UTREDES: Kan Vinmonopolet få delta i en konkurranse om å drifte taxfree-butikkene? Det skal regjeringen utrede.

UTREDES: Kan Vinmonopolet få delta i en konkurranse om å drifte taxfree-butikkene? Det skal regjeringen utrede.

Ove Magnus Halkjær

Ingen avgjørelse om Vinmonopolet og taxfree-salg med det første:

Regjeringen vil utrede taxfree-ordning

Regjeringen vil utrede en ordning hvor Vinmonopolet kan delta i en anbudskonkurranse om å drifte taxfreesalget på flyplassene.
23.01.2019
12:48
10.04.2019 20:37

lene.svenning@lomedia.no

Med en flertallsregjering på plass, er det deres vilje som vil skje. Det gjelder også i spørsmålet om hvem som skal drifte taxfree-salget på flyplassene.

I regjeringserklæringen står det følgende: «Regjeringen vil utrede en ordning hvor Vinmonopolet kan delta i konkurranse om å drifte taxfree-salget på flyplassene.» Regjeringen vil vente på denne utredningen før de tar stilling til spørsmålet.

LES OGSÅ: HK kan få 17.600 nye medlemmer over natta

– Gjennomslag for Frp

Det betyr at forslaget om at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol på flyplassene ikke vil få flertall i Stortinget når det skal behandles i februar. Før Kristelig Folkeparti trådte inn i regjeringen var partiet for en slik løsning, og det lå an til at forslaget ville få flertall. Forslaget ble opprinnelig reist av tre Senterparti-representanter. Både MDG, Rødt, SV og Sp er for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget, mens Arbeiderpartiet har et landsmøtevedtak om å vurdere det. Nå blir løsningen en annen, i alle fall foreløpig.

– Dette er et gjennomslag for FrP, ikke for KrF, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, til HK-Nytt.

Kritisk til konkurranse

Toppe er en av dem som står bak forslaget om at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget. Hun ser på enigheten mellom de fire regjeringspartiene om en utredning som et tilbakeslag i denne saken.

– Nå er det dette som blir fasiten i denne omgang, for regjeringen har flertall i Stortinget, sier hun.

Kjersti Toppe er kritisk til at det er en ordning hvor Vinmonopolet kan konkurrere om å drifte taxfree-salget som skal utredes. Toppe er usikker på om Vinmonopolet har anledning til delta i anbudskonkurranser overhodet.

– Vinmonopol-ordningen er skjør, vi har et unntak fra EØS-regelverket for å ha et vinmonopol i Norge, sier hun.

Privat eller offentlig?

I dag er det det delvis tyskeide selskapet Travel Retail Norway (TRN) som står for taxfree-salget på norske flyplasser. Avtalen mellom Avinor, som driver flyplassene, og TRN, går ut ved utgangen av 2022.

Opposisjonens begrunnelse for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget er blant annet at Vinmonopolet mister omsetning på bekostning av taxfree-salg, og at staten dermed går glipp av store avgiftsinntekter. Dessuten stilles det spørsmål ved hvorvidt det er en god idé å la et privat selskap tjene penger på dette. Forslagsstillerne mener også at det vil opprettholde Vinmonopolets legitimitet og rolle som et alkoholpolitisk virkemiddel om de også sto for sprit- og vinsalget på flyplassene.

Finansierer flyplassdrift

Leieinntektene Avinor får fra TRN brukes til å finansiere driften av flyplassene i Norge som selv ikke klarer å stå på egne økonomiske bein.

I den nye regjeringserklæringen står det at «en forutsetning for valg av løsning er at det ikke går ut over Avinors mulighet til å sikre grunnlaget for en desentralisert flyplasstruktur og de privatdrevne flyplassenes eksistens, eller bidra til å svekke grunnlaget for Vinmonopolet.»

Utredet saken i høst

Helse- og omsorgsdepartementet utredet i høst konsekvensene av å la Vinmonopolet overta taxfree-butikkene på flyplassene. Regjeringen konkluderte med at den fryktet at det vil føre til nedlegging av flyplasser. Utredningen fra departementet ble gjort etter vedtak i Stortinget, fremmet av opposisjonen. Men de var ikke fornøyd med det som ble lagt på bordet.

– Det virker noe lettvint. Dette er ikke den objektive og nøkterne utredningen som jeg hadde forventet. Konklusjonene virker forutinntatte. Mitt inntrykk er at utredningen er laget for å passe med det regjeringen mener, sa Toppe til HK-Nytt i desember.

HK-Nytt har tidligere skrevet flere artikler om denne saken:

Taxfree-avgjørelse i løpet av året

Vinmonopolet kan overta taxfree-salget

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

23.01.2019
12:48
10.04.2019 20:37