– Ja, du kan stemme!

Altfor mange utlendinger som har stemmerett, vet dessverre ikke om det, sier LO-leder Gerd Kristiansen.
11.09.2015
14:03
18.09.2015 13:25

yngvil@lomedia.no

LO-leder Gerd Kristiansen gikk fra butikk til butikk i Oslo fredag. Ikke for å handle, men for å fortelle at det er valg på mandag.

Ikke alle innvandrere har fått med seg at de kan stemme. Men lagersjef Raul Gutierrez Perez hos Mango på Karl Johans gate i Oslo er klar:

– Jeg har stemt, ja, sa Perez da LO-lederen fortalte om sitt ærend.

HK-medlem er han også. Han forteller utenlandske kolleger og venner i Norge om muligheten til å stemme:

– Har du bodd i Norge i minst tre år, kan du stemme i lokalvalget.

– Og hvis dere vil ha helg, beholde søndagsfri og muligheten til et familieliv, da må dere stemme på et parti som er i mot søndagsåpne butikker, sa Gutierrez Perez, som selv blir pappa snart.

Mange overrasket over at de har stemmerett

LO-lederen var fredag på stemmejakt med Handel og Kontor. Hun vil ha opp valgdeltakelsen blant innvandrere.

Mange av dem hun møtte i butikkene ble svært overrasket da de forsto at de hadde bodd lenge nok i Norge til å få stemmerett. Altfor mange.

Valgdeltakelsen blant innvandrere er lav og det bekymrer LO-lederen.

Den gjennomsnittlige valgdeltakelsen var 53 prosent for innvandrere ved siste stortingsvalg. Til sammenligning var valgdeltakelsen nærmere 80 prosent for majoritetsbefolkningen, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå publisert forrige måned.

Ved lokalvalget i Oslo i 2011 var valgdeltakelsen bare 40 prosent for utenlandske statsborgere.

– Hva? Har jeg stemmerett?

Flere svenske butikkansatte Gerd Kristiansen snakket med visste ikke at de kunne stemme i Norge. Nordiske statsborgere kan delta i lokalvalget hvis de har bodd i Norge siden slutten av juni.

– Er det virkelig sant at jeg kan delta i valget, spurte en østeuropeisk medarbeider i en annen butikk overrasket. Hun har bodd fast i Norge i over åtte år.

Utenlandske statsborgere fra land utenfor Norden kan delta i lokalvalget hvis de har vært bosatt i Norge de siste tre årene.

Hver stemme teller

Også mange majoritetsnordmenn unnlater å bruke stemmeretten – rundt 20 prosent ved forrige stortingsvalg.

– Hva vil du si til dem som ikke har tenkt til å stemme?

– Vi har ikke bare rett til å være med på å bestemme hvem som skal styre oss, men også en plikt til å delta i demokratiet. Det er en måte å si fra hvordan vi vil ha det i samfunnet. Er du for eksempel imot søndagsåpne butikker, må du stemme på et parti som ikke vil ha det. Se hvilke partier som jobber med fagbevegelsen og hvilke som ikke gjør det. Hver eneste stemme teller, sa Gerd Kristiansen.

Hvis dere vil ha helg, beholde søndagsfri og muligheten til et familieliv, da må dere stemme på et parti som er imot søndagsåpne butikker.

Butikkansatt Raul Gutierrez Perez

Valgdeltakelse og innvandrere

• Den gjennomsnittlige valgdeltakelsen var 53 prosent for innvandrere ved siste stortingsvalg.

• Til sammenligning var valgdeltakelsen nærmere 80 prosent for majoritetsbefolkningen.

• Ved lokalvalget i Oslo i 2011 var valgdeltakelsen bare 40 prosent for utenlandske statsborgere.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015)

Utlendinger og stemmerett

Du har stemmerett hvis du er:

• Statsborger i nordisk land, har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og har vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2015.

• Statsborger i land utenfor Norden, har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.09.2015
14:03
18.09.2015 13:25

Valgdeltakelse og innvandrere

• Den gjennomsnittlige valgdeltakelsen var 53 prosent for innvandrere ved siste stortingsvalg.

• Til sammenligning var valgdeltakelsen nærmere 80 prosent for majoritetsbefolkningen.

• Ved lokalvalget i Oslo i 2011 var valgdeltakelsen bare 40 prosent for utenlandske statsborgere.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015)

Utlendinger og stemmerett

Du har stemmerett hvis du er:

• Statsborger i nordisk land, har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og har vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2015.

• Statsborger i land utenfor Norden, har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet