UTEN JOBB SEINT I ARBEIDSLIVET: Robert Myhre mistet AFP-pensjonen og er nå arbeidsløs. Han sier det er vanskelig å komme inn igjen på arbeidsmarkedet i godt voksen alder.

UTEN JOBB SEINT I ARBEIDSLIVET: Robert Myhre mistet AFP-pensjonen og er nå arbeidsløs. Han sier det er vanskelig å komme inn igjen på arbeidsmarkedet i godt voksen alder.

Martin Guttormsen Slørdal

Robert (58) ble arbeidsløs og mistet AFP-pensjonen på en million kroner

Verken 300 jobbsøknader eller arbeidstrening har ført til ny fast jobb for Robert Myhre.
06.06.2019
11:19
06.06.2019 11:27

martin.slordal@lomedia.no

Etter to år som arbeidsløs har HK-medlemmet Robert Myhre mistet retten til avtalefestet pensjon (AFP). Dermed går han glipp av én million kroner.

LES OGSÅ: Er denne mjøsbygda et turiststed som kan ha søndagsåpne butikker?

Klokka tikket

I april 2017 tok kunderådgiver Robert Myhre i Sparebanken Øst på Strømmen sluttpakke fra arbeidsgiveren. Han var 56 år, og banken han jobbet i hadde tariffavtale. Tariffavtalen skulle sikre Myhre avtalefestet pensjon den dagen han fyller 62 år. Han kunne beholdt denne gullkantede pensjonen verdt én million kroner dersom han fikk seg jobb i en ny bedrift med tariffavtale. Han trodde det skulle bli enkelt, men slik gikk det ikke.

I samme måned som Robert Myhre tok sluttpakke i banken, fikk han seg en salgsjobb i et firma som solgte betalingsterminaler. Firmaet hadde ikke tariffavtale, men Myhre tok den jobbmuligheten som bød seg. Etter nesten et år i salgsjobben var det imidlertid slutt. Myhre fikk beskjed om at det ikke var flere oppdrag, og han mistet selgerjobben. Da meldte han seg arbeidsledig hos Nav.

Samtidig tikket «AFP-klokka» hans. Robert Myhre hadde ett år igjen på å finne seg en ny jobb med tariffavtale før han mistet retten til AFP-pensjon. Du må nemlig jobbe i en bedrift med tariffavtale i sju av de siste ni årene før du fyller 62 år for å ha rett til AFP.

300 jobbsøknader

Da Myhre ble arbeidsløs begynte han umiddelbart å skrive jobbsøknader. Han har sendt inn over 300 søknader til aktuelle stillinger, og blitt innkalt til intervju til ti av dem. Så langt har det kun ført til noen kortere jobboppdrag for Myhre, som er utdannet markedsøkonom.

58-åringens erfaring er at søknadene han sender inn stort sett havner i arbeidsgivernes søppelbøtte. Å komme inn i arbeidsmarkedet når du nærmer deg 60, er vanskelig, mener han.

Han tror heller ikke det hjelper at han ifølge cv-en er arbeidsløs. Myhre tror arbeidsgiverne da blir mer skeptiske.

• MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

Arbeidstrening

Våren 2018 fikk Robert Myhre imidlertid arbeidspraksis via Nav. Han håpet det kunne være en mulig vei til en fast stilling. Men oppholdet i Elkjøp var bortkastet, sier han.

– Jeg jobbet hardere enn jeg noen gang har gjort. Men etter seks måneder var det slutt. Jeg fikk beskjed om at de ikke kunne tilby meg noe. I ettertid tenker jeg at jeg sløste bort et halvt år som jeg enten kunne brukt til å søke jobber eller ha satt meg på skolebenken, sier Myhre.

Arbeidstreningen ga ham i alle fall en veldig god attest fra sjefen.

HK-medlemmet har nylig vært på intervju hos et sikkerhetsselskap, men har ikke de helt store forhåpningene.

Gikk ikke som planlagt

Nå har Robert Myhre vært utenfor AFP-ordningen i over to år. Han rekker dermed ikke å jobbe i en bedrift med tariffavtale lenge nok før han fyller 62, og retten til den eksklusive AFP-pensjonen er forvunnet.

– Det var ikke sånn det skulle bli. Jeg hadde tenkt å ta livet litt mer med ro når jeg blir 62, sier Myhre til HK-Nytt.

Han synes også det er vanskelig å bare skulle klare seg på arbeidsløshetspenger fra Nav.

Vurderer jobb et annet sted

Robert Myhre er gift og bor i Nittedal, men han er villig til å flytte på seg for en periode hvis han finner seg arbeid et annet sted i landet. Hver dag bruker han mange timer foran pc-en for å lese stillingsannonser. Nylig kom han over flere ledige stillinger i Nord-Norge.

– Jeg vurderer å søke der. Kanskje det kan være en fin mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet igjen, sier han.

Robert Myhre mener han fortsatt har mye å bidra med i arbeidslivet. Etter at AFP-pensjonen glapp, regner han med å jobbe i hvert fall til han fyller 67 år.

– Det som er sikkert, er at jeg ikke unner noen å gå arbeidsløs. Å føle seg unyttig er noe av det verste som kan skje med et menneske, sier Robert Myhre.

• FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

AFP i privat sektor

• Tariffbasert og kollektiv ordning

• Fleksibel fra 62 år og varer livet ut

• Må tas ut sammen med folketrygden

• Kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting

• Et spleiselag mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene

• Er rundt regnet verdt én million kroner

• Det er en rekke vilkår som må oppfylles for å ha rett til AFP

• Ordningen utredes og vil endres fra 2020

Kilde: afp.no

Vanskeligere å få jobb som senior, men ikke umulig

Det sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.

Østerud sier til HK-Nytt at Robert Myhres historie ikke er unik. Det er mange over 50 år som sliter med å finne ny jobb.

– Tall fra Nav viser at seniorer står nesten dobbelt så lenge i ledighetskø som andre arbeidstakere, sier hun.

Nav-rapporten er laget på bakgrunn av tall fra 2011-2016. Den viser at arbeidssøkervarigheten øker med alderen. De som er under 30 år er arbeidsløse i under tre måneder i gjennomsnitt før de kommer seg i jobb igjen. For de som er over 60 år tar det gjennomsnittlig fem måneder før de kommer seg inn på arbeidsmarkedet igjen. Selv om rapporten ikke er fersk, sier Østerud at de samme forholdene gjelder i dag.

MANGE FORDOMMER: Kari Østerud er direktør for Senter for seniorpolitikk. Hun mener at mange bedrifter og ledere ikke har nok kunnskap om hva seniorene kan bidra med i arbeidslivet.

MANGE FORDOMMER: Kari Østerud er direktør for Senter for seniorpolitikk. Hun mener at mange bedrifter og ledere ikke har nok kunnskap om hva seniorene kan bidra med i arbeidslivet.

Senter for seniorpolitikk

Kari Østerud synes det er trist å høre om Robert Myhres erfaringer med jobbsøknader. Hun sier at de som sender så mange jobbsøknader uten å bli innkalt til intervju, må endre framgangsmåte.

– Som regel trenger man litt hjelp og veiledning fra noen som er proffe på jobbsøking, sier Østerud.

Ifølge en undersøkelse fra analysefirmaet NyAnalyse fra 2018, lar 20 prosent av de spurte bedriftslederne være å ta inn eldre arbeidstakere til intervju, nettopp på grunn av alder. Kari Østerud påpeker at dette er brudd på arbeidsmiljøloven. Hun sier at seniorer fort blir ofre for stereotypier når de søker jobb. Østerud sier at mange bedrifter og ledere ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvilke ressurser og kompetanse seniorer kan bidra med på en arbeidsplass, og at de raskt havner nederst i jobbsøker­bunken.

– Seniorene må kjempe mot gamle forestillinger om hvem de er. Oppfatningen om at de ikke er omstillingsdyktige, at de ikke kan lære seg nye ting eller er lite produktive, stemmer ikke. Dagens 58-åringer er noe annet enn for 20 år siden, påpeker hun.

Kari Østerud råder de som får tilbud om en sluttpakke sent i arbeidslivet til å tenke seg om. For havner du utenfor, må du regne med hardt arbeid for å komme i jobb igjen.

– Du må søke jobb med en eneste gang. Få hjelp til hvordan du skriver cv og søknader, og kanskje få hjelp til å søke jobber som ikke lyses ut. Det er hardt arbeid å være jobbsøker som senior, sier Kari Østerud.

06.06.2019
11:19
06.06.2019 11:27

AFP i privat sektor

• Tariffbasert og kollektiv ordning

• Fleksibel fra 62 år og varer livet ut

• Må tas ut sammen med folketrygden

• Kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting

• Et spleiselag mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene

• Er rundt regnet verdt én million kroner

• Det er en rekke vilkår som må oppfylles for å ha rett til AFP

• Ordningen utredes og vil endres fra 2020

Kilde: afp.no