DU MÅ IKKE: Om bedriften absolutt skal telle varer 1. nyttårsdag, må det være frivillig for de ansatte å delta, sier HK.

DU MÅ IKKE: Om bedriften absolutt skal telle varer 1. nyttårsdag, må det være frivillig for de ansatte å delta, sier HK.

Martin Guttormsen Slørdal

Varetelling i butikk:

Sjefen kan ikke kreve at du teller varer 1. nyttårsdag

Det må være en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt for at du kan stille til varetelling på årets første dag.
19.12.2018
15:28
19.12.2018 15:28

lene.svenning@lomedia.no

1. nyttårsdag er en helligdag, og butikkene holder stengt. Denne dagen er den imidlertid ikke uvanlig at butikker teller varene sine for å få full oversikt over beholdningen. Men kan butikksjefen kreve at du tar del i dette arbeidet?

Nei, sier Handel og Kontor.

Søndagsarbeid er forbudt

Først og fremst: Arbeid på søndager og helligdager er som hovedregel forbudt. Det slår arbeidsmiljøloven fast. Unntak kan gjøres dersom «arbeidets art gjør det nødvendig». Men varetelling er ikke nødvendig, mener Sissel Weholdt, faglig sekretær i Handel og Kontor.

– Med flere og flere butikker som holder åpent på søndager og helligdager blir det færre dager butikkansatte kan bruke med familie og venner. Arbeidsgivere i varehandelen bør strekke seg langt for å unngå varetelling 1. nyttårsdag, sier Weholdt til HK-Nytt.

Kan ikke kreve at du jobber 1. nyttårsdag

Arbeidsgivere kan ikke pålegge arbeidstakere å jobbe overtid på 1. nyttårsdag, påpeker Weholdt. Det har Arbeidstilsynet slått fast i et brev til HK.

I butikker med tariffavtale kan imidlertid arbeidsgiveren og den tillitsvalgte gjøre en skriftlig avtale om varetelling 1. nyttårsdag. Blir de enige om at det skal gjennomføres, finnes det regler for hvordan det skal lønnes. I bedrifter som er omfattet av tariffavtalen mellom HK og Samfo (Coop-butikker) skal de ansatte ha 100 prosent overtidstillegg. I bedrifter som er omfattet av den andre tariffavtalen i bransjen, landsoverenskomsten mellom HK og Virke, skal ansatte i full stilling ha 100 prosent overtidstillegg. For deltidsansatte regnes dette som merarbeid. De har krav på vanlig timebetaling pluss et søndagstillegg på 96 kroner i timen. Dette er gulvet, presiserer Weholdt.

– Hvis bedriften insisterer på varetelling 1. nyttårsdag, bør de tillitsvalgte forhandle om bedre betaling enn dette, sier hun.

Må være frivillig

Om bedriften vil gjennomføre varetelling 1. nyttårsdag, må det være frivillig for de ansatte å delta, mener Sissel Weholdt.

Hun peker imidlertid på at ansatte kan føle det som et press å være med på varetellingen.

– Vårt hovedbudskap er at varetelling 1. nyttårsdag bør unngås. Om bedriften mener det er helt nødvendig, må de forsøke å inngå en avtale med den tillitsvalgte om det. Blir de enige om det, bør de avtale en kompensasjon på forhånd som gjør at det føles verdt å jobbe denne dagen. Arbeidstakere kan ikke pålegges å telle varer 1. nyttårsdag, sier hun.

Får spørsmål hvert år

Frøydis H. Elnan, regionkontorleder i HK region Midt-Norge, forteller at hun har fått flere henvendelser om varetelling på 1. nyttårsdag, i år som i årene før.

– De fleste klarer å løse dette gjennom frivillighet og god betaling, sier hun.

Det finnes også andre løsninger.

– En del butikker setter ut varetellingen til idrettslag som gjør dette på dugnad. Før i tida var det vanlig at butikkene hadde stengt på formiddagen 2. januar for å gjennomføre varetelling. Jeg skulle gjerne sett at det fortsatt var slik, sier Elnan til HK-Nytt.

Mange teller varer på helligdager

HK-Nytt har tidligere omtalt en spørreundersøkelse HK gjennomførte i 2012 blant 1.600 medlemmer. Da oppga nesten halvparten av de spurte, 47 prosent, at de teller varer på søndager og helligdager. 41 prosent svarte at de må møte til varetelling, 40 prosent oppga at varetellingsarbeid er frivillig, mens 14 prosent sa at det er frivillig men at de vil oppleve sanksjoner dersom de ikke møter opp. 3 prosent svarte at det er frivillig, men at de må møte dersom ingen andre kommer.

19.12.2018
15:28
19.12.2018 15:28

Mest lest