HØRING: På regjeringens nettsider kan du legge inn ditt svar på høringen om søndagsåpne butikker.

HØRING: På regjeringens nettsider kan du legge inn ditt svar på høringen om søndagsåpne butikker.

Her kan du si din mening om søndagsåpne butikker

1.548 personer, organisasjoner, bedrifter og partilag har allerede svart på høringen fra regjeringen. Fristen er 30. juni.
08.06.2015
11:47
27.08.2015 20:00

hk-nytt@lomedia.no

Synes du det er en god eller dårlig idé å endre loven slik at alle butikker kan holde åpent på søndager? Det kan du si til mening om, direkte til regjeringen. Spørsmålet er nå ute på høring, med frist 30. juni. En god slump organisasjoner, etater og bedrifter er ført opp på lista over høringsinstanser, for eksempel Handel og Kontor, Virke, NHO, Framtiden i våre hender, Norgesgruppen, Coop og Reitangruppen. Men også privatpersoner kan svare på regjeringens høringsbrev.

Du kan svare på regjeringens forslag om søndagsåpne butikker her

Nei over hele linja

Så langt har 1.548 personer, organisasjoner, partilag, bedrifter og kommuner sendt inn sine svar. De fleste av dem er negative, både til regjeringens primære standpunkt om at alle butikker kan få lov til å holde åpent, og til det andre spørsmålet om det skal være opp til kommunene å bestemme dette selv.

Av de 69 bedriftene som har svart, sier 64 av dem nei til å endre dagens lovgivning. Bare fem er positive. De aller fleste bedriftene tilhører faghandelen.

Blant de elleve partilagene sier ti nei, ett ja. Blant organisasjonene som har svart er tendensen den samme, bare én sier ja, 15 sier nei.

Kommunene avviser forslaget

Alle de 28 kommunene som har svart, avviser regjeringens forslag. Det er også gjort kjent at mange andre kommuner stiller seg negativ til søndagsåpne butikker. Blant dem er storbykommuner som Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Tromsø. De er foreløpig ikke på lista over de som har svart på høringen.

Flest privatpersoner

Privatpersoner utgjør den største gruppen blant de som så langt har svart på høringen. Hele 1.424 har svart. 1.296 sier nei, 128 sier ja.

Blant privatpersonene har hele 103 personer registret seg som "anonyme". Her er stemningen langt mer positiv, 28 sier ja. Flertallet av de anonyme sier imidlertid nei til søndagsåpne butikker.

For og mot

Argumentene som kommer fram i høringssvarene er godt kjent. I nei-leiren trekker de fram behovet for en annerledes dag med tid til hvile og tid til familie, motstand mot nok en arbeidsdag og negative konsekvenser for både bransjen og for miljøet. Ja-siden argumenterer i sine høringssvar med at søndagsåpne butikker vil gi liv og røre, få flere studenter i arbeid og at et forbud er både gammeldags og formyndersk.

En god del av svarene fra privatpersoner er åpenbart et resultat av kampanjevirksomhet. Nettsiden minsondag.no tilbyr en ferdig tekst som mange har valgt å sende for å uttrykke motstand mot søndagsåpne butikker. Også på ja-siden bærer en del svar preg av å stamme fra en kampanje.

Sak til Stortinget?

Både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å åpne butikkene på søndager. Til det trenger de støtte fra Venstre, som står bak forslaget om at kommunene skal bestemme dette selv. Høringssvarene som kommer innen 30. juni skal være med i regjeringens vurderingsgrunnlag når de bestemmer seg for om de skal legge fram sitt forslag til Stortinget.

08.06.2015
11:47
27.08.2015 20:00