SAKEN LANDET? Etter mange runder i retten er det nå avgjort at en oppsigelsessak mot Ryanair skal gå for en norsk domstol. Spørsmålet er om Ryanair anker.

SAKEN LANDET? Etter mange runder i retten er det nå avgjort at en oppsigelsessak mot Ryanair skal gå for en norsk domstol. Spørsmålet er om Ryanair anker.

Wikimedia Commons

Ryanair gikk på et nytt tap i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har for andre gang bestemt at en oppsigelsessak mot det irske flyselskapet skal føres for en norsk domstol.
12.03.2014
10:49
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Veien har vært lang og kronglete. Flyvertinnen Alessandra Cocca gikk for et år siden til sak mot Ryanair og stevnet dem for usaklig oppsigelse etter at hun ble sagt opp før prøvetiden var omme. Ryanair motsatte seg fra første stund at saken skulle behandles i Norge. Flyselskapet mente at saken måtte gå for irske domstoler fordi selskapet er irsk og fordi oppsagte Cocca utførte hoveddelen av sitt arbeid om bord i irske fly. Coccas fagforbund Parat påpekte det motsatte, nemlig at flyvertinnen var bosatt og stasjonert her i landet.

Tapte og vant og vant

Ryanair vant første runde i Moss tingrett. Parat anket, med hjelp fra LO, saken til Borgarting lagmannsrett. Der kom dommerne til motsatt konklusjon. Hvilke arbeidsoppgaver Cocca hadde og hvor hun utførte dem, sto sentralt i saken. Lagmannsretten mente Moss tingrett måtte få saken til realitetsbehandling.

Etter å ha tapt i lagmannsretten, anket dermed Ryanair saken til Høyesterett. Og i desember i fjor avgjorde ankeutvalget til landets øverste rettsinstans at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt på grunn av en saksbehandlingsfeil i første runde.

Det er nå gjort, og de står enstemmig på sin opprinnelige avgjørelse: Moss tingrett er riktig sted for behandling av oppsigelsessaken til Alessandra Cocca.

Fagforbundene fornøyd

– Jeg er glad for at vi har vunnet fram i spørsmålet om at det er norske domstoler som skal behandle arbeidsrettssaker for luftfartsansatte som bor og oppholder seg i Norge, sier Parats advokat Christen Horn Johannessen i en pressemelding.

Også i Handel og Kontor er de fornøyde med resultatet.

– Dette er en svært gledelig avgjørelse. Det er fullt gjennomslag for våre synspunkter. Ryanair har igjen tapt så det suser, sier HK-leder Trine Lise Sundnes, som oppfordrer Ryanair om å gi seg, og akseptere at saken kan føres for norske domstoler.

Også LO-advokat Imran Haider er glad for kjennelsen fra Borgarting Lagmannsrett.

– Det er en grundig dom, og en prinsipiell dom som vil kunne få konsekvenser for hele luftfarten i Europa, sier Haider i en pressemelding.

For andre gang

Det er ikke første gang at Moss tingrett har fått en slik sak i retur fra Borgarting lagmannsrett. HK-medlemmet Balazs Cserne gikk i 2010 til sak mot Ryanair i en lignende oppsigelsessak. Cserne var stasjonert på Rygge, som «base supervisor».

Også i denne saken mente Moss tingrett at det var irske domstoler som måtte behandle saken, men dette ble også den gangen overprøvd av lagmannsretten. Like før saken skulle til behandling i desember 2012, inngikk partene et forlik.

Ryanairs prosessfullmektig i Norge, Pål Kvernaas, kan ikke svare på om flyselskapet kommer til å anke.

– Ryanair har sagt at de vil håndtere denne saken i mediene selv, så jeg kan dessverre ikke kommentere den, sier han til HK-Nytt.

Det har så langt ikke lykkes oss å komme i kontakt med flyselskapets presseavdeling.

12.03.2014
10:49
27.08.2015 20:00