IKKE FORNØYD: Trine Lise Sundnes synes ikke regjeringen presenterer riktig medisin mot arbeidsledighet i neste års statsbudsjett.

IKKE FORNØYD: Trine Lise Sundnes synes ikke regjeringen presenterer riktig medisin mot arbeidsledighet i neste års statsbudsjett.

Martin Guttormsen Slørdal

HK er kritisk til regjeringens skattekutt

Forbundsleder Trine Lise Sundnes mener regjeringen heller burde skape arbeidsplasser gjennom større offentlige innkjøp og investeringer.
07.10.2015
13:47
07.10.2015 14:16

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– HK er opptatt av at pengene over statsbudsjettet brukes der de kaster mest av seg. Regjeringens såkalte vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser er lite målrettet. Ved å gi skattelettelser kan man tro og håpe at pengene brukes til å investere i arbeidsplasser. Men erfaring viser at det sjelden skjer. Ved heller å legge opp til økte offentlige innkjøp og investeringer er vi sikre på at pengene gir effekt, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

For de rikeste

Forbundet mener at regjeringen, med innretningen på neste års statsbudsjett, viser at de prioriterer skattekutt for de rikeste framfor arbeidsplasser. HK er kritiske til at regjeringen ikke setter i verk mer treffsikre tiltak i et arbeidsmarked hvor det ventes å bli langt flere arbeidsløse i tida som kommer.

– Skal man ha mye arbeid for hver krone, er økte offentlige investeringer og offentlige kjøp av varer og tjenester fra privat sektor, samt flere lærere, sykepleiere, kommuneingeniører, noe som har klart sterkere effekter på arbeidsmarkedet enn skattekutt. Slik prioriterte de rødgrønne under finanskrisen, det virket. Jobb nummer en for denne regjeringen er dessverre skattekutt for de som har mye fra før, sier Sundnes, og viser til at de rikeste beholder enda mer av formuen når formuesskatten kuttes med i overkant av én milliard kroner, ved hjelp av lavere sats og økt bunnfradrag.

Vanskeligere å si opp

HK-lederen er også svært kritisk til de foreslåtte endringene i dagpengeordningen. I statsbudsjettet legges det opp til en innsparing på 236 millioner kroner ved å stramme inn på ytelsene ved såkalt selvforskyldt ledighet. I dag er det slik at du ikke får dagpenger i åtte uker dersom du selv sier opp jobben din. Regjeringen vil øke denne perioden med bortfall av inntekt til tolv uker.

Ifølge Trine Lise Sundnes vil dette gjøre det vanskelig for folk å si opp dersom de har det vanskelig på jobben, og det vil ramme mange.

– Dette rammer ikke bare de som sier opp av egen vilje, men også mennesker som tvinges til å sies opp grunnet dårlig arbeidsmiljø og en vanskelig sjef, påpeker hun.

Forventet mer

Regjeringen foreslår 10 millioner ekstra til Arbeidstilsynet for å styrke tiltak mot arbeidslivskriminalitet. HK mener dette er bra, men langt fra nok.

– Vi hadde forventet mer, tatt i betraktning at Arbeidstilsynet nå også skal følge opp bedriftenes forpliktelser når det kommer til bruk av midlertidige ansettelser, sier Sundnes.

Virke fornøyd med budsjettet

Arbeidsgiverforeningen Virke mener statsbudsjettet vil gi både vekst og omstilling og gir det terningkast fem. I motsetning til HK roser Virke regjeringens skattegrep. De mener at lavere selskapsskatt og lettelser i formuesskatten vil fremme investeringer og arbeid.

Virke er også fornøyd med at regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet er målrettet.

– Den treffer unge, og andre som sliter på arbeidsmarkedet, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen.

Les mer om statsbudsjettet 2016 her

07.10.2015
13:47
07.10.2015 14:16

Mest lest