JADA: Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet, Inger Helene Vaaten fra Ap, Kari Elisabeth Kaski fra SV, Mani Hussaini fra Ap, og Bjørnar Moxnes fra Rødt vil gjerne innfri HKs krav til lovendringer.

JADA: Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet, Inger Helene Vaaten fra Ap, Kari Elisabeth Kaski fra SV, Mani Hussaini fra Ap, og Bjørnar Moxnes fra Rødt vil gjerne innfri HKs krav til lovendringer.

Martin Guttormsen Slørdal

På stemmejakt blant sine egne

Da HK Oslo/Akershus inviterte egne medlemmer som er kandidater til stortingsvalget til debatt, kappet de om å komme fagforeninga i møte.
31.08.2017
12:09
31.08.2017 15:04

lene.svenning@lomedia.no

Oslo/Akershus HK inviterte til debatt mellom politikere med ambisjoner om stortingsplass under sin tillitsvalgtkonferanse onsdag ettermiddag. Bare fire av partiene var imidlertid invitert - Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Alle de fem som satt i panelet er medlemmer i Oslo/Akershus HK. (Syver Zachariassen, 2. kandidat på Oslo Senterpartis stortingsliste kunne ikke komme. Partikollega Sigbjørn Gjelsvik som stilte som vikar er ikke medlem i fagforeninga). Arbeiderpartiet stilte sågar med to deltakere i panelet, men de andre måtte nøye seg med én.

– Det er det største partiet, forklarer fagforeningsleder John Thomas Suhr.

Nesten helt enige

60 tillitsvalgte fra nesten like mange bedrifter satt rundt bordene i Storsalen på Arbeidersamfunnets plass. De to tillitsvalgte som spurte ut politikerne holdt seg først og fremst til arbeidslivspolitikk. Underveis i debatten fikk politikerne spørsmål de skulle svare på ved hjelp av plakater påskrevet «JA» og «NEI». Politikerne holdt de samme plakatene i været i nesten samtlige spørsmål. De er blant annet enige om å forby såkalte nulltimerskontrakter, om å øke fagforeningsfradraget på skatten, om ikke å kutte i sykelønna, tette hullene i pensjonsreformen, og om å si nei til «profitt i velferden». Det eneste ja/nei-spørsmålet partiene ikke svarte likt på, var om sekstimersdagen. Mens SV og Rødt svarte ja til en slik arbeidstidsreform, ble det nei fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

«Fornye og forsterke» eller reversere?

Partiene er ikke helt enige om hva de vil gjøre med endringene Stortinget har gjort i arbeidsmiljøloven de siste fire årene, for eksempel at bedriftene lettere kan ansette folk i midlertidige stillinger, og at folk kan måtte jobbe flere timer uten overtidsbetaling. Mens SV og Rødt vil reversere lovendringene punkt for punkt, har Arbeiderpartiet et annet standpunkt.

– Det holder ikke å reversere, vi må forsterke og fornye loven, sa Inger Helene Vaaten, HK-ansatt og 8. kandidat på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste – for så vidt uten at noen av de andre politikerne avviste verken forsterking eller fornying av arbeidsmiljøloven.

De fire beste

Fagforeningsleder John Thomas Suhr er fornøyd med debatten, men mener det ikke var lett å få fram forskjellene mellom partiene.

– De tillitsvalgte skal ha satt seg godt inn i sakene for å kunne høre forskjellene mellom partiene, men det forventer vi jo at våre tillitsvalgte gjør, sier han til HK-Nytt.

Suhr mener det er disse fire partiene, Rødt, SV, Ap og Sp HK-medlemmene bør velge imellom.

– Dette er de partiene som best imøtekommer våre krav. Og det er nettopp i arbeidslivspolitikken at den viktigste skillelinjen mellom høyre- og venstresiden kommer til syne, mener han.

31.08.2017
12:09
31.08.2017 15:04