PÅ JOBBJAKT: Vanja Hansen og Gro Iren Storjordet håper de får napp hos en ny arbeidsgiver etter at PM gikk konkurs.

PÅ JOBBJAKT: Vanja Hansen og Gro Iren Storjordet håper de får napp hos en ny arbeidsgiver etter at PM gikk konkurs.

Martin Guttormsen Slørdal

Vanja og Gro mistet jobben da butikkjeden gikk konkurs

AS Norge går godt, men samtidig er antall konkurser rekordmange. Vanja Hansen og Gro Iren Storjordet er to av mange som har mistet jobben i varehandelen.
07.02.2019
11:33
10.04.2019 20:37

martin.slordal@lomedia.no

1. oktober i fjor fikk HK-medlem Vanja Hansen og kollegaen Gro Iren Storjordet e-post fra ledelsen i kleskjeden Personlig Mote (PM) om at de var konkurs. Etter en lengre periode med dårlige salgstall, ifølge Hansen og Storjordet, mistet rundt 270 ansatte i landets 51 PM-butikker, jobben. Det dårlige salget, spesielt sommeren 2018, bekreftes av Marianne Bjarstad. Hun var fungerende daglig leder i PM det siste året før konkursen.

LES OGSÅ: Fire i streik for tariffavtale i Tromsø

Konkursåret 2018

PM var langt fra alene om å gå konkurs i fjor. Mange butikkjeder måtte kaste inn håndkleet, blant dem Enklere Liv, Finn Schøll blomster, Tilbords, Spaceworld Soundgarden, Habitat og Rafens. Fjoråret kommer nemlig høyt opp på lista over «rekordår» for antall konkurser. Ifølge Brønnøysundregistrene gikk 4.974 store og små firmaer konkurs i fjor, mens 1.259 selskaper ble tvangsoppløst. 1992 topper «all time high»-lista når det gjelder antall konkurser, ifølge analyseselskapet Bisnode skyldtes det etterdønninger etter børskrakket i 1987. Finanskriseåret 2009 bød også på en rekke konkurser.

Varehandelen rammes altså hardt. I løpet av de tre første kvartalene i fjor ble det åpnet 750 konkurser i bransjen. 208 av dem i 3. kvartal. På samme tid i 2017 var antallet konkurser i handelen 171. 2.636 ansatte i varehandelen mistet jobbene som følge av konkursene i fjor, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Totalt i alle bransjer ble 11.399 arbeidstakere rammet av konkurser i den samme perioden.

Her er konkurstallene for hele 2018

Grufull beskjed å få

Vanja Hansen er 58 år og har jobbet i PM i 22 år. Hun var butikksjef i PM-butikken på Tveita senter i Oslo, en butikk med tariffavtale. Hansen synes det var dårlig å få informasjon om konkursen i en e-post, og at beskjeden dessuten var grufull.

– Det er bittert. Jeg hadde tenkt å gå av med AFP-pensjon når jeg blir 62, men den ryker vel nå. Det er vanskelig å få seg en ny jobb når du er i slutten av 50-åra, sier Vanja Hansen til HK-Nytt.

Ingen jobb i sikte

Gro Iren Storjordet var også butikksjef, i kjedens butikk på Manglerud senter. Hun er også 58 år, men Storjordet er ikke fagorganisert og butikken hun jobbet i hadde ikke tariffavtale.

– Jeg har meldt meg arbeidsledig, og det har begynt å gå opp for meg hva dette innebærer. Nå kommer hverdagen, og det står ikke akkurat jobber og venter på meg, sier hun.

Trist for de ansatte

Daglig leder Marianne Bjarstad sier at det en stund var håp om å redde PM, men at det til slutt ble kroken på døra. Hun peker på at tilbudet på netthandel har økt de senere årene, men hun vil ikke gi netthandelen alene all skyld for konkursen.

Bjarstad synes konkursen er trist for alle de ansatte i PM.

– Det er de ansatte, som har lagt ned mye arbeid over mange år, som blir rammet av dette, ikke de som tar beslutningen om konkursen, sier hun til HK-Nytt.

Kort om konkurs

Ved en konkurs mister skyldneren (den som blir slått konkurs) retten til å råde over det de eier, og det oppnevnes en bostyrer som overtar disposisjonsretten over eiendelene. Bostyrer er som regel en advokat, og når en butikk går konkurs må skyldneren levere butikknøklene til bostyreren.

Kreditorene melder sine krav til bostyrer og de kravene som først blir dekket, er utgifter som oppstår under selve konkursbehandlingen. Etter dette vil såkalte «fortrinnsberettige fordringer av første klasse», også kalt lønn og feriepenger, prioriteres. Hvis de tidligere ansatte har lønn og/eller feriepenger utestående hos sin tidligere arbeidsgiver, er det staten som skal dekke dette gjennom lønnsgarantifondet.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

Et sørgelig år

Rigmor Heggdal er regionsekretær ved HK-kontoret i Bergen. På denne kanten av landet har de ansatte merket konkursene i varehandelen godt. Hordaland og Sogn og Fjordane var to av fylkene der antall konkurser økte mest i fjor.

Heggdal har lang fartstid i HK, og sier at 2018 var et sørgelig år for mange HK-medlemmer i varehandelen.

– Dette handler om mange skjebner, og det er en krevende situasjon å være i. Ved en konkurs blir livet radikalt endret over natta, sier hun til HK-Nytt.

Heggdal sier at HK forsøker å veilede de medlemmene som rammes av konkurs så godt som mulig. Hvis for eksempel en større kjede går konkurs, sender hun ut et informasjonsskriv med likelydende informasjon til alle medlemmene i hele kjeden.

HK gir også økonomisk støtte til arbeidsledige. De tre første dagene får du nemlig ikke dagpenger fra Nav, men da dekker HK 60 prosent av dagpengesatsen disse dagene. Men du må ha vært HK-medlem i minst et år.

Overetablering og netthandel

Kreditøkonom Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode synes det er vanskelig å finne gode forklaringer på at antall konkurser er økende. Han påpeker at både arbeidsledigheten og renta holder seg lav, og at egenkapitalen i gjennomsnittsbedriften i AS Norge aldri har vært bedre.

Ruud sier at en overetablering av butikker, som har gått bra en stund, nå har begynt å merkes. I 2018 slo nemlig en ny trend ned i konkurs-Norge.

– Det var ikke bare den lille butikken på hjørnet som gikk konkurs, men også større kjeder, sier Ruud, og legger til at også økningen i netthandelen spiller inn.

Rigmor Heggdal tror heller ikke at økningen i netthandelen har all skylda for konkursene i varehandelen. Hun erfarer at antall kjedebutikker med små enheter har eksplodert de senere årene. Disse har vokst fort, og kanskje har de blitt for mange, har Heggdal tenkt.

– Mitt inntrykk er at det kanskje er litt for lett å starte opp en bedrift, og det har nok blitt en overetablering. Disse bedriftene har ofte heller ikke noe tillitsvalg­tapparat som kan hjelpe dersom de rammes av konkurs, sier Heggdal.

Gir ikke opp

Vanja Hansen og Gro Iren Storjordet er i dag arbeidsledige og ser seg om etter nye jobber. Nå får de dagpenger fra Nav, noe som utgjør drøyt 62 prosent av inntektene de hadde året før konkursen. De taper rundt 200.000 kroner i året på å gå arbeidsledige, sammenliknet med lønna de hadde i PM.

Gro Iren Storjordet sier at hun er åpen for mange ulike typer jobber, og håper at en arbeidsgiver vil ansette henne.

– Jeg er fortsatt sprek og rask, og er nødt til å være aktiv med jobbsøking. I verste fall får jeg gå og banke på dører, det er jeg ikke redd for, sier hun.

Vanja Hansen har heller ikke tenkt å gi opp, selv om det er en tung periode nå. Hvis hun skal redde AFP-pensjonen må hun få ny jobb i en bedrift med tariffavtale innen 26 uker.

– Det kan bli vanskelig, og jeg tviler på at det går. Men etter 42 år i butikkyrket har jeg mye erfaring. Det har også en verdi for arbeidsgiver, sier HK-medlemmet.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Tre ting å huske på ved en konkurs

1. Ta umiddelbart kontakt med Nav. Her melder du deg som jobbsøker straks jobben din er borte. Du må være jobbsøker for å ha krav på dagpenger, og det er viktig å fylle ut alle nødvendige skjemaer knyttet til dette.

2. Sørg for å gjøre krav på utestående lønn og feriepenger. Det er staten, gjennom lønnsgarantifondet, som skal dekke utestående lønn og feriepenger ved en konkurs. Det er bostyrer som skal ha søknaden til lønnsgarantifondet. Forhold deg til bostyrer som din arbeidsgiver og få med deg beskjeder og informasjon derfra. HK-kontoret ditt kan også hjelpe til med veiledning knyttet til utfylling av skjemaer, men det er bostyrer som har det totale ansvaret.

3. Meld fra til HK om at du har blitt arbeidsløs. Da skal du nemlig ikke betale kontingent, men kun forsikringsandelen på 166 kroner i måneden. Hvis du har reservert deg mot LO Favørs advokatforsikring, er summen på 105 kroner i måneden.

Lønnsgarantifondet

• Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av for eksempel konkurs.

• Ordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift til Folketrygden. Den skal blant annet dekke lønn og annet arbeidsvederlag for inntil seks måneder.

• Du kan få dekket inntil 2 ganger grunnbeløpet (som gjelder på fristdagen).

• Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

• Søknaden sendes bostyrer.

• Det er viktig å holde fristen som tingretten har satt for å melde krav i boet.

• Se mer utfyllende informasjon hos Nav.no

Kilde: nav.no

07.02.2019
11:33
10.04.2019 20:37

Tre ting å huske på ved en konkurs

1. Ta umiddelbart kontakt med Nav. Her melder du deg som jobbsøker straks jobben din er borte. Du må være jobbsøker for å ha krav på dagpenger, og det er viktig å fylle ut alle nødvendige skjemaer knyttet til dette.

2. Sørg for å gjøre krav på utestående lønn og feriepenger. Det er staten, gjennom lønnsgarantifondet, som skal dekke utestående lønn og feriepenger ved en konkurs. Det er bostyrer som skal ha søknaden til lønnsgarantifondet. Forhold deg til bostyrer som din arbeidsgiver og få med deg beskjeder og informasjon derfra. HK-kontoret ditt kan også hjelpe til med veiledning knyttet til utfylling av skjemaer, men det er bostyrer som har det totale ansvaret.

3. Meld fra til HK om at du har blitt arbeidsløs. Da skal du nemlig ikke betale kontingent, men kun forsikringsandelen på 166 kroner i måneden. Hvis du har reservert deg mot LO Favørs advokatforsikring, er summen på 105 kroner i måneden.

Lønnsgarantifondet

• Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av for eksempel konkurs.

• Ordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift til Folketrygden. Den skal blant annet dekke lønn og annet arbeidsvederlag for inntil seks måneder.

• Du kan få dekket inntil 2 ganger grunnbeløpet (som gjelder på fristdagen).

• Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

• Søknaden sendes bostyrer.

• Det er viktig å holde fristen som tingretten har satt for å melde krav i boet.

• Se mer utfyllende informasjon hos Nav.no

Kilde: nav.no