INGEN PAKKER MOT ARBEIDSLØSHET: Finansminister Siv Jensen hadde få tiltak å by på mot den økende arbeidsløsheten i revidert nasjonalbudsjett.

INGEN PAKKER MOT ARBEIDSLØSHET: Finansminister Siv Jensen hadde få tiltak å by på mot den økende arbeidsløsheten i revidert nasjonalbudsjett.

Ole Palmstrøm

Får ikke ned arbeidsløsheten

Arbeidsløsheten er høyere enn på ti år, men den borgerlige regjeringen vil ikke få den ned.
12.05.2015
14:01
27.08.2015 20:00

Antallet arbeidsløse er på vei opp, og mer er i vente. Likevel var det få spor av konkrete mottiltak da regjeringen la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett tirsdag. 112.000 står nå uten arbeid i Norge.

– Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier finansminister Siv Jensen.

Trass i fallet i oljeprisen er det ingen krise i norsk økonomi, understreker hun.

Verste tall på ti år

Antall arbeidsløse passerte 100.000 i februar 2014, og har fortsatt å øke denne våren. Dette er første gang på ti år at flere enn 100.000 står uten jobb. Antall arbeidsløse er ventet å holde seg på samme nivå i 2016.

Det er også stadig flere som går uten arbeid over lengre tid. Fra første kvartal i fjor til samme tid i år, økte andelen langtidsarbeidsløse fra 29 til 38 prosent.

Bedre permitteringsregler

Regjeringen har valgt å lytte til LO og NHOs ønsker om bedre regler for permitteringer. Fra 1. juli blir det billigere for bedriftene å permittere. Regjeringen gjorde det i fjor dyrere å permittere, slik at mange bedrifter har valgt å si opp ansatte framfor å permittere. Men fra sommeren av vil bedriftene betale for de ti første dagene av en permittering, og ikke 20, som det er nå. Det blir også mulig å permittere i inntil 30 uker, mot 26 nå.

Jensen ser flere lyspunkter

Regjeringen viser til lav kronekurs, lav rente og et moderat lønnsoppgjør som positive faktorer for å styrke konkurransekraften for norsk næringsliv, og dermed trygge arbeidsplassene. Også endringene i arbeidsmiljøloven vil spille positivt inn fordi det gjør arbeidsmarkedet mer fleksibelt, mener Siv Jensen og Finansdepartementet.

– Vi legger også til rette for omstilling ved næringsvennlig skattelette, sier hun.

I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til 1.000 nye tiltaksplasser for arbeidsløse.

LO krever midler til omstilling

LO mener regjeringen er for passiv i møte med den økende arbeidsløsheten.

– Den raske økningen i arbeidsløsheten er urovekkende. Regjeringens vente- og se-holdning er farlig, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Han mener arbeidsmarkedstiltak og kommuneøkonomi må prioriteres sterkere for å holde hjulene i gang.

– Ideologisk drevet skattelette må ikke komme i veien for det som virker på sysselsettingen. Vi må prioritere det som virker, sier Gabrielsen.

NHO er grunnleggende positive:

– Regjeringens reviderte budsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun er særlig glad for at permitteringsregelverket blir forbedret.

frode@lomedia.no

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

12.05.2015
14:01
27.08.2015 20:00