DETALJSTYRING: Kulturminister Thorhild Widvey mener søndagsåpne butikker gir mer frihet og mindre byråkrati.

DETALJSTYRING: Kulturminister Thorhild Widvey mener søndagsåpne butikker gir mer frihet og mindre byråkrati.

Ilja C. Hendel

– Markedet skal regulere åpningstidene

Kulturminister Thorhild Widvey jobber videre med søndagsåpne butikker.
08.05.2014
14:33
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Hva er begrunnelsen for at regjeringen vil åpne opp for søndagsåpne butikker når verken arbeidstakerne, butikkeierne eller forbrukerne ønsker det?

Det stilte stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) spørsmål ved i sin interpellasjon i Stortinget i dag. Hun antydet at dette var et ideologisk spørsmål for regjeringen.

Siden helligdagsloven, som gir et generelt lovforbud mot søndagsåpne butikker ligger under kulturdepartementet, var det nettopp kulturminister Thorhild Widvey som ble stilt til veggs.

Frihet og tillit

– Tilbud og etterspørsel er best egnet til å regulere åpningstidene i framtida, svarte Widvey fra Stortingets talerstol.

Kulturministeren argumenterte også med at dagens lovgiving som gir unntak for blant annet hagesentre og dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter, er vanskelig å praktisere, og er for byråkratisk. Å fjerne forbudet mot søndagsåpne butikker vil gi mindre detaljstyring, mener ministeren.

– Regjeringens politikk baserer seg på frihet og tillit til gründere og til lokalsamfunn. Vi ønsker oss et samfunn som utvikler seg nedenfra, sa hun.

Steile fronter

Ministeren fikk ikke uventet støtte fra sine partifeller i Høyre, og fra representanter fra Fremskrittspartiet. Motbøren kom ikke bare fra Kristelig Folkeparti, men også fra de rødgrønne partiene. Partene er uforsonlige. Mens høyresida mener det er frivillig både å holde åpent og å handle på søndager, argumenterer motstanderne med at butikkeierne vil bli nødt til å holde åpent, og at de små vil bukke under i konkurransen. Høyre og FrP mener uheldige konsekvenser av unntaksbestemmelsene, som at Plantasjen får selge jernvarer på søndag mens Jernia ikke får, er gode argumenter for å skrote loven. Motstanderne mener det må gå an å rette opp i unntaksbestemmelsene. Og mens KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ber om at søndagen forblir en annerledes dag hvor flest mulig har fri til å være sammen med familien og delta på felles arrangementer, mener høyresida at folk selv må få velge hva de vil gjøre, og når. Og at det er vanligere enn før å jobbe på søndager.

Ikke alle søndager?

Det er all grunn til å tro at forbudet mot søndagsåpne butikker vil bli fjernet. Ifølge Widvey er det imidlertid ikke sikkert at regjeringen vil gi tillatelse til å holde butikkene åpent på alle søndager og helligdager. Det kan bli en skjerming av noen av dagene. Statsråden opplyste også om at Arbeids- og sosialdepartementet er i gang med å se på arbeidstidsbestemmelsene for de ansatte i bransjen.

08.05.2014
14:33
27.08.2015 20:00