NOK TID: Sølvi Bjørnerås er glad for at det ble ryddet opp i usikkerheten rundt hvor mye tid hun kan bruke på tillitsvalgtarbeid.

NOK TID: Sølvi Bjørnerås er glad for at det ble ryddet opp i usikkerheten rundt hvor mye tid hun kan bruke på tillitsvalgtarbeid.

Sigrun Overland

Sølvi får tid til å være tillitsvalgt

Klubbleder Sølvi Bjørnerås får bruke den tiden hun trenger til HK-vervene sine. Det har personalsjefen i Europris-kjeden slått fast.
01.07.2016
12:09
01.07.2016 12:10

lene.svenning@lomedia.no

Sølvi Irene Bjørnerås er klubbleder for de seks HK-medlemmene på Europris i Rissa i Sør-Trøndelag. I tillegg har hun flere andre verv. Hun er leder i HKs bransjegruppe for privat handel i Midt-Norge, styremedlem i Sør-Trøndelag HK, og varamedlem i styret til LO Fosen. Og under de sentrale tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor og Virke i mars, var Bjørnerås en del av forhandlingsdelegasjonen. Da hun var der, i Virkes lokaler i Oslo, fikk hun en e-post fra butikksjefen sin. «Jeg ønsker at du bruker hundre prosent av tiden din på jobb som assisterende butikksjef», skrev sjefen.

– Jeg fikk piggene ut med en gang, for jeg har jo rett til å bruke arbeidstida til tillitsvalgtarbeid, sier Sølvi Bjørnerås til HK-Nytt.

«Nødvendig tid»

Det har hun rett i. Tillitsvalgte har rett til å bruke «nødvendig tid» til tillitsvalgtsarbeid. Det står det i hovedavtalene mellom HK og arbeidsgiverorganisasjonene. Men det er ikke definert nærmere hvor mye tid det faktisk er.

– Det er bare de tillitsvalgte som kan definere det, sier Erling Hagen, faglig sekretær i Handel og Kontor.

Spørsmålet er en kilde til mange diskusjoner, bekrefter han.

– En del arbeidsgivere skjønner at det er viktig at de tillitsvalgte får den tiden de trenger til å utføre vervet sitt. Andre ser på det som plunder og heft, hevder han.

Ikke enige

Da Sølvi Bjørnerås kom hjem fra Oslo, ba hun sjefen sin om et møte. De ble ikke enige om hvor mye tid Sølvi kunne bruke på tillitsvalgtarbeidet. Derfor tok de begge kontakt med personalsjefen i Europris, Lars Laabak.

Han tok turen til Rissa.

– Han var enig i at jeg hadde rett til å bruke arbeidstida på tillitsvalgtarbeid, forteller Bjørnerås fornøyd.

Bare timer senere fikk Sølvi innvilget søknadene om fri til å delta både på landsmøteforberedelser og HKs landsmøte til høsten.

Hun tror ikke butikksjefens motstand mot at hun brukte arbeidstid til tillitsvalgtarbeid dreier seg om vond vilje, men om manglende opplæring i tillitsvalgtes rettigheter fra kjedens side. Sølvi er glad for at dette ble ryddet opp i, og understreker at forholdet til butikksjefen ikke har lidt under dette.

HK-Nytt har vært i kontakt med Bjørnerås’ nærmeste sjef. Hun ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Bra med engasjerte folk

Lars Laabak, personalsjef i Europris, uttaler seg imidlertid om saken. Han er krystallklar.

– Tillitsvalgte skal ha mulighet til å bruke den tida de har behov for. Og det er veldig bra at folk engasjerer seg. Det var jeg med på å fortelle lederen til Sølvi, sier han til HK-Nytt.

Laabak mener det er lurt av tillitsvalgte å planlegge tidsbruken sin.

– Det kan være smart å sette seg ned med lederen sin og kalenderen, og finne ut hva som skjer framover. Kanskje er det noe som ikke er fullt så relevant? Det meste går, så lenge det ikke går ut over driften, sier han.

Av Europris’ 233 butikker, har HK tariffavtale på bare 46 av dem. At det er så få, vil ikke Laabak ta ansvaret for.

– Vi har aldri hatt noe imot at folk er organiserte og har tariffavtale, sier han.

Press på tillitsvalgte

Erling Hagen i HK skryter av Laabaks håndtering av denne saken.

– Det er denne holdningen vi prøver å få arbeidsgiverne til å innta, sier han.

Hagen tror at tillitsvalgte på større arbeidsplasser møter større forståelse enn de på mindre arbeidsplasser.

– Med få ressurser er det nok litt mer press på at tillitsvalgte må bruke minst mulig tid på vervet, sier han.

På en del arbeidsplasser er det inngått avtaler om hvor mye tid tillitsvalgte kan bruke på vervet sitt.

– I noen tilfeller kan det være lurt å avtale de tillitsvalgtes kontortid, men det setter ingen begrensinger for hvor mye tid den tillitsvalgte trenger til å utføre vervet sitt, poengterer Hagen.

Ingen felles mal

Erling Hagen understreker at det ikke er mulig å lage en felles mal på hvor mye tid man trenger til tillitsvalgsarbeid.

– Det kommer an på om det er mye som skjer på arbeidsplassen. Det varierer veldig, sier han.

Mange tillitsvalgte på arbeidsplassene har også andre verv i fagbevegelsen, slik Sølvi Bjørnerås har. Det skal man også ha tid til, påpeker Hagen.

– Og i hovedavtalene understrekes det at det er viktig at de tillitsvalgte er godt skolerte. Da må de ha tid til å gå på kurs, sier han.

Det hender fra tid til annen at tillitsvalgte blir nektet å delta på kurs og samlinger. Da griper HK gjerne inn overfor arbeidsgivere eller arbeidsgiverorganisasjonen.

– Som regel løser det seg, sier Hagen.

Det gjorde det i alle fall for Sølvi Bjørnerås. Nå ser hun fram til HKs landsmøte i oktober.

lene.svenning@lomedia.no

«Jeg fikk piggene
ut med en gang, for
jeg har jo rett til
å bruke arbeidstida
til tillitsvalgtarbeid.»

• Det er hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene som regulerer hvor mye av arbeidstiden tillitsvalgte kan bruke for å skjøtte vervene sine.

• Her heter det at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sitt arbeid som tillitsvalgte i bedriften.

• Dersom en av partene ønsker det, skal det føres lokale drøftelser om en avtale om den tid som de tillitsvalgte trenger for å utføre arbeidet innenfor ordinær arbeidstid. Den samlede tid for dette avpasses etter arbeidets omfang. Det kan også drøftes lokalt om hvorvidt de tillitsvalgtes arbeid kan lettes ved at det stilles til disposisjon et nødvendig utstyrt arbeidsrom for disse. Drøftelsene skal ta hensyn til bedriftens størrelse, struktur, driftsform, teknisk karakter, informasjons- og kommunikasjonsteknologisk utrustning, tariffavtalens lønnsform eller lignende.

• De tillitsvalgte kan i forståelse med bedriftsledelsen holde møte i arbeidstiden uten trekk i lønn.

Kilde: Hovedavtalen mellom HK og Virke og mellom HK og NHO

01.07.2016
12:09
01.07.2016 12:10

• Det er hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene som regulerer hvor mye av arbeidstiden tillitsvalgte kan bruke for å skjøtte vervene sine.

• Her heter det at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sitt arbeid som tillitsvalgte i bedriften.

• Dersom en av partene ønsker det, skal det føres lokale drøftelser om en avtale om den tid som de tillitsvalgte trenger for å utføre arbeidet innenfor ordinær arbeidstid. Den samlede tid for dette avpasses etter arbeidets omfang. Det kan også drøftes lokalt om hvorvidt de tillitsvalgtes arbeid kan lettes ved at det stilles til disposisjon et nødvendig utstyrt arbeidsrom for disse. Drøftelsene skal ta hensyn til bedriftens størrelse, struktur, driftsform, teknisk karakter, informasjons- og kommunikasjonsteknologisk utrustning, tariffavtalens lønnsform eller lignende.

• De tillitsvalgte kan i forståelse med bedriftsledelsen holde møte i arbeidstiden uten trekk i lønn.

Kilde: Hovedavtalen mellom HK og Virke og mellom HK og NHO