JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

Pensjonsstriden i LO: Her er Fellesforbundets løsning

Det ble bråk da Fellesforbundets landsmøte sa nei til LOs forslag til reformert AFP. Nå har Fellesforbundet kommet med et forslag til løsning på floken.
Da landsmøtet i Fellesforbundet sa nei til reformert AFP, nedsatte forbundet et utvalg nå har det lagt fram sin utredning.

Da landsmøtet i Fellesforbundet sa nei til reformert AFP, nedsatte forbundet et utvalg nå har det lagt fram sin utredning.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

LOs forslag til reformert AFP-ordning ble vraket av Fellesforbundets landsmøte i høst. Fellesforbundet ville heller flikke på dagens ordning og satte ned et utvalg for å vurdere mulige løsninger. Utvalget ble ledet av Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Nå er utvalget ferdig. Resultatet ble presentert i LOs inntektspolitiske utvalg onsdag og skal behandles av forbundsstyret i neste uke.

Utvalget foreslår blant annet:

• Ansatte som har jobbet mange år i en AFP-bedrift, men som faller ut av ordningen på tampen av arbeidslivet, skal sikres rett til AFP.

• Uføre får ingen rettigheter i AFP-ordningen.

• Arbeidstakere som slutter i en AFP-bedrift som unge, får ikke med seg opptjent rettigheter.

Bakgrunn: Dette handler AFP-striden om. 14 spørsmål og svar

Follum-hullet

AFP-utvalgets oppdrag var å tette hullene i dagens AFP-ordning. Det viktigste hullet er at ansatte som har jobbet lenge i en AFP-bedrift mister retten til AFP-pensjonen hvis de mister jobben rett før de fyller 62 år.

Dette hullet foreslår AFP-utvalget å tette med at de lager et unntak i den vanlige kvalifiseringsordningen.

I dag må en være i arbeid i en AFP-bedrift i sju av de siste ni årene før en fyller 62 år, for å få AFP-pensjon.

Unntaket innebærer at hvis du har jobbet i en AFP-bedrift minst 18 år og sju av dem etter du fyller 50 år, så får du AFP-pensjon selv om du ikke oppfyller de vanlige kravene for å få pensjonen.

Utvalget bruker selv eksempelet fra da Norske Skog la ned Follum-fabrikker ved Hønefoss.

Da mistet om lag 360 ansatte jobben. Mange av disse hadde arbeidet ved fabrikken i et langt liv. De mistet både arbeidet og retten til AFP.

Utvalget kaller det som skjedde med de ansatte der for «Follum-hullet». Dette hullet vil de tette.

Ingen AFP for uføre

I debatten rundt AFP har det vært flere momenter framme som utvalget har sett nærmere på.

Arbeidsgiverne har vært opptatt av om det er penger nok i ordningen. Selv om utvalget ikke har gjort egne beregninger over kostnadene med å tette «Follum-hullet», mener de at dagens AFP-fond er tilstrekkelig til å dekke kostnadene i uoverskuelig framtid.

Utvalget er også helt klare på at uføretrygdete ikke skal ha noen rettigheter i AFP.

«Etter utvalgets syn må inntektssikringen for de som blir uføre skje gjennom folketrygden», skriver de.

Nei til betinget tjenestepensjon

I debatten har det også vært fremmet forslag om å innføre en betinget tjenestepensjon.

Dette er en innskuddsbasert ordning i offentlig sektor for de som faller utenfor AFP-ordningen. Også dette forslaget avviser Fellesforbundets utvalg. De mener at det er riktig å prioritere en bedre tjenestepensjon i privat sektor enn å gå inn på en løsning med betinget tjenestepensjon.

En forutsetning for dagens AFP-ordning er at staten betaler 1/3 av utgiftene. Dette er også en forutsetning for forslagene fra utvalget.

Utvalget mener at regjeringen har løst dette med pensjonsmeldingen som de la fram i desember. Men de ser at det er enkelte samordningsproblemer. Disse spørsmålene overlater de til LO og NHO.

Ingen opptjeningsordning for de unge

«Utvalget mener det nå er viktig at partene (LO/NHO) prioriterer arbeidet med å forbedre samordningen av regelverket mellom ny offentlig AFP og dagens ordning for privat AFP i tråd med dette lovforslaget. Samtidig må LO/NHO så snart som mulig bidra til å sikre forutsigbarheten i ordningen ut over 65-årskullene som ligger i gjeldende lovforslag», skrive de i utredningen.

Et tema som flere LO-forbund har tatt opp, er opptjening til AFP for de som jobber i en AFP-bedrift som unge. Mange bedrifter innen service-yrkene har unge ansatte som slutter i yrket lenge før de oppnår AFP-rettigheter. Utvalget har ikke lansert noen løsning for denne gruppa.

Mange skritt igjen

Selv om utvalget har levert en enstemmig innstilling, er det mange skritt på veien til at det forslaget blir endelig vedtatt.

Først skal forslaget vedtas i Fellesforbundet forbundsstyre. Så skal det gjennom LO-apparatet som munner ut i et vedtak på LOs representantskap.

I slutten av mars begynner forhandlingene. Slik det ser ut nå, er det Fellesforbundet og Norsk Industri som skal forhandle.

Det de blir enige om, blir som regel godtatt også i de andre forbundene.

Haster

Stortingsvalget neste år er en av grunnene til at det har vært hastverk med å få på plass en løsning. Høyresida har sagt at de ikke vil bidra med mer penger til AFP.

Hvis det rødgrønne flertallet forsvinner ved stortingsvalget i 2025 uten at en reformert AFP er på plass, er det stor fare for at hele AFP-ordningen kan forsvinne.

Derfor var planen at årets lønnsoppgjør skulle være et samordnet oppgjør (LO-forbundene forhandler samlet) der LO og NHO skulle bli enige om en ny reformert AFP. Men Fellesforbundets landsmøte i oktober vendte tommelen ned for denne løsningen.

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP. Blant annet må du ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• LO og NHO har utarbeidet et forslag til ny AFP (Reformert AFP)

• Dette forslaget ble nedstemt på Fellesforbundets landsmøte i oktober 2023.

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP. Blant annet må du ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• LO og NHO har utarbeidet et forslag til ny AFP (Reformert AFP)

• Dette forslaget ble nedstemt på Fellesforbundets landsmøte i oktober 2023.