HKs representantskap vil ikek akseptere at arbeidsministeren erstatter  trepartssamarbeidet med en høringsrunde, og ber ham trekke tilbake arbeidslivsreformen som ble lansert i  går.

HKs representantskap vil ikek akseptere at arbeidsministeren erstatter trepartssamarbeidet med en høringsrunde, og ber ham trekke tilbake arbeidslivsreformen som ble lansert i går.

Kristian Brustad

HK ber Eriksson trekke forslagene

HKs representantskap mener regjeringen legger opp til en rasering av norsk arbeidsliv. De ber derfor arbeidsminister Robert Eriksson trekke forslagene til endinger av arbeidsmiljøloven.
12.06.2014
12:51
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Representantskapet, som i to dager har vært samlet på Gardermoen, ser med stor bekymring på forslagene som onsdag ble presentert av arbeidsministeren; mer bruk av midlertidige ansettelser og innleie, mer overtid og søndagsarbeid. Representantskapet er også svært kritisk til at Robert Eriksson ikke har tatt partene med på råd før han la planene på bordet. HK-forsamlingen påpeker at trepartssamarbeidet er erstattet med en høringsrunde, og det vil de ikke akseptere.

Maktforskyvning

HK-leder Trine Lise Sundnes gikk hardt ut mot arbeidsministeren i HK-Nytt.no onsdag ettermiddag. Hun påpeker at regjeringen med sin framgangsmåte bryter prinsippene i den norske modellen.

-Sosial dialog handler om mer enn at vi skal høres. Vi skal inn i reelle politiske diskusjoner på et så tidlig tidspunkt som overhode mulig. De forsøker å underminere fagforeningenes innflytelse, taperen av denne måten å jobbe på blir til syvende og sist arbeidstakerne. Jeg har mine ord i behold når jeg tidligere har sagt at regjeringens politikk representerer en gigantisk maktoverføring til arbeidsgiver på bekostning av arbeidstaker, sa Sundnes.

Rovdrift og utnytting

HKs representantskap fulgte torsdag opp med å vedta en uttalelse der de ber regjeringen trekke forslagene.

-Arbeidsmiljøloven har så langt vært en vernelov, en lov som skal sikre ansatte både vern og velferd. Dette vil regjeringen nå endre. Regjeringens politikk og framgangsmåte viser at de ikke tar spillereglene mellom arbeidslivets parter på alvor. Forslagene vil virke ekskluderende og gi et mer utrygt og uforutsigbart arbeidsliv. Vi frykter rovdrift og utnytting av arbeidsfolk, heter det i den enstemmige uttalelsen.

Representantskapet mener regjeringen med sine forslag høyner konfliktnivået i arbeidslivet.

12.06.2014
12:51
27.08.2015 20:00