USIKRE: De ansatte i Ica kan gå en uviss framtid i møte etter avghørelsen fra Konkurransetilsynet.

USIKRE: De ansatte i Ica kan gå en uviss framtid i møte etter avghørelsen fra Konkurransetilsynet.

Martin Gutttormsen Slørdal

Tilsynet sier nei til Ica - igjen

Ica og Norgesgruppens samarbeidsavtale er ulovlig og må opphøre, varsler tilsynet. De ansatte frykter for jobbene sine.
13.02.2014
10:36
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Avtalen om felles innkjøp og distribusjon mellom to av de fire dagligvaregigantene i Norge fikk tordag morgen nok et skudd for baugen. Tilsynets foreløpige vurdering er at avtalen er ulovlig, og at samarbeidet må opphøre. Ica og Norgesgruppen fikk et skriftlig varsel om det 13. februar.

– Samlet har Norgesgruppen og Ica høye markedsandeler nasjonalt, og de har i tillegg en særlig sterk posisjon i lokale markeder i deler av landet. Avtalen mellom de to kjedene gjør det mulig å utnytte markedsmakt, og dette kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine Meyer i en pressemelding.

Lovstridig

Konkurransetilsynet mener avtalen er i strid med lovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler.

– Gjennom avtalen får Norgesgruppen muligheter til å begrense konkurransen mellom de to avtalepartene. Årsaken til dette er at Norgesgruppen nå kan bestemme store deler av Icas innkjøpsbetingelser. Avtalen vil også øke faren for koordinering mellom de to kjedene. Begge forholdene vil svekke konkurransen i hele det norske dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Men heller ikke dette er en endelig avgjørelse, selv om det ser mørkt ut for Ica. De to selskapene har fått frist til 25. april med å komme med kommentarer til varselet fra tilsynet. Når en endelig avgjørelse vil bli tatt, er ukjent.

Livbøye

Ica har gått med store underskudd de siste årene, og selskapet gitt uttrykk for at denne avtalen vil kunne hjelpe dem ut av det økonomiske uføret.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at avtalen er svært viktig for oss i Ica Norge og at den vil komme kundene, våre ansatte og distrikts-Norge til gode. Bedre innkjøpsbetingelser og en mer effektiv distribusjon vil gi oss bedre konkurransekraft og dermed skjerpe konkurransen i dagligvaremarkedet ytterligere, skriver Ica på sine nettsider.

Selskapet vil bruke tiden fram til 25. april til å gå igjennom varselet fra Konkurransetilsynet og avgjøre hva de skal gjøre videre.

Skuffet

Jorunn Martinsen, hovedtillitsvalgt for HK-medlemmene i Ica, er skuffet over avgjørelsen fra Konkurransetilsynet.

– Vi hadde håpet at avtalen gikk igjennom slik at vi kunne drive lønnsomt. Uten den frykter jeg at det vil bli for dyrt å drive butikkene, spesielt i grisgrendte strøk, sier hun til HK-Nytt.

Martinsen tror imidlertid ikke at dette er kroken på døra for Ica.

– Jeg frykter ikke nedleggelse av alle butikkene, men vi kan nok se et mer amputert Ica i framtida, sier hun.

Martinsen er oppgitt over at Konkurransetilsynet har brukt så lang tid på å konkludere. Det har gått mer enn et år siden Ica og Norgesgruppen inngikk avtalen.

– Det er helt håpløst, vi har gått og venta lenge. De ansatte lurer på om butikkene blir lagt ned, solgt, om de har jobb neste år. Alle disse tankene dukker opp, sier hun.

Handel og Kontor vil se nærmere på saken.

– For vår del vil nå gå i dialog med våre medlemmer, berørte forbund og arbeidsgiversiden om hvilke kortsiktige og langsiktige konsekvenser dette kan gi, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i en kommentar.

Avventer

Norsk Transportarbeiderforbund organiserer arbeidstakerne på lagrene til Ica og i Asko, eid av Norgesgruppen. Disse har også ventet på en avgjørelse fra Konkurranstilsynet.

– Avgjørelsen kom ikke som noen overraskelse, sier konserntillitsvalgt i ICA Norge, Johnny Sletvold.

Ica planla å legge ned sine lagre i Narvik, Trondheim og Bergen før sommeren i år, og lagrene i Arendal og Bryne ved månedsskiftet september/oktober. Grossistvirksomheten i disse områdene skulle overføres Asko.

– Våre medlemmer er orientert, og vi må nå avvente hva eierne vil gjøre, sier Sletvold.

Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen

14. januar 2013: Ica Norge offentliggjør at de har inngått en samarbeidsavtale som innebærer samordning av distribusjon og logistikk mellom Ica Norge og Norgesgruppens grossistselskap, ASKO. Samarbeidet innebærer også at Norgesgruppen håndterer deler av Icas innkjøp.

26. februar 2013: Konkurransetilsynet varsler partene om at det kan bli aktuelt å stoppe avtalen så lenge tilsynet behandler saken.

1. april 2013: Samarbeidet skulle etter planen starte

19. april 2013: Konkurransetilsynet vedtar et midlertidig opphør av samarbeidsavtalen. Vedtaket gjaldt til 30. september samme år. Klager på dette ble ikke tatt til følge. Partene klager til regjeringen.

8. juli 2013: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sier midlertidig ja til en felles innkjøpsavtale mellom Ica Norge og Norgesgruppen. De er imidlertid enige med Konkurransetilsynet om at felles distribusjon må stoppes til saken er ferdig behandlet.

27. september 2013: Konkurransetilsynet utsetter fristen for å vedta om samarbeidet er lovlig eller ikke til 10. januar 2014. Fristen ble senere utvidet til innen utgangen av februar.

13. februar: Konkurransetilsynet varsler stansa av samarbeidsavtalen. Partene har fått frist til 25. april på å klage på vedtaket.

13.02.2014
10:36
27.08.2015 20:00

Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen

14. januar 2013: Ica Norge offentliggjør at de har inngått en samarbeidsavtale som innebærer samordning av distribusjon og logistikk mellom Ica Norge og Norgesgruppens grossistselskap, ASKO. Samarbeidet innebærer også at Norgesgruppen håndterer deler av Icas innkjøp.

26. februar 2013: Konkurransetilsynet varsler partene om at det kan bli aktuelt å stoppe avtalen så lenge tilsynet behandler saken.

1. april 2013: Samarbeidet skulle etter planen starte

19. april 2013: Konkurransetilsynet vedtar et midlertidig opphør av samarbeidsavtalen. Vedtaket gjaldt til 30. september samme år. Klager på dette ble ikke tatt til følge. Partene klager til regjeringen.

8. juli 2013: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sier midlertidig ja til en felles innkjøpsavtale mellom Ica Norge og Norgesgruppen. De er imidlertid enige med Konkurransetilsynet om at felles distribusjon må stoppes til saken er ferdig behandlet.

27. september 2013: Konkurransetilsynet utsetter fristen for å vedta om samarbeidet er lovlig eller ikke til 10. januar 2014. Fristen ble senere utvidet til innen utgangen av februar.

13. februar: Konkurransetilsynet varsler stansa av samarbeidsavtalen. Partene har fått frist til 25. april på å klage på vedtaket.

Mest lest