- Det er grunn til å rope varsku om tilbakemeldingskulturen i norske bedrifter, mener Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madssen.

- Det er grunn til å rope varsku om tilbakemeldingskulturen i norske bedrifter, mener Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madssen.

Terje Pedersen, ANB

Snakker lite med ansatte

Mange arbeidstakere får få tilbakemeldinger fra sjefen sin.
07.10.2013
13:40
27.08.2015 20:00

Arbeidstakere mener de har høy innflytelse på egen arbeidstid og innholdet i egne arbeidsoppgaver, men mange får få tilbakemeldinger fra ledelsen, ifølge en ny undersøkelse.

Virkes arbeidslivsundersøkelse viser at hele seks av ti arbeidstakere sier de sjeldnere enn ukentlig får tilbakemelding fra sin nærmeste leder på utført arbeid.

– Det er grunn til å rope varsku om tilbakemeldingskulturen i norske bedrifter. Skal norske arbeidstakere få muligheten til å bidra til å utvikle virksomheten, må lederen deres snakke med dem, sier administrerende direktør Vibeke Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Undersøkelsen viser at det bare er 6 prosent av arbeidstakerne som får daglige tilbakemeldinger fra sine ledere. De minste bedriftene er bedre enn større virksomheter. I bedrifter med mindre enn fem ansatte svarer nær halvparten at de får ukentlige tilbakemeldinger fra sine overordnede. I bedrifter med mer enn 500 ansatte er det bare 29 prosent som sier det samme.

Undersøkelsen viser at ansatte trives på jobb. Hele ni av ti gleder seg til å gå på jobb hver mandag. Fem av seks vurderer arbeidsmiljøet som godt eller svært godt. Trivselen er større i de mindre bedriftene enn på store arbeidsplasser. (ANB-NTB)

07.10.2013
13:40
27.08.2015 20:00

Mest lest