Følger kriseplan:
Ole Martin Rønning er tillitsvalgt for HK-medlemmene hos Arbark. Nå må kriseplanen som ble vedtatt i fjor følges.

Følger kriseplan: Ole Martin Rønning er tillitsvalgt for HK-medlemmene hos Arbark. Nå må kriseplanen som ble vedtatt i fjor følges.

Martin Guttormsen Slørdal

Økonomisk hestekur

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek må fortsette nedbemanningen.
08.10.2014
15:14
27.08.2015 20:00

– Vi må fortsette den økonomiske hestekuren som ble vedtatt som følge av fjorårets statsbudsjett, sier Ole Martin Rønning, klubbleder for de 16 HK-medlemmene hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).

Arbark er landets største private arkivinstitusjon og drives med støtte fra LO og Arbeiderpartiet, samt med statlig støtte. I statsbudsjettet for 2014 kuttet Solberg-regjeringen to millioner kroner i støtten i det som den rødgrønne regjeringen hadde foreslått. I statsbudsjettet for 2015 blir bevilgningen holdt på samme nivå som i år.

Kriseplan

Etter Solberg-regjeringens første kutt vedtok Arbark å nedbemanne med tre stillinger over tre år. Den planen blir det ingen endringer i.

– Det er tydelig at denne regjeringen ønsker en nedskalering av Arbark. Kriseplanen vi vedtok da statsbudsjettet ble kjent i fjor, må vi fortsette å følge, sier Ole Martin Rønning.

Klubblederen mener at Arbark vil merke at de mister tre ansatte. Stillingene vil ikke opprettholdes når tre av de mest erfarne ansatte på huset går av med pensjon i løpet av de tre nærmeste årene.

Skuffende

Daglig leder Frank Meyer mener at dette budsjettet knapt nok er en kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning.

– Dette er skuffende og ikke noe godt budsjett for vår del , sier han.

Meyer synes det er underlig at regjeringen sier de vil satse på private aktører i samfunnet samtidig som de ikke er interessert i å øke bevilgningene til landets største private arkivinstitusjon.

– Det blir en reduksjon i Arbarks aktiviteter som følge av Solberg-regjeringens budsjettforslag. Viktige satsinger på digital formidling vil kanskje ikke realiseres, sier Meyer til HK-Nytt.

martin.slordal@lomedia.no

Om Arbark

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) ble opprettet i 1908 av LO og Arbeiderpartiet i fellesskap. Arbark er arbeiderbevegelsens eldste eksisterende kulturinstitusjon i Norge, og Arbarks viktigste oppgave er å bevare arbeiderbevegelsens mangfoldige kulturarv og formidle den videre til nye generasjoner. Arbark er åpent for alle som er interessert i arbeidernes og arbeiderbevegelsens historie, arbeidsforhold, samfunnshistorie og den politiske venstresiden.

Arbark er et allsidig dokumentasjonssenter med samlinger innen arkiv, bibliotek, fotografi, lyd, film og gjenstander. Brorparten av samlingene har tilknytning til arbeiderbevegelsen. Videre fins det materiale etter venstresiden i politikk og samfunnsliv. Arbark driver også et omfattende forsknings- og formidlingsarbeid.

Kilde: Arbark.no

08.10.2014
15:14
27.08.2015 20:00

Om Arbark

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) ble opprettet i 1908 av LO og Arbeiderpartiet i fellesskap. Arbark er arbeiderbevegelsens eldste eksisterende kulturinstitusjon i Norge, og Arbarks viktigste oppgave er å bevare arbeiderbevegelsens mangfoldige kulturarv og formidle den videre til nye generasjoner. Arbark er åpent for alle som er interessert i arbeidernes og arbeiderbevegelsens historie, arbeidsforhold, samfunnshistorie og den politiske venstresiden.

Arbark er et allsidig dokumentasjonssenter med samlinger innen arkiv, bibliotek, fotografi, lyd, film og gjenstander. Brorparten av samlingene har tilknytning til arbeiderbevegelsen. Videre fins det materiale etter venstresiden i politikk og samfunnsliv. Arbark driver også et omfattende forsknings- og formidlingsarbeid.

Kilde: Arbark.no

Mest lest