TYPISK TURISTSTED: Butikkene i Grimstad kan ha åpent på søndager, som de andre som har fått statusen «typisk turiststed».

TYPISK TURISTSTED: Butikkene i Grimstad kan ha åpent på søndager, som de andre som har fått statusen «typisk turiststed».

Grimstad kommune

I dag går fristen ut for høringen om søndagsåpne butikker:

HK-lederen vil rydde opp i handel på turiststeder

HK-leder Trine Lise Sundnes håper regjeringen vil stramme inn reglene for søndagsåpne butikker på turiststeder.
25.04.2018
12:22
25.04.2018 12:29

lene.svenning@lomedia.no

Selv om Stortinget allerede har satt ned foten for at flere butikker får holde søndagsåpent, har 465 privatpersoner, kommuner, bedrifter og organisasjoner tatt seg bryet med å svare på kulturdepartementets høring om saken. Fristen for å svare departementet om du ønsker endringer i dagens lovverk for søndagsåpne butikker går ut i dag, onsdag 25. april.

LES OGSÅ: Power snudde, ga de ansatte tariffavtale og unngikk streik

Foreslo liberalisering

I desember i fjor la et regjeringsoppnevnt utvalg, det såkalte søndagsutvalget, fram sin utredning om ulike alternativer til dagens regler for søndagsåpne butikker. Flertallet gikk inn for at alle butikker under 150 kvadratmeter skal få holde åpent på søndager mellom klokka 13 og 19.

HK-leder Trine Lise Sundnes satt også i utvalget. Hun og de to representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene som også satt i utvalget gikk imot flertallet. De hevdet at flertallets forslag ville føre til at flere butikker kom til å holde åpent på søndager, og at flere ville være nødt til å jobbe.

– Rydd opp

I januar satte imidlertid Stortinget en stopper for en ytterligere liberalisering av regleverket. «Stortinget ber regjeringen om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel. Dette for at ikke flere må arbeide på helligdager», lød et forslag fra Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Det ble vedtatt.

Kulturminister Trine Skei Grande lot likevel høringsrunden gå sin gang. På grunn av stortingsvedtaket vil høringsrunden neppe resultere i at regjeringen foreslår å endre helligdagslovgivningen slik at flere butikker får lov til å holde åpent på søndager. Det vil ikke flertallet i Stortinget gå med på.

HK-leder Trine Lise Sundnes håper imidlertid at regjeringen vil rydde opp på ett område: Handel på turiststeder. I dag er det den enkelte fylkesmann som avgjør søknader fra kommunene om å innvilge en slik status. Etter dagens lov kan butikker på turiststeder holde åpent på søndager.

MINDRETALL I UTVALGET: HK-leder Trine Lise Sundnes satt også i utvalget. Hun og de to representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene som også satt i utvalget gikk imot flertallet.

MINDRETALL I UTVALGET: HK-leder Trine Lise Sundnes satt også i utvalget. Hun og de to representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene som også satt i utvalget gikk imot flertallet.

Martin Guttormsen Slørdal

Ikke liberalisering, men bedre kontroll

Søndagsutvalget var nemlig enige om at det beste vil være å overlate behandlingen av slike søknader til departementet, for å sikre likebehandling.

«Fleirtalet går inn for ei opprydding i unntaket for turiststader, slik at det får ei tydelegare ditriktspolitisk grunngiving, og slik at butikkar som konkurrerer i same område, ikkje får ulike opningstider. Forskriftene som gir frie opningstider på turiststadene i sentrale strøk, bør opphevast» heter det i utredningen «På ein søndag?».

– Vi er helt avhengige av en slik endring. Det vil også gi Stortinget langt bedre muligheter til kontroll med utviklingen. Det er et samlet utvalg som ber om en opprydning på dette området, påpeker Sundnes.

HK-lederen mener at en slik endring ikke vil gå på tvers av Stortingets vedtak om å stoppe ytterligere liberalisering av regelverket for søndagsåpne butikker.

– Dette vil ikke være en liberalisering, men gi et bedre kontrollregime, sier hun til HK-Nytt.

To fylkesmenn har selv svart på høringen. Begge svarer at de ønsker at departementet overtar behandlingen av søknader om å bli turiststed.

Flere forslag

Medlemmene i søndagsutvalget er enige om flere ting som HK-leder Sundnes håper regjeringen vil gripe fatt i. Det gjelder blant annet reglene for utsalg på flyplasser. Utvalget mener at bare utsalgssteder innenfor sikkerhetskontrollen skal ha lov til å holde åpent på søndager, som et tilbud til de reisende, ikke til allmennheten. Utvalget er også enige om at kiosker, dagligvarebutikker og bensinstasjoner skal kunne dokumentere salgsflatens størrelse og henge den opp på et synlig sted. I tillegg vil også utvalget at det skal lovfestes at ingen utsalgssteder skal tvinges til å holde åpent på helligdager, 1. mai og 17. mai.

Trine Lise Sundnes håper regjeringen også vil følge opp disse forslagene fra utvalget.

HER KAN DU LESE MER OM HØRINGEN OG HØRINGSSVARENE

Her kan du lese HK-Nytts oppsummering av forrige forsøk på å åpne butikkene på søndager, i 2016:

Mye skrik og lite ull

Dette sier loven i dag

• Lov om helligdager og helligdagsfred regulerer butikkenes åpningstider.

• Hovedregelen er at ingen butikker kan holde åpent på søndager.

• Disse er unntatt fra loven:

– kiosker og dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter

– bensinstasjoner under 150 kvadratmeter

– utsalg som i det vesentlig selger blomster, planter og hageartikler

– utsalg på campingplasser i campingsesongen

– utsalg på typiske turiststeder godkjent av Fylkesmannen

– salg fra servingssted

– salg ved auksjon

– salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier

– salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser i lokaler som normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet

– utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer

– taxfree-butikker

– salg av varer fra produksjonssteder tilrettelagt for turisme

• Det er lov til å holde åpent de siste tre dagene før julaften.

25.04.2018
12:22
25.04.2018 12:29

Dette sier loven i dag

• Lov om helligdager og helligdagsfred regulerer butikkenes åpningstider.

• Hovedregelen er at ingen butikker kan holde åpent på søndager.

• Disse er unntatt fra loven:

– kiosker og dagligvarebutikker under 100 kvadratmeter

– bensinstasjoner under 150 kvadratmeter

– utsalg som i det vesentlig selger blomster, planter og hageartikler

– utsalg på campingplasser i campingsesongen

– utsalg på typiske turiststeder godkjent av Fylkesmannen

– salg fra servingssted

– salg ved auksjon

– salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier

– salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser i lokaler som normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet

– utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer

– taxfree-butikker

– salg av varer fra produksjonssteder tilrettelagt for turisme

• Det er lov til å holde åpent de siste tre dagene før julaften.