardest, nemlig barna. De kan jo ta en telefon til krisesentrene og høre hvem som tar kontakt i disse helgene, sier han.

Deler bekymringen

Vinmonopolets ledelse deler klubblederens bekymring for økt alkoholsalg. Også Kai Henriksen minner om at polet er myndighetenes verktøy i alkoholpolitikken, og at det må forvaltes med omhu. Personlig har han ingen sans for åpne pol på julaften.

– Det er barnas dag. En familiedag. Jeg synes det blir galt fokus å skulle bruke den dagen til alkoholkjøp. På mange småsteder er få butikker åpne utover dagen på julaften. Våre butikksjefer har advart mot å holde åpent da. Det ville vært rart om det var polet og kirken som holdt dørene åpne på julaften ettermiddag, sier Henriksen til HK-Nytt.

Dårlige begrunnelser

De øvrige dagene har imidlertid ikke pol-direktøren noen motforestillinger mot å gjøre om til handledager.

– Begrunnelsen for å holde stengt på valgdagen har løpt fra seg selv. Dessuten jobber vi allerede den dagen, med vasking og rydding. Det er bare å åpne dørene. Det ser jeg på som uproblematisk. Utfra kundeperspektivet ser jeg også behovet for å åpne på påskeaften, pinseaften og nyttårsaften. Det er vanskelig å argumentere for hvorfor disse dagene skal ha stengt vinmonopol, sier han.

Avtalen må endres

Både HK og Vinmonopolet er høringsinstanser for regjeringen i denne saken. Kai Henriksen har allerede meddelt helseministeren, som dette spørsmålet sorterer under, hva han mener om saken.

– Vi hadde møte med statsråden i desember, hvor han redegjorde for regjeringens alkoholpolitikk. Jeg meldte tilbake allerede i det møtet at dersom dette skal bli noe av, så betyr det tarifforhandlinger med Handel og Kontor, hvor vi må bli enige om eventuelle endringer i tariffavtalen. Slik er spillereglene i arbeidslivet, sier Henriksen.

Men selv om Stortinget vil gi bedriften muligheten til å åpne dørene oftere enn i dag, er det ikke helt sikkert at det vil skje.

– Det er Vinmonopolet som, sammen med departementet og foreningene, skal bestemme de endelige åpningstidene. I den vurderingen skal man ta både personalmessige hensyn og alkoholpolitiske hensyn. Nå skal styret vurdere saken. Det er mange som skal si sitt før denne saken kan landes, understreker Kai Henriksen.

28.01.2014
10:45
27.08.2015 20:00