SPARER PENGER: Arbeidsminister Robert Eriksson sparer en milliard kroner på å fjerne feriepengetillegget fra dem som har mottatt dagpenger.

SPARER PENGER: Arbeidsminister Robert Eriksson sparer en milliard kroner på å fjerne feriepengetillegget fra dem som har mottatt dagpenger.

Kristian Brustad

Kutter feriepenger og sykepenger

De som mottar dagpenger, får ikke tjene opp feriepenger. Og nå må du også tjene mer for å få sykepenger.
08.10.2014
12:38
27.08.2015 20:00

hk-nytt@lomedia.no

Folk som mottar dagpenger gjennom Nav, vil ikke lenger tjene opp feriepenger til året etter. Arbeidsminister Robert Eriksson vil nemlig fjerne ferietillegget i dagpengeordningen. Det betyr at de som er arbeidsløse, og de som nylig har kommet seg i jobb etter en periode som arbeidsløs, ikke får penger til å ta ferie. Staten sparer 1 milliarder kroner, men først fra 2016.

Regjeringen antar at arbeidsløsheten vil øke noe til neste år, og setter av en milliard ekstra til økte utbetalinger av dagpenger, inkludert lønnsvekst.

Kutter i sykepengene

Regjeringen vil kutte sykepengene for de som tjener minst. Nå har ansatte som tjener minst halvparten av det såkalte grunnbeløpet – 44.185 kroner – rett til dagpenger. Regjeringen vil heve dette taket til 88.370 kroner, tilsvarende hele grunnbeløpet. Det betyr at alle som tjener under 88.370 kroner i løpet av et år, ikke vil ha rett til sykepenger gjennom Folketrygden. Dette vil ramme mange deltidsansatte – og trolig flest kvinner.

– Et smålig angrep

Handel og Kontors forbundsleder Trine Lise Sundnes er ikke glad for regjeringens grep.

– De sa de ikke skulle røre sykelønnsordningen, men nå angripes de lavest lønte ved at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger dobles. Det er paradoksalt at regjeringen på den ene siden sier de skal hjelpe svake grupper inn i arbeidslivet men samtidig velger å frata nettopp denne gruppen deres rettigheter, sier Trine Lise Sundnes.

– Dette fremstår som direkte smålig, understreker hun.

08.10.2014
12:38
27.08.2015 20:00

Mest lest