ÅPENT HELE UKA: Regjeringen vil åpne alle butikker på søndager. Nå er forslaget ute på høring.

ÅPENT HELE UKA: Regjeringen vil åpne alle butikker på søndager. Nå er forslaget ute på høring.

Martin Guttormsen Slørdal

Forslag om søndagsbutikker er sendt ut på høring

Regjeringen har sendt forslag om søndagsåpne butikker ut på høring. Både HK og Virke er skuffet.
27.03.2015
14:30
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Regjeringen sendte fredag ut et 16 siders langt høringsnotat hvor de argumenter for åpne butikkdører på søndager. Nå skal aktørene i næringen si sitt om forslaget før det legges fram for Stortinget.

To modeller

Regjeringen, med ansvarlig statsråd Thorild Widvey i spissen, går på tvers av sin samarbeidspartner KrF i denne saken, og legger opp til en generell adgang til søndagsåpne butikker. Regjeringen vil oppheve dagens lovreguleringer, og mener at tilbud og etterspørsel er langt bedre egnet enn lovverket til å fastsette butikkenes åpningstider. De vil imidlertid at butikkene skal holde stengt på til sammen tolv røde dager i året. Dette er regjeringens foretrukne modell. I tillegg skisserer de en alternativ modell. Den er identisk med Venstres forslag, nemlig at det skal være opp til kommunene å bestemme butikkenes åpningstider.

I en pressemelding sier Widvey at regjeringen mener den første modellen er den beste; siden den skjermer de særskilte helligdagene og gir likere konkurranse over hele landet.

Ikke utredet

I høringsnotatet trekkes valgfriheten fram som den viktigste årsaken til at butikkene skal kunne holde åpent. Både forbrukerens mulighet til å velge handledag og butikksjefenes råderett over åpningstider presenteres som gode grunner til å innføre en ny handledag. Regjeringen innrømmer imidlertid at de ikke har utredet noen konsekvenser av forslaget, men at "konsekvensene vil vise seg etterhvert", både for de ansatte, for næringen, for distriktene, for samfunnet og miljøet.

– Kunnskapsløst

Dette er verken Handel og Kontor eller arbeidsgiverorganisasjonen Virke særlig imponert over. I en felles pressemelding gjentar de sin bekymring for konsekvensene av søndagsåpne butikker; både for de ansatte spesielt og for næringen generelt.

– Vi er skuffet over at regjeringen fremmer et forslag med så vidtrekkende konsekvenser for hele det norske samfunnet uten grundig utredning, skriver de to organisasjonene.

– Dette forslaget blir fremmet på rent prinsipielt grunnlag, og ikke basert på kunnskap, presiserer HK-leder Trine Lise Sundnes.

LES OGSÅ: Fem ganger så mange må jobbe søndag

Folket er imot

HK og Virke etterlyser at regjeringen lytter til næringen, frivillig sektor og til miljøbevegelsen, og minner om at regjeringen ikke har folket med seg i denne saken. De to organisasjonene viser til en helt fersk undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført for Handelens samarbeidsutvalg.

– Folk vil beholde søndag som en annerledes dag. Når regjeringen trekker fram at de ønsker å gi folk frihet til å handle når de vil, er ikke dette et ønske den norske forbrukeren deler. Faktisk er det nesten tre ganger så mange som er opptatt av å beholde søndagen som en annerledes dag enn som ønsker frihet til å kunne handle når de vil, sier Sundnes.

Undersøkelsen til Respons Analyse viser et stort flertall mot søndagsåpne butikker både blant Venstres og KrFs velgere. Også blant regjeringspartienes velgere er flertallet i mot søndagsåpne butikker.

– Når regjeringen sender sitt endelige forslag til Stortinget etter høringsrunden, bør Stortinget ta ansvar gjennom å sende det tilbake til regjeringen og kreve skikkelig utredning, understreker Harald J. Andersen, direktør i Virkes samfunnspolitiske avdeling.

Høringsinstansene har fått tiden fram til 30. juni til å vurdere forslagene fra regjeringen.

27.03.2015
14:30
27.08.2015 20:00