Youngstorget i Oslo.

Youngstorget i Oslo.

Olav Olsen (arkivfoto)

8. mars 2018

Gratulerer med dagen, alle kvinner! Dette er parolene landet rundt

8. mars blir kvinnedagen markert over heile landet – frå Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Her kan du sjå lista med dei vedtatte parolane.
08.03.2018
06:40
09.03.2018 09:46

hk-nytt@lomedia.no

Den internasjonale kvinnedagen skal markerast landet rundt. FriFagbevegelse samla ei oversikt over dei lokale markeringane av den internasjonale kvinnedagen i landets største byar, og presenterer her dei vedtatte parolane – altså kampsakene som blir fronta av kvinnerørsla denne dagen.

Sjå alle parolane som tek for seg arbeidsliv lengre ned i saka!

#metoo over heile landet

Over heile landet er det #metoo-kampanja mot seksuell trakassering som står først på agendaen i landets demonstrasjonstog og forsamlingshus:

• I Oslo, Kristiansand, Trondheim, Kongsvinger og Ås er «#metoo - fra taushet til kvinnekamp!» ein av årets hovudparolar.

• I Bergen er «Vi vet hva flørting er. #metoo» ein av hovudparolane, og forfattaren Heidi Helene Sveen skal snakke om kampanja og seksuell trakassering.

• I Tromsø er «#metoo: Nok er nok!» årets hovudparole.

• I Stavanger er «Frihet fra seksuell trakassering – #ikketilforhandling» ein av parolane. (Emneknaggen viser til oppropet der 736 personar tek eit oppgjer med seksuell trakassering i fagrørsla.)

• I Sarpsborg og Ålesund er #metoo tema for årets markering.

• I Fredrikstad arrangerer 8. marskomiteen «#metoo – hva nå?», der blant andre Trine Lise Sundnes, forbundsleiar i Handel og Kontor deltek. På Lillehammer kan du få med deg to foredrag om #metoo. På Mo blir det paneldebatt om kampanja, medan det blir samtale om #metoo i Bodø.

TIL FREDRIKSTAD: Trine Lise Sundnes, forbundsleiar i Handel og Kontor, kjem til Fredrikstad 8. mars, for å snakke om #metoo.

TIL FREDRIKSTAD: Trine Lise Sundnes, forbundsleiar i Handel og Kontor, kjem til Fredrikstad 8. mars, for å snakke om #metoo.

Martin Guttormsen Slørdal (arkivfoto)

Paroler om arbeidsliv

Kvinnerørsla har valt seg ut spesielt likeløn, sekstimersdag og pensjon som arbeidslivspolitiske kampsaker i årets markering. Her ser du heile lista med arbeidslivspolitiske parolar:

Oslo:

• «8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018!»

• «Pensjonskamp er kvinnekamp – forsvar offentlig AFP»

• «Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid!»

• «Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå»

• «Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker»

Markeringa startar klokka 18.00 på Youngstorget. Arrangør er 8. marskomiteen i Oslo. Sjå alle parolane her.

Kvinner tjener i snitt 13 prosent mindre enn menn

Bergen:

• «Vi krever likelønn - ikke lønn etter kjønn»

Markeringa startar klokka 17.00 på Torgallmenningen. Arrangør er 8. mars-initiativet. Følg med her for meir informasjon om programmet.

Trondheim:

• «Forsvar offentlig pensjon!»

• «Ja til 6-timers dag»

• «JA til faste ansettelser»

• «Likelønn nå!»

• «Lovfest retten til heltid nå!»

Markeringa startar klokka 17.00 på Torget, der Ane Julie Folde frå Fellesforbundet held appell. Etterpå blir det Festmøte på Statens hus. Arrangør er 8. marskomiteen i Trondheim. Sjå meir informasjon om programmet her.

Tromsø:

• «Likelønn nå!»

• «Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå»

• «8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018

• «Pensjonskamp = Kvinnekamp»

Oppmøte er på Stortorget klokka 17.00. Arrangør er Kvinnedagen 8. mars i Tromsø. Sjå heile programmet her.

Stavanger:

• «6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon»

• «Forsvar offentlig pensjon»

• «Forsvar velferdsstaten – privatisering tapper det offentlige»

Markeringa startar klokka 17.00 i Byparken, etterfølgt av tog. Arrangør er 8. marskomiteen i Stavanger. Sjå heile programmet her.

Drammen:

• «Lovfestet rett til heltid – nei til midlertidige jobber»

• «Lik lønn for likt arbeid»

• «Stopp utnyttingen av ungdommen – tarifflønn til alle»

Oppmøte er klokka 17.45 ved Torgeir Vraas plass 1. Toget går til Folkets hus. Deretter blir det Festmøte i Folkets hus kl. 19.00. Arrangør er 8. mars – kvinnenes internasjonale kampdag. Sjå heile programmet her.

Kristiansand:

• «Lovfesta rett til heltid –ja til 6-timersdag» (Rødt Kristiansand)

Markeringa startar klokka 16.30 på Torvet, der blant anna Ragne Tesaker Quinteros frå Norsk sykepleierforbund hel appell om «kvinner og pensjon».

Arrangør er 8. mars-komiteen, saman med blant anna Fagforbundet Kristiansand, Fagforbundet Sørlandet, LO Kristiansand og omegn og Norsk sykepleierforbund.

Sjå heile programmet her.

Slik blir kvinnedagen markert

Fredrikstad:

Trine Lise Sundnes, forbundsleiar i Handel og kontor, deltek på arrangementet «#metoo - hva nå?» klokka 18.30 på Litteraturhuset. Arrangør er 8. marskomiteen i Fredrikstad ved Ap, SV, Rødt og LO. Sjå heile programmet her.

Sarpsborg:

8. marskomiteen i Sarpsborg inviterer til feiring i Sarpsborg kirke klokka 18.00.

Grenland:

8. marskomiteen og fleire inviterer til feministfest på Litteraturhuset i Skien klokka 18.00.

Ålesund:

8. marskomiteen i Ålesund inviterer til appeller og fakkeltog på Rådhusplassen klokka 18.00, før eit arrangement på Teaterfabrikken klokka 19.00. Sjå heile programmet her.

Tønsberg:

I Tønsberg blir det feiring på Papirhuset klokka 17.30. Komiteen inviterer til ein kveld med innleiingar, musikk og appellar. Arrangør er 8. mars i Tønsberg, saman med blant anna Fagforbundet Ung. Sjå heile programmet her.

Moss:

I Moss blir det markering av den internasjonale kvinnedagen, med tale, appell, debatt og underholdning i Samfunnssalen. Dørene åpner klokka 16.00. Sjå heile programmet her.

Haugesund:

8. marskomiteen i Haugesund inviterer til arrangement på Høvleriet. Dørene blir opna klokka 18.30. Sjå heile programmet her.

Sandefjord:

I Sandefjord blir det markering på Biblioteket klokka 18.00. Blant appellantane er Anne Merete Sørensen frå Fagforbundet, og det blir standup og musikk. Arrangørar er Fagforbundet, Sosialistisk venstreparti og Arbeidarpartiet.

Arendal:

8. mars i Arendal har varsla eit arrangement på Kanalplassen klokka 17.00, med appell og tog til Fagforeningenes hus, der det blir kulturkveld og kafé.

Bodø:

I Bodø inviterer LO i Nordland og Bodø Arbeiderparti til samtale om #metoo i Stormen bibliotek klokka 15.00.

Lillehammer:

På Lillehammer blir det arrangert foredrag, appellar, teater og utstilling utover heile dagen. Sjå heile programmet her.

Mo i Rana:

På Mo blir det foredrag om likeløn, underhaldning og paneldebatt om #metoo. Blant arrangørane er LO Rana og omegn. Sjå heile programmet her.

Molde:

I Molde blir det «likestillingstog» klokka 17.30, frå Plassen til Molde videregående skole, der det blir tale, appeller og musikk. Arrangør er Likestilling Molde. Sjå heile programmet her.

Harstad:

I Harstad blir det tradisjonsrikt festmøte på UiT klokka 17.00. Klokka 20.30 blir det filmvisning på Harstad kino. Fakkeltog for kvinners rettssikkerheit går frå Torget til UiT klokka 16.30. Arrangør er 8. mars-komiteen i Harstad. Sjå heile programmet her.

Elverum:

I Elverum blir det foredrag, appeller og sosialt samvær på rådhuset frå klokka 19.00. Blant arrangørane er Norsk sykepleierforbund i Hedmark, Fellesorganisasjonen Hedmark, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Handel og kontor. Sjå heile programmet her.

Kongsvinger:

I Kongsvinger blir det tog frå Rådhusplassen til Kvinnemuseet. Oppmøtet er klokka 18.00, med velkomstappell. Etter toget blir det kulturelt, appeller og tale på Kvinnemuseet, før gratis filmvisning på Rådhus-Teatret. Arrangør er 8. marskomiteen i Kongsvinger. Sjå programmet for heile veka her.

Levanger:

I Levanger blir det arrangement heile dagen. Klokka 18.00 blir det appeller på torget, før fakkeltog klokka 18.30. Arrangør er Kvinnedagen 8. mars Levanger. Sjå heile programmet her.

Ås:

Det blir arrangement utenfor Ås kulturhus og på Ås seniorsenter frå klokka 17.00, med underholdning og taler. Blant støttespelarane til arrangementet er Fagforbundet. Sjå heile programmet her.

08.03.2018
06:40
09.03.2018 09:46