NY STATSRÅD SIER NEI: Kjell Ingolf Ropstad vil ikke gjøre endringer i dagens reguleringer av søndagsåpne butikker.

NY STATSRÅD SIER NEI: Kjell Ingolf Ropstad vil ikke gjøre endringer i dagens reguleringer av søndagsåpne butikker.

Jan-Erik Østlie

Søndagsutvalgets rapport har havnet i skuffen:

KrF garanterer at det ikke blir større eller flere søndagsåpne butikker

Med Kristelig Folkeparti i regjering blir det ikke endringer i loven som regulerer søndagshandel.
18.02.2019
14:27
10.04.2019 20:37

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad har ingen planer om å følge opp anbefalingene fra det såkalte Lae-utvalget, som i desember 2017 la fram sin rapport om søndagsåpne butikker.

Ropstad sier til avisen Vårt Land at rapporten har havnet i skuffen.

Nei takk til endringer

Den ferske statsråden forteller til Vårt Land at Granavollen-erklæringen ikke inneholder noen formuleringer om nei til søndagsåpne butikker, men at de har fjernet det som sto i den forrige regjeringserklæringen hvor det het at de ville «forenkle reglene for søndagshandel». Den liberaliseringen har KrF og Ropstad satt en stopper for.

Søndagsutvalget skisserte i sin rapport noen oppmykninger og noen innstramminger i loven. Blant annet ville de utvide størrelsen på de såkalte Brustadbuene til 150 kvadratmeter, de ville også tillate faghandler å holde åpent. Av innstramminger var det foreslått å ikke tillate hagesentre å holde åpent når de vil, samt at søndagsåpne butikker skulle holde stengt langfredag, første påskedag, 1. mai, 17. mai og første juledag.

• Søndagsutvalgets rapport: På ein søndag? — Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

I skuffen

Stortinget sa i fjor sa nei til mer søndagshandel, men flertallet ville ikke blokkere videre arbeid med de forslagene som kom fram i søndagsutvalgets rapport. Ropstads forgjenger i regjeringen, Trine Skei Grande, var derfor i gang med å følge opp Lae-utvalget. Nå stopper imidlertid den nye statsråden videre arbeid og nye høringsrunder i denne saken.

– Jeg vil jo se på det arbeidet som er gjort, men regjeringen har ingen planer om å gjøre større endringer, sier Ropstad til Vårt Land.

Han bekrefter at rapporten har havnet i skuffen.

– Ja. KrF fikk gjennomslag for at søndagen fremdeles skal være en annerledesdag. Derfor kommer vi ikke til å gjøre disse endringene, som verken arbeidsgivere eller arbeidstakere ønsker, sier han til avisa.

Det vil heller ikke bli noen innstramminger, ifølge Ropstad.

Glad for Ropstad-stopp

HK-leder Trine Lise Sundnes, som selv satt i Lae-utvalget og som sto for dissensene i utvalgsrapporten, er glad for at statsråden ikke går videre med forslagene derfra.

– Jeg støtter Ropstads linje her. Det er bra at regjeringen har tatt til etterretning at det ikke er mer arbeid vi trenger på søndagene. Flott er det også at folk flest er tydelige på at annerledesdagen er viktig for dem, sier Sundnes til HK-Nytt.

Hun ser imidlertid behov for at det ryddes noe i dagens regelverk. Sundnes vil ha tydeligere formuleringer om håndheving av dagens lov. Hun vil også at departementet overtar ansvaret for å behandle søknader om å bli et såkalt typisk turiststed. I dag er det den enkelte fylkesmann som avgjør søknader fra kommunene om å innvilge en slik status. Etter dagens lov kan butikker på turiststeder holde åpent på søndager.

LES OGSÅ: HK-lederen vil rydde opp i handel på turiststeder

MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

18.02.2019
14:27
10.04.2019 20:37