Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen er enige om en politisk plattform for en ny regjering.

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen er enige om en politisk plattform for en ny regjering.

Vidar Ruud, ANB

Endrer loven

Endring av arbeidstid, normerte sykmeldingsperioder og søndagsåpne butikker. Det er noe av innholdet i den 75 sider lange regjeringserklæringen til den kommende Høyre og Frp-regjeringen.
08.10.2013
08:47
27.08.2015 20:00

torgny.hasaas@lomedia.no

morten.hansen@lomedia.no

hanne@lomedia.no

Den nye regjeringen slår fast i erklæringen av de vil «myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.»

I et annet underpunkt skriver de: «Legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser slik at reglene for privat sektor blir mer like reglene i staten.» Men de legger i erklæringen stor vekt på å jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid, høy produktivitet og høy trivsel blant arbeidstakerne.

Den nye regjeringen varsler også at den vil sette ned et eget utvalg «for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk i de kommende tiårene». Ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler skal videreføres, og skattefradraget for fagforeningskontingenten skal videreføres på dagens nivå. heter det i regjeringsplattformen.

Sykelønnsordningen

Regjeringen peker på at noen bransjer er preget av sosial dumping og uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen mener det er uakseptabelt både for arbeidstakerne som rammes og for konkurrerende bedrifter som følger loven. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet mot sosial dumping. Men de vil også evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. Allmenngjøringsordningen skal videreføres.

Når det gjelder sykelønn lover de i den ene setningen å videreføre dagens sykelønnsordning, mens de i neste punkt legger føringer for den nye IA-avtalen, og de vil også innføre normerte sykemeldingsperioder og at ingen kan sykemeldes lenger enn seks måneder av sin egen fastlege.

Regjeringen skriver også at de vil jobbe for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet.

De påtroppende regjeringspartiene lover å effektivisere offentlig sektor. I regjeringsplattformen stadfester de dette. Det legges opp til å «profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsordninger, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat-innovasjonssamarbeid».

Offentlig sektor

De to partiene skriver at de skal gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere. Et første innblikk i hva de legger i det, får vi når regjeringen presenteres i løpet av neste uke – hvor det ventes at antallet departement vil bli slanket

- Vi er langt på vei ferdig med strukturen. Hvordan vil vi vise når Høyre-Frp-regjeringen presenteres, sier den påtroppende statsministeren, Erna Solberg.

08.10.2013
08:47
27.08.2015 20:00

Mest lest