JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

Regjeringa vil øke pensjonsalderen: – Vi er veldig bekymra, sier HK-nestleder

Pensjonsalderen skal øke med ett år for hvert tiår, foreslår regjeringa. Ikke godt nok for å sikre dem som trenger det mest, mener HK-nestleder Lena Reitan.
SLITERE: Butikkmedarbeidere blir oftere uføre enn andre. Nå må de også jobbe lenger. Illustrasjonsfoto.

SLITERE: Butikkmedarbeidere blir oftere uføre enn andre. Nå må de også jobbe lenger. Illustrasjonsfoto.

Jonas Fagereng Jacobsen

herman@lomedia.no

aslak@lomedia.no

Regjeringa foreslår å øke den nedre pensjonsalderen i takt med levealderen, slik at flere står lenger i jobb. Grunnen er at ekspertene i Pensjonsutvalget mener at dagens system ikke vil være bærekraftig uten flere justeringer.

Den nedre grensa for når man kan få pensjon fra folketrygden bør økes med rundt ett år per tiår, mener regjeringa. Ordninga skal gjelde for de som er født i 1964 eller seinere.

Det betyr for eksempel at folk født i 1994 må jobbe tre år lenger enn de som er født i 1964. I dag er den nedre aldersgrensa 62 år.

Regjeringa håper på å få med alle partiene på Stortinget i et bredt pensjonsforlik, slik som sist blei gjort i 2011.

Samtidig som aldersgrensene skal økes, mener Handel og Kontor (HK) at regjeringa ikke gjør nok for å sikre verken sliterne eller de uføre.

– Vi er veldig bekymra for det som blir lagt fram. Det er ikke godt nok for dem som trenger det mest. Folketrygda skal være bærebjelken i pensjonssystemet, sier nestleder Lena Reitan i HK.

Les også: Ida Charlotte (26) må jobbe til hun er over 72 år

Utsatte grupper

Gjennom pensjonsreformen fra 2011 blei dagens aldersgrenser og den såkalte levealdersjusteringa innført. Levealdersjusteringa går i korte trekk ut på at pensjonen din blir justert ut ifra hvor mange år det er forventa at ditt årskull skal leve.

Noe av kritikken mot pensjonsreformen er at den ikke godt nok ivaretar uføre og minstepensjonister. Regjeringa foreslår å rette opp dette:

Uføre skal bli skjerma for 2/3 av virkninga av levealdersjusteringa. Dette er heller ikke godt nok, ifølge HK. Forbundet mener at uføre må skjermes fra hele virkninga av levealdersjusteringa for å få en anstendig pensjon, framholder nestleder Lena Reitan i HK.

– Uføre må skjermes fullt ut, for de har ikke mulighet til å ha en jobb ved siden av pensjonen, slik som mange andre har, sier Reitan.

Lena Reitan (t.v.) sammen med resten av HK-ledelsen.

Lena Reitan (t.v.) sammen med resten av HK-ledelsen.

Brian Cliff Olguin

Regjeringa foreslår også at den øvre aldersgrensa for uføres pensjonsopptjening økes fra 62 år til 65 år.

Minstepensjonene skal justeres etter lønnsveksten, i stedet for lønns- og prisveksten. Dette er HK godt fornøyd med.

Les også: Jobber du i varehandelen? Da er det større risiko for at du blir ufør

Sliterutvalg

Når pensjonsalderen økes, må også arbeidstakerne i såkalte sliteryrker sikres, mener LO. Regjeringa har foreløpig ikke lagt fram noen forslag for å sikre disse gruppene, men setter ned et nytt utvalg for å foreslå ordninger for sliterne. Både arbeidstakerne og arbeidsgiverne skal med i utvalget.

– Dette er helt feil rekkefølge. Sliterordninga burde vært på plass før forslaget om å øke aldersgrensene blei lagt fram, sier Lena Reitan.

Nå krever HK å få sitte i utvalget som skal se på sliterordninger i pensjonssystemet.

– I HK representerer vi flere yrkesgrupper som sliter med å stå arbeidslivet ut. Vi har best utgangspunkt til å vurdere ulike forslag til sliterordninger, sier HK-nestlederen.

For 50-60-åringer i varehandelen er det 16 prosent høyere risiko for å bli ufør enn gjennomsnittet, viser HK-Nytts egne utregninger.

HK jobber mye med pensjon, men noen forslag til hvordan en eventuell sliterordning kan se ut, har forbundet foreløpig ikke vedtatt.

Les også: Kroppen til Jorunn (54) sa stopp

LO er fornøyde

Steinar Krogstad, nestleder i LO, er tilfreds med at regjeringa sørger for at både uføre og minstepensjonister kommer betydelig bedre ut enn med dagens ordning.

– Vi er opptatt av å ha et system som ikke forsterker, men utjevner, forskjellene. Nå vil systemet bli bedre økonomisk, uansett om man er ufør eller sliten og må gå av som tidligpensjonist, sier Krogstad.

Han synes regjeringas modell sørger for en mye bedre skjerming av de uføres pensjon.

– Uføre kan ikke jobbe lengre for å få økt pensjon, og derfor må de også skjermes for justeringa i levealder, sier han.  

LO er fornøyd med at de har fått gjennomslag for at det skal utarbeides egne ordninger for de såkalte sliterne i regjeringas foreslåtte pensjonsreform.

– Vi har hele tida hatt det som en betingelse for å være med videre og sørge en bredest mulig oppslutning om et nytt pensjonssystem, understreker Krogstad. 

Les også: Flere blir uføre hvis pensjonsalderen økes, advarer lege

Trygghet er viktigst

– Det viktigste er at folk skal ha trygghet inn i alderdommen, uansett helse og yrke, slår arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) fast. 

Brenna er opptatt av at uføres alderspensjon skal holde tritt med alderspensjonen til folk i jobb.

– Vi må sikre at de som ikke kan jobbe, får en anstendig pensjon. Med endringene vi nå foreslår, kommer uføre vesentlig bedre ut enn med den opprinnelige pensjonsreformen, sier hun.

Les også: Det blir ingen AFP for uføre, slår Fellesforbundet fast

Dette foreslår regjeringa

• Regjeringa foreslår endringer i pensjonsregelverket. Endringene tar utgangspunkt i forslaga fra Pensjonsutvalgets flertall.

• Hovedformålet med forslaga er å styrke den sosiale profilen i folketrygdas alderspensjon.

De sentrale forslaga er:

• Aldersgrensene i folketrygda økes i takt med økninga i levealder for alle som er født i 1964 eller seinere.

• Minstesatsene reguleres i takt med lønnsveksten. Alle pensjoner under utbetaling skal fortsatt reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

• Uføres alderspensjon skjermes for om lag to tredjedeler av virkninga av levealdersjusteringa for å holde tritt med arbeidsføres alderspensjonsnivå.

• Regjeringa foreslår jevnlige evalueringer av pensjonsreformen og det nye pensjonssystemet.

• Regjeringen vil jobbe videre med problemstillingene knyttet til sliterne, sammen med partene i arbeidslivet. Regjeringa vil nedsette et utvalg som skal vurdere ulike løsninger for sliterne, herunder en ordning i folketrygda.

• Regjeringa inviterer til et bredt forlik om endringer i pensjonssystemet som kan stå seg over tid.

Kilde: Regjeringa

Dette foreslår regjeringa

• Regjeringa foreslår endringer i pensjonsregelverket. Endringene tar utgangspunkt i forslaga fra Pensjonsutvalgets flertall.

• Hovedformålet med forslaga er å styrke den sosiale profilen i folketrygdas alderspensjon.

De sentrale forslaga er:

• Aldersgrensene i folketrygda økes i takt med økninga i levealder for alle som er født i 1964 eller seinere.

• Minstesatsene reguleres i takt med lønnsveksten. Alle pensjoner under utbetaling skal fortsatt reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

• Uføres alderspensjon skjermes for om lag to tredjedeler av virkninga av levealdersjusteringa for å holde tritt med arbeidsføres alderspensjonsnivå.

• Regjeringa foreslår jevnlige evalueringer av pensjonsreformen og det nye pensjonssystemet.

• Regjeringen vil jobbe videre med problemstillingene knyttet til sliterne, sammen med partene i arbeidslivet. Regjeringa vil nedsette et utvalg som skal vurdere ulike løsninger for sliterne, herunder en ordning i folketrygda.

• Regjeringa inviterer til et bredt forlik om endringer i pensjonssystemet som kan stå seg over tid.

Kilde: Regjeringa