JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Støre lover å holde løftet om å bidra til ny AFP-ordning

Regjeringen skal bidra til en ny AFP-ordning og finansieringen av den. Statsministeren levnet ingen tvil da han talte til Fellesforbundet tirsdag.
PÅ LAG: Fellesforbundets leder Jørn Eggum ga statsminister Jonas Gahr Støre en god klem på forbundets landsmøte.

PÅ LAG: Fellesforbundets leder Jørn Eggum ga statsminister Jonas Gahr Støre en god klem på forbundets landsmøte.

Håvard Sæbø

– Jeg fikk en utfordring fra LO-lederen på fredag: Kommer vi til å følge opp vårt løfte? Kommer jeg til å være klinkende klar på at regjeringen vil være med, vil bidra til en AFP-ordning – også for fremtiden, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han åpnet den nest siste dagen av landsmøtet til fellesforbundet tirsdag morgen

– Svaret på det er «ja», fastslo han og høstet applaus fra salen i Folkets Hus i Oslo.

LO og NHO er enige om at dagens AFP-ordning – tidligpensjonen som gjelder fra fylte 62 år – må reformeres for å være bærekraftig og favne bredt nok i årene som kommer. Men der stopper tilsynelatende også enigheten.

AFP-ordningen er den altoverskyggende saken under landsmøtet til LOs største forbund i privat sektor de neste dagene. Ordningen kommer opp i hovedoppgjøret mellom LO og NHO til våren.

Målet er å ha en reformert ordning på plass i 2025 – altså før valget, mens landet ennå har en AFP-vennlig regjering. Regjeringen Støre har for lengst lovet støtte og finansiering til en reformert ordning, blant annet i Hurdalsplattformen.

NHO: AFP er for dyr

En vesentlig problemstilling partene så langt ikke er blitt enige om, er finansieringen av den nye ordningen. I dag tar staten omtrent en tredel av kostnadene til AFP, men NHO framholder at ordningen allerede er for dyr, og at det kommer til å bli mye dyrere framover.

Støre fastslo at AFP-ordningen er «partenes avtale» og akter ikke å legge seg opp i forhandlingene i lønnsoppgjøret til våren. Men det vil trolig smøre forhandlingsviljen betraktelig å vite at staten kommer til å ta sin del av byrden – og kanskje en større del enn den gjør i dagens ordning.

– Nå ligger ballen foreløpig hos dere og resten av fagbevegelsen. AFP er partenes avtale, og vi respekterer det. Men dere skal vite, gode venner; vi er beredt til både å lytte og bidra til å finne gode løsninger. Dette handler om å gi folk mulighet til gode, verdige liv, sa Støre.

Avtalefestet pensjon skulle gi sliterne, spesielt de som etter et langt og utmattende yrkesliv i industrien slet med å stå i arbeid fordi helsa var blitt for dårlig, mulighet til gå av med verdighet ved fylte 62 år. Ordningen ble til i 1988. Som følge av den store pensjonsreformen ble AFP i 2011 gjort om til et livsvarig årlig påslag.

Ordningen omfatter i dag rundt 900.000 arbeidstakere, men skal i årene som kommer utvides til å omfatte betydelig flere.

Ber regjeringen stille opp

– Jonas var krystallklar på det før han ble valgt som statsminister, og han har vært klar på det etter han ble statsminister, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik i innlegget Støre viste til i sin tale.

– Og jeg føler meg ganske så sikker på at han kommer vil være klinkende klar på at han og regjeringen følger opp sitt AFP-løfte, sa Følsvik.

Men spørsmålet om reformert AFP splitter LO. Riktignok er organisasjonen sentralt enig ned Fellesforbundet om at en ny ordning må bli en opptjeningsordning, der man sparer opp til tidligpensjon mens man jobber.

Men LO har så langt sagt blankt nei til at uføre skal kunne få både uføretrygd og AFP samtidig – i motsetning til Fellesforbundet, som legger avgjørende vekt på nettopp det. Arbeidstakere skal ikke miste potensielt tiår med opptjent pensjon hvis uførhet tvinger dem ut av arbeidslivet før pensjonsalder.

Forslaget ber også de over 170.000 medlemmene i Fellesforbundet si klart ifra om at man heller skal jobbe med å forbedre og tette hull i dagens ordning enn å gå inn for ordningen LO sentralt ønsker.

(©NTB)