RØYKEPAUSER: Sølvi Johansen tok kortere matpause siden hun tok røykepauser, hevder hun. Likevel trakk arbeidsgiveren henne i lønn.

RØYKEPAUSER: Sølvi Johansen tok kortere matpause siden hun tok røykepauser, hevder hun. Likevel trakk arbeidsgiveren henne i lønn.

Privat

Sølvi ble trukket i lønn for røykepauser

Men Nord-Troms tingrett slår fast at det ikke er lov til å trekke ansatte i lønn uten en skriftlig avtale om det.
27.05.2015
11:40
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Da Sølvi Jenssen fikk lønna si fra Stein Magnussen Bakeri i mai i fjor, fikk hun sjokk. Arbeidsgiveren hadde trukket henne 3.270 kroner i lønn for de siste fem månedene. I et brev fikk hun greie på at det dreide seg om trekk i lønn for å ha tatt røykepauser i arbeidstida. Sjefen hadde stipulert at røykepausene tok 30 minutter hver dag.

– Jeg ble forbannet, rett og slett. Jeg ante jo ingenting før jeg fikk lønnsslippen og så det selv, sier Jenssen til Nordlys.

Hjelp av HK

Arbeidsgiveren hadde klaget på at Jenssen og andre tok røykepauser i løpet av arbeidsdagen. Butikkmedarbeideren opplyser imidlertid at hun tok kortere matpause for å få røykepauser i løpet av dagen. Sølvi Jenssen fant seg ikke i å bli trukket i lønn for dette, og tok kontakt med Handel og Kontor for å få hjelp til å kreve pengene tilbake.

Dømt til å betale tilbake pengene

Arbeidsgiveren har framsatt to forlikstilbud, men Jenssen har avslått begge. Ifølge Marius Nilsen, regionsekretær i HK, var det første tilbudet fra arbeidsgiveren så dårlig at de ikke dekket Jenssens saksomkostninger, det andre lå på nivå med lønnstrekket. Dermed bar det til tingretten, som i forrige uke avsa dom.

Sølvi Jenssen fikk medhold i at arbeidsgiveren ikke kunne trekke henne i lønn for røykepauser. Arbeidsgiveren er dømt til å betale henne tilbake de 3.270 kronene, pluss saksomkostninger, til sammen 6.746 kroner.

– Denne saken dreier seg om ulovlig trekk i lønn. Retten har ikke tatt stilling til hvor mye tid Jenssen har brukt på røykepauser, sier Marius Nilsen til HK-Nytt.

Nord-Troms tingrett konkluderer med at "ved annet fravær enn arbeidskamp må det altså inngås skriftlige avtaler med arbeidstakeren for å kunne foreta lønnstrekk".

Prinsippfast

Sølvi Jenssen mener mange henger seg opp i røykepausene hennes.

– De som ikke kjenner saken er opptatt av at jeg tok røykepauser, at røykere står mot ikke-røykere. Men det jeg tok opp var trekk i lønn. Det er det ikke lov til. Det var ikke store summen det dreide seg om, men jeg ville ha fram prinsippet, sier Sølvi Jenssen til HK-Nytt.

Hun er glad, men ikke overrasket over dommen.

Jenssen er også glad for den hjelpa hun har fått fra Handel og Kontor.

– Jeg har fått veldig god hjelp, HK ga seg ikke. Dette var bra, sier hun.

– Skremmende

Ifølge Nordlys står bakerisjef Stein Magnussen på sitt.

– Det er skremmende at folk kan forlate arbeidsplassen når de vil for å røyke, sier han til avisa.

Magnussen mener at røykeloven er skjøvet ut i denne saken.

Ikke uvanlig med røykepauser

Ifølge regionsekretær Marius Nilsen har ikke arbeidstakere lovfestet rett til mer enn en pause i løpet av arbeidsdagen.

– Normalt har man en avtale om eller en etablert praksis på dette området. Det er ikke uvanlig med røykepauser på arbeidsplassene, sier han til HK-Nytt.

Nilsen har aldri vært borti en sak hvor arbeidsgiveren trekker de ansatte i lønn for tid brukt på røyking.

– Jeg hadde aldri trodd at denne saken skulle gå så langt, sier Nilsen.

Dette sier loven:

Ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 14.5 kan arbeidsgiveren ikke trekke ansatte i lønn, med visse unntak:

• når det er hjemlet i lov

• for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjon

• når det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale

• når det i tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent etc.

• erstatning for skade arbeidstaker forsettlig eller grovt uaktsomt har påført virksomheten

Før trekk skal arbeidsgiver drøfte det med arbeidstaker og den tillitsvalgte.

Arbeidstaker skal ha en skriftlig oppgave over trekket.

Ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 10.9 skal arbeidstakerne ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

Kilde: Lovdata

27.05.2015
11:40
27.08.2015 20:00

Dette sier loven:

Ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 14.5 kan arbeidsgiveren ikke trekke ansatte i lønn, med visse unntak:

• når det er hjemlet i lov

• for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjon

• når det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale

• når det i tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent etc.

• erstatning for skade arbeidstaker forsettlig eller grovt uaktsomt har påført virksomheten

Før trekk skal arbeidsgiver drøfte det med arbeidstaker og den tillitsvalgte.

Arbeidstaker skal ha en skriftlig oppgave over trekket.

Ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 10.9 skal arbeidstakerne ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

Kilde: Lovdata