PILEN PEKER FEIL VEI: Utviklingen med økt tidspress og stress på jobb har vært negativ siden 2009.

PILEN PEKER FEIL VEI: Utviklingen med økt tidspress og stress på jobb har vært negativ siden 2009.

ANB-arkiv

Stadig mer stress i arbeidslivet

Mange opplever økende stress og høyt tempo på jobb, ifølge det siste arbeidslivsbarometeret.
14.10.2014
12:29
27.08.2015 20:00

bjorn.erik.dahl@anb.no

– Selv om vi stort sett har et godt arbeidsliv, opplever mange at tempoet og stresset øker, sier YS-leder Jorunn Berland til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Jobbstresset kommer tydelig fram i det siste arbeidslivsbarometeret til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Dette barometeret er det sjette i rekken siden oppstarten i 2009.

Utviklingen med økt tidspress og stress på jobb har ifølge barometeret vært negativ siden 2009.

Tempo, tempo

• Halvparten av de spurte svarer at de alltid eller ofte må jobbe i høyt tempo.

• Én av fem opplever at de både må jobbe i høyt tempo, ofte eller alltid, og i tillegg har overtid, ujevn belastning og for mye å gjøre.

• Fire av ti opplever ofte eller alltid at arbeidsbelastningen er ujevn, slik at arbeidet hoper seg opp.

• Tre av ti opplever ofte eller alltid at arbeidet er stressende.

• Tre av ti mener at tiden man arbeider har økt noe eller mye de siste årene.

• Nær halvparten mener stresset på jobb har økt noe eller mye de siste fem årene.

Høyt utdannete mest stresset

Ulike lønns- og utdanningsgrupper oppfatter tidspresset forskjellig.

For yrkesgrupper med høy utdanning og høy inntekt svarer om lag én av fire at de opplever ofte eller alltid å måtte arbeide i høyt tempo, med overtid, ujevn belastning og for mye å gjøre.

For yrkesgrupper med lav utdanning og lav inntekt svarer under to av ti det samme.

Det er små forskjeller mellom sektorer, kjønn og mellom dem som har lederansvar eller ikke.

– Mange opplever at arbeidsdagen er preget av stress. Det er en trend vi dessverre har sett øker over tid, sier YS-lederen.

Må ta signalene på alvor

Berland mener partene i arbeidslivet må ta signalene fra arbeidstakerne på alvor. Hun mener funnene også bør ha betydning for avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

– Det er ingen tvil om at folk opplever mer press på jobb enn før. Vi vet at lange perioder med stress kan bidra til at folk møter veggen. Arbeidsgivere og ansatte må sammen finne fram til tiltak som forebygger, slik at flest mulig kan stå lengst mulig i arbeid, sier Berland. (ANB)

14.10.2014
12:29
27.08.2015 20:00