GLEDER SEG: Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen (t.v.) og HK-leder Trine Lise Sundnes er godt fornøyd med at handelsnæringa får en egen stortingsmelding.

GLEDER SEG: Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen (t.v.) og HK-leder Trine Lise Sundnes er godt fornøyd med at handelsnæringa får en egen stortingsmelding.

Martin Guttormsen Slørdal

Stortingsmelding for handelsnæringen :

Handelsnæringen får egen stortingsmelding

Mer enn tre år etter at regjeringen la en tilsvarende melding i skuffen, varsles det nå en stortingsmelding om handelsnæringen.
31.05.2017
13:50
31.05.2017 14:58

helge@lomedia.no

Ikke rart lederen i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, og Virke-sjefen Vibeke Hammer Madsen kan smile fornøyd. De mener begge det er på høy tid at dette kommer.

Å få en egen stortingsmelding har nemlig stor betydning for enhver som blir det til del.

– Jeg har pleid å fleipe med at til og med kongekrabbene har fått sin egen stortingsmelding. Det er på tide at vi også får en, sier Trine Lise Sundnes til LO-Aktuelt.

En anerkjennelse

Hun mener dette først og fremst er en anerkjennelse fra et samlet politisk miljø, inkludert statsråden selv.

– At de ser behovet for å øke kunnskapen om handelsnæringen vil få virkning langt utover dens grenser. Vi har vært opptatt av at det politiske miljøet tar inn over seg næringens størrelse, og at en endring av rammevilkårene må være kunnskapsbasert. Derfor er det veldig bra at det nå kommer en stortingsmelding om handelsnæringen, sier HK-lederen.

Næringskomiteen på Stortinget presiserer i sin innstilling at handelsnæringen har en stor betydning for samfunnet, og står foran en rivende utvikling.

Digitalisering, automatisering, globalisering, konkurranse fra utlandet og netthandel kan endre handelen betydelig på kort tid. Dette får ringvirkninger langt utover den enkelte bedrift. Det er et sterkt behov for kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil få. Derfor er det en fordel med en bred, politisk drøfting av handelsnæringen, påpeker forslagsstillerne, Sp-representantene Geir Pollestad og Heidi Greni.

Også næringsminister Monica Mæland (H) støtter forslaget.

– Teknologi, digitalisering, nye handelsmønstre, næringens betydning som sysselsetter og konkurransepolitiske problemstillinger er sentrale næringspolitiske temaer som det kan være hensiktsmessig å utdype i en Stortingsmelding, mener Mæland.

– Næringspolitikken er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge og sysselsetter mange over hele landet. Næringens størrelse gjør at relativt små utslag i produktiviteten kan få merkbare konsekvenser for norsk økonomi. I tillegg er handelen viktig for å nå mål knyttet til klima og miljø. Alle næringer, også handelsnæringen, bør være opptatt av hvordan deres økonomiske aktivitet påvirker klimautslipp og har miljøkonsekvenser, skriver statsråden i brevet til næringskomiteen.

Industriskyggen

Da Trond Giske (Ap) var næringsminister ble det jobbet ferdig en næringsmelding hvor varehandelen var en integrert del. Så måtte han gå av etter valget, og den nye regjeringen trakk meldingen tilbake.

Under fjorårets utgave av Arendalsuka, var nettopp denne meldingen et sentralt tema på et møte arrangert av LO. Der var både Trine Lise Sundnes og Virke-sjefen Vibeke Hammer Madsen skjønt enige om behovet for dette.

– Politikerne kan hjelpe oss med å løfte næringen. Både med å synliggjøre den og sørge for at det kommer en stortingsmelding som ser næringen i en sammenheng, sa Trine Lise Sundnes til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) etter møtet i august sist sommer.

Hun mener det er paradoks at det her er snakk om den største private yrkesgruppen med nesten 400.000 aktører.

Samtidig ser hun den store fordelen det er å få en helt egen melding om handelsnæringen.

– Når det er laget stortingsmeldinger om norsk næringsliv, har man nærmest i siste liten funnet ut at man må ha med et kapittel om varehandel. Det gjelder uavhengig av farge. Derfor er dette så utrolig viktig. Det er en erkjennelse for at norsk handel og varehandel har betydning både for sysselsetting og rammevilkår med synergieffekt for andre næringer. Nå må det først lages et mandat hvor alle departementer er involvert. Så kan man se hvordan rammevilkår påvirker ting, og se hvordan man kan bruke næringen for blant annet å nå forpliktelsene i Paris-avtalen, mener Sundnes.

Partssamarbeid

Gladmeldingen fra Stortinget gjør at hun kan se mye lysere på framtiden for handelsnæringen.

– Dette er et resultat av et partssamarbeid med både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, i tillegg til at statsråden har støttet opp om dette. I tillegg tok Arbeiderpartiet inn et avsnitt om dette i sitt partiprogram. Også har Senterpartiet fått gjennomslag for sitt forslag. At det er enstemmighet i Stortinget er også veldig bra, legger hun til.

31.05.2017
13:50
31.05.2017 14:58