REAGERER: Knut Bekkevold, leder i LO Finans HK, mener årsaken til at mange pensjonerer seg tidlig er at de presses ut av arbeidsgiverne.

REAGERER: Knut Bekkevold, leder i LO Finans HK, mener årsaken til at mange pensjonerer seg tidlig er at de presses ut av arbeidsgiverne.

Ole Palmstrøm

Seniorene forsvinner tidlig i finansbransjen

Ansatte i finansnæringen pensjonerer seg i snitt når de er 64 år. HK-tillitsvalgt sier ansatte føler seg presset ut.
22.09.2017
10:39
22.09.2017 10:39

hk-nytt@lomedia.no

En rapport utarbeidet for arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge, Senter for seniorpolitikk og YS-tilknyttede Finansforbundet viser at ansatte forlater finansnæringen tidlig gjennom pensjon eller sluttpakker. Gjennomsnittlig avgangsalder er 64 år, noe som er lavere enn arbeidslivet generelt, og lavere enn hva rapportens oppdragsgivere mener er ideelt.

LES OGSÅ: Ikke flertall for søndagsåpne butikker på Stortinget

Tiltak

Rapporten, utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse, viser at de interne aldersgrensene i bransjen har økt, og at seniorer trives og behersker ny teknologi.

Likevel pensjonerer de seg for tidlig, mener direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

– Bransjen har vært flinke med egen seniorpolitikk. De har økt interne aldersgrenser, og lagt til rette for å være i jobb lenge. Likevel ser vi at avgangsalderen er for lav, og at bruken av sluttpakker ved nedbemanning er høy, sier hun i en pressemelding.

Hun mener det vil gi betydelig verdiskaping å få opp avgangsalderen.

– Selv med fortsatt sterk nedbemanning, vil finansnæringen i frem­tiden ha betydelig behov for nyrekruttering. Dette behovet kan reduseres dersom man lykkes med å øke avgangsalderen i bransjen, sier hun.

AVGANG: Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk mener det er penger å tjene ved å holde seniorene i finansnæringen i jobb lenger.

AVGANG: Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk mener det er penger å tjene ved å holde seniorene i finansnæringen i jobb lenger.

Sissel M. Rasmussen

Fritid

Et annet funn i rapporten er at den primære årsaken til at de ansatte pensjonerer seg at et ønske om mer fritid. I tillegg gjør nedbemanninger at pensjonstidspunktet kommer tidligere.

Nå vil Finans Norge være med på å endre trenden.

– Rapporten «Seniorer i finansnæringen» bekrefter at majoriteten av bank og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene. Nå når vi har fått mer fakta på bordet, bør vi også benytte muligheten til å tenke nytt rundt seniorpolitikken, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i pressemeldingen.

Finansforbundet mener de ansatte har et ansvar for å øke sin egen kompetanse.

– Det er viktig at virksomhetene setter inn tiltak, men vi og de ansatte må også ta initiativ til kompetansehevingstiltak, og politikk som bidrar til, og belønner de som står i jobb lenge, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Flest kvinner

Rapporten ser også på hvilke ansatte som blir tilbudt sluttpakker i nedbemanninger. Tilbudene går i hovedsak til ansatte med lav formell utdanning og lønnsnivå, de fleste av dem kvinner.

Det er ikke påvist at alder er avgjørende for hvem som får tilbud om sluttpakker. Rapporten konkluderer med at det er kompetanse og ikke kostnader som avgjør hvem som blir tilbudt sluttpakker.

«Frivillige» sluttpakker

Knut Bekkevold, leder av LO Finans HK, kjenner seg ikke igjen i rapporten. Han er av den oppfatning at det er de mange sluttpakkene i forbindelse med nedbemanninger i bransjen som har ført til at ansatte har gått av tidlig i 60-årene. Det handler ikke først og fremst om at folk ønsker seg mer fritid, mener Bekkevold.

– Sluttpakkene har vært frivillige, men jeg er usikker på hvor dypt frivilligheten stikker. Ansatte på 62 år som har takket nei til sluttpakke, blir gjerne spurt igjen, flere ganger. Da kjenner de på presset om å gå av tidlig, sier han til HK-Nytt.

Bekkevold mener arbeidsgiverne må bli flinkere til å fortelle de ansatte hva slags kompetanse de trenger i framtida slik at de kan jobbe lenger.

– Nå henter de ny kompetanse utenfra. Vi ønsker at arbeidsgiverne skal bli flinkere til å tilrettelegge for at de ansatte kan skaffe seg nødvendig kompetanse, sier han.

22.09.2017
10:39
22.09.2017 10:39