ENIGE OM Å ENDRE LOVEN: HK-leder Trine Lise Sundnes, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum og Arbeiderpartipolitiker Dag Terje Andersen vil tette hullene i tjenestepensjonsloven.

ENIGE OM Å ENDRE LOVEN: HK-leder Trine Lise Sundnes, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum og Arbeiderpartipolitiker Dag Terje Andersen vil tette hullene i tjenestepensjonsloven.

Jan-Erik Østlie

Ap lover å innfri pensjonskrav

LO-forbundene i privat sektor krever lovendringer for å få bukt med skjevheter i tjenestepensjonsordningene. Arbeiderpartiet lover å ordne opp dersom de kommer i regjering.
17.08.2017
09:44
17.08.2017 09:43

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Vil politikerne tette pensjonshullene? Det spørsmålet ville fire av LO-forbundene få svar på da de trommet sammen til debatt under Arendalsuka.

For det er ingen tvil om at medlemmene i Handel og Kontor (HK), Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Næring- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN) vil tjene på at dagens unntaksbestemmelser i loven om obligatoriske tjenestepensjoner blir fjernet.

LES OGSÅ: Det er forskjell på folk

Hullene

I dag er det slik at man ikke tjener opp pensjon fra første krone. De første drøye 93.000 kronene av lønna holdes utenfor opptjeningsgrunnlaget. Det er også slik at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosent stilling ikke tilmeldes bedriftens pensjonsordning. Det samme gjelder ansatte under 20 år. Og jobber du i en bedrift kortere enn et år, får du heller igjen tjenestepensjon.

Selv om de tidligere ikke har vært helt enige om veien ut av det de alle beskriver som urimelige skjevheter i pensjonssystemet, er de fire forbundene nå skjønt enige om at det må lovendringer til for å sikre framtidige pensjonister den inntekten de har krav på.

HK og Fellesforbundet har tidligere i år fått Fafo til å foreta beregninger, som resulterte i en rapport like før sommeren. Der skisseres det hvordan hullene kan tettes.

Enige i service og industri

– Vi i privat sektor er enige om veien framover. Pensjon er utsatt lønn, og det vil vi alle prioritere å jobbe med. Vi er også enige om å gjøre det lovveien. På den måten blir det likt for alle, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Han mener at forbedrede bestemmelser i loven også vil demme opp for utenlandske bedrifter og utleiebedrifter som spekulerer i å ikke ha pensjonsordninger for sine ansatte.

HK-leder Trine Lise Sundnes stemmer i:

– Vi har tradisjoner for å forhandle fram gode løsninger, men for å få bukt med disse urimelighetene må vi bruke loven. Det er åpenbart. Så får vi heller diskutere regningen.

De to forbundene etterlyser nå regjeringens engasjement i pensjonssaken. Til ANB sier både Sundnes og Eggum at de er skuffet over manglende respons fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Ap: Vil være garantist

Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet var den eneste politikeren som stilte opp til pensjonsdebatt med LO-forbundene i Arendal. Høyre var også invitert, men takket nei. Andersen viste til at Ap i sitt partiprogram krever pensjonsopptjening fra første krone, og at det derfor er naturlig at han vil forfølge dette og jobbe for et stortingsflertall for lovendring.

– Om vi kommer i regjering, skal vi få dette til, lover han.

Andersen sier at han uansett vil jobbe for et bredt pensjonsforlik med både de andre politiske partiene og med partene i arbeidslivet. Han ser for seg at tjenestepensjonsfloken løses delvis via loven og delvis via avtaler, men at det må skje i fellesskap.

– Å sikre pensjonsopptjening fra første krone er også viktig for å få bukt med det useriøse arbeidslivet, bemerker han.

POLITISK VILJE? Jan Egil Pedersen i NNN og Brede Edvardsen i NAF mener det er fullt mulig å forbedre tjenestepensjonene. Det er et spørsmål om politisk vilje, påstår de.

POLITISK VILJE? Jan Egil Pedersen i NNN og Brede Edvardsen i NAF mener det er fullt mulig å forbedre tjenestepensjonene. Det er et spørsmål om politisk vilje, påstår de.

Jan-Erik Østlie

Store ulikheter

Leder i NNN, Jan Egil Pedersen, forteller at hans medlemmer merker at det er forskjell på folk når de blir pensjonister.

– Det er store forskjeller mellom bedriftene i vår bransje. Hos de store og etablerte er det ganske bra, de har også brukt lokale forhandlinger for å bedre pensjonsordningen. Men trygge pensjoner er et stort problem for de små bedriftene og for de som er rammet av mange permitteringer, som fiskeindustrien. De har ingen stabil inntekt. Det samme gjelder sesongbedrifter hvor de belager seg på innleie, sier han.

Pedersen mener det er mange hull å tette for at dette skal bli bra. Han tror det er mulig å få til, at det bare er et spørsmål om politisk vilje på Stortinget.

Rammer store grupper

Forbundssekretær Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund trekker fram renholdsbransjen som et eksempel på arbeidsplasser hvor de ansatte ikke har mulighet til å forhandle fram bedre ordninger enn minimumskravet i dagens lov.

– Denne bransjen skårer i grunnen høyt på alt som er ugunstig. Pensjon er ikke noe unntak. Mange er anbudsutsatt, jobbforutsigbarheten er kort, gjerne bare et år. At det er dårlige pensjonsordninger her, rammer også stort sett utenlandske ansatte. 68 prosent av de ansatte i bransjen er fra et annet sted enn Norge. Mange rekker ikke å ha nok tjenestetid til at det skal gi pensjonsopptjening. Det finnes en åpning for forhandlinger om tjenestepensjon, men det skjer ikke, sier han.

Egne kasser

I Fafo-rapporten som kom i juni skisseres det også forslag om å etablere private pensjonskontoer, som vil gjøre det lettere ved jobbskifter. Altså at man har sin egen konto som fylles opp uansett hvilken bedrift man jobber i. Fafo foreslår også at bransjer eller næringer kan lage fellesordninger, slik at en ansatt i for eksempel varehandelen kan bytte arbeidsgiver uten at det skal gå ut over pensjonsvilkårene.

Dette er både Sundnes og Eggum utålmodige etter å komme i gang med.

– Ordningene må tilpasses både kvinner og unge arbeidstakere som skifter jobb ofte. Vi trenger lovendringer for å rette opp det urimelige og for å gi oss muligheter til å etablere noe selv i privat sektor. Jeg vil at loven skal åpne for at tariffparter har egne ordninger som er spesifikke for egne bransjer. Dette er ingen ublu krav, det er så enkelt som at loven må sikre fremtidig lønn og at du som pensjonist får med deg den kapitalen du har krav på, sier Trine Lise Sundnes.

Jørn Eggum er enig. Også han ser for seg å forhandle fram tilpassede tjenestepensjonsordninger.

– Loven må ligge i bunnen, så skal vi fylle på. Stortinget vil begrense folketrygden, da må det samme Stortinget sørge for at det kan etableres gode ordninger i bedriftene. Det nye er at fagbevegelsen ikke lar seg splitte i denne saken. Dette skal vi gjøre om vi forhandler sammen eller hver for oss, sier han.

17.08.2017
09:44
17.08.2017 09:43