IKKE FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes er bekymret over at regjeringen har friskmeldt arbeidsmarkedet. Hun etterlyser flere tiltak i forslaget til statsbudsjett.

IKKE FORNØYD: HK-leder Trine Lise Sundnes er bekymret over at regjeringen har friskmeldt arbeidsmarkedet. Hun etterlyser flere tiltak i forslaget til statsbudsjett.

Jan-Erik Østlie

Statsbudsjettet 2018:

HK: Regjeringen har for små ambisjoner

HK-leder Trine Lise Sundnes mener regjeringen ikke gjør nok for norsk arbeidsliv i sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
12.10.2017
15:26
12.10.2017 15:26

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Forbundslederen skriver i en pressemelding at hun mener ambisjonene om å få flere folk i arbeid er for lave. Hun er bekymret for at regjeringen friskmelder arbeidsmarkedet. Sundnes påpeker at andelen som er i jobb ikke øker, selv om ledighetstallene er på vei ned.

– Vi mener ikke at budsjettet skal øke mer enn det regjeringen har lagt opp til, men at pengene må brukes på en måte som fremmer sysselsetting i større grad. Det må skapes flere jobber, understreker hun.

Sundnes er kritisk til forslaget om kutt i dagpenger.

– Det er ikke veien å gå for å bidra til økt sysselsetting, sier hun.

LES OGSÅ: «Tone» ble truet med oppsigelse etter å ha handlet hos konkurrenten

Etterlyser satsning på kompetanse

Trine Lise Sundnes hadde forventninger om at forslaget til statsbudsjett for 2018 skulle bidra til et kompetanseløft i arbeidslivet. Hun viser til at kompetansekravene for ansatte vil øke markant i tida som kommer - ikke minst som resultat av digitalisering og automatisering. Sundnes påpeker at dette gjelder i alle bransjer, og hun mener derfor at bevilgningen på 10 millioner kroner ekstra til forskning på arbeids- og velferdsområdet er altfor lite.

Hun etterlyser at mer av den næringsrettede forskningen og innovasjonstiltakene kommer hennes egne medlemmer tilgode.

– Regjeringa prioriterer områder som nanoteknologi, bioteknologi, næringspotensialet i havet og IKT og avanserte produksjonsteknikker. Varehandelen prioriteres derimot ikke. Vi skulle gjerne sett et nødvendig kompetanseløft også for de 350.000 ansatte i varehandelen. Det er behov for å trygge disse arbeidsplassene for framtida, sier Sundnes i pressemeldingen.

– Bra at yrkesfagene løftes

HK-lederen er glad for at regjeringen vil satse på yrkesfag og læreplasser. Hun ville imidlertid hatt både mer penger og garantier.

– For å gi yrkesfagene det nødvendige løftet, er 70 millioner kroner for lite. Vi er fornøyde med at det satses på yrkesfag, samtidig skulle vi gjerne sett en garanti for læreplasser, sier forbundslederen.

Hun håper også at regjeringen, ved å lage en ny struktur for yrkesfagene, vil frede det nedleggingstruede kontor- og administrasjonsfaget.

Prosjekt heltid

Trine Lise Sundnes hadde også ønsket at budsjettet signaliserte en satsning på heltidsjobber. Hun viser til at i servicesektoren, særlig innen varehandelen, er deltid det vanlige og heltid det uvanlige.

– Dette er en kvinnedominert bransje med store likestillingsutfordringer som må møtes med konkrete tiltak. Målretta prosjektmidler for å få flere kvinner over på heltid hadde vært et viktig tiltak. Dessverre mangler dette totalt i statsbudsjettet, sier Sundnes.

MER OM BUDSJETTET:

HK og Virke skuffet over at regjeringen ikke fjerner nullmoms på netthandel fra utlandet

12.10.2017
15:26
12.10.2017 15:26