LOV ELLER IKKE LOV? Kvadratmeter avgjør i dag om butikken kan holde åpent eller ikke. Rema forsøkte å utfordre regelverket for noen år siden og nå er spørsmålet aktuelt atter en gang. Ønsker vi søndagsåpne butikker? Du kan si din mening.

LOV ELLER IKKE LOV? Kvadratmeter avgjør i dag om butikken kan holde åpent eller ikke. Rema forsøkte å utfordre regelverket for noen år siden og nå er spørsmålet aktuelt atter en gang. Ønsker vi søndagsåpne butikker? Du kan si din mening.

Lene Svenning

Her kan du si din mening om søndagsåpne butikker

Kulturdepartementet vil høre hva du mener. Skal butikkene være åpne på søndager eller ikke?
25.01.2018
14:43
25.01.2018 14:54

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Like før jul presenterte det regjeringsoppnevnte søndagsutvalget rapporten «På ein søndag?». Med rapporten fulgte en innstilling der flertallet av utvalgsmedlemmene går inn for at alle landets butikker under 150 kvadratmeter skal kunne holde søndagsåpent mellom klokka 13 og 19.

Les mer om innstillingen til søndagsutvalget her.

LES OGSÅ: Regjeringen vil at polet skal holde åpent til klokka 21 både hverdager og lørdager. HK sier nei

Mange modeller

Nå vil Kulturdepartementet lodde stemninga for søndagsåpent før de eventuelt går inn for endringer i loven. I en åpen høring kan du nå si din mening om flertallets forslag og om tre andre modeller som kan regulere åpningstidene i varehandelen.

Kort oppsummert er modellene slik:

• Modell 1 legger opp til at færrest mulig i varehandelen må jobbe på søndager og helligdager, med kun små justeringer i dagens regelverk.

• Modell 2 legger vekt på å skape likere konkurransevilkår i bransjen og samtidig skjerme søndag formiddag og noen helligdager. Dette er denne modellen som flertallet går inn for.

• Modell 3 legger opp til frie åpningstider for alle utsalgssteder med avgrenset salgsareal.

• Modell 4 innebærer en full liberalisering av regelverket.

Åpen høring

For å gjøre det lett å avgi en høringsuttalelse har departementet laget en nettbasert løsning for denne høringen. Her kan du enkelt gi uttrykk for om du er enig eller uenig i forslagene. Du kan også legge inn dine egne kommentarer til hvert forslag. Høringen er åpen for alle.

Vil du delta i høringen?

HER KAN DU SI DIN MENING

Kulturdepartementet har utpekt en god del til å være høringsinstanser; aktører i bransjen, en rekke organisasjoner, arbeidslivets parter, departementene, kommuner, fylkeskommuner og diverse forvaltningsorganer. Samtidig åpner departementet for at du også kan svare som privatperson. Høringsfristen er 25. april.

Stor storm

Sist gang departementet inviterte til høring om søndagsåpne butikker var i 2015. Den gangen førte det til en heftig høringsrunde med nesten 7.000 svar.

Motstanden var massiv, noe som førte til at regjeringen skrinla sine forslag om søndagsåpne butikker. I juni 2016 ga regjeringen Stortinget beskjed om at de ikke ville foreslå endringer i loven.

I stedet satte regjeringen ned det såkalte søndagsutvalget.

Her kan du lese HK-Nytts oppsummering av forrige forsøk på å åpne butikkene på søndager.

25.01.2018
14:43
25.01.2018 14:54