GLAD: Morten Aasen er fornøyd med at Oslo tingrett kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

GLAD: Morten Aasen er fornøyd med at Oslo tingrett kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

Martin Guttormsen Slørdal

Oppsagt Coop-ansatt vant i retten

Oslo Tingrett slår fast at oppsigelsen av Morten Aasen var ugyldig.
11.04.2014
13:57
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia

Endelig kan Morten Aasen juble. I dag kom dommen som enstemmig slår fast at oppsigelsen av ham var ugyldig. Coop Norge Handel er dømt til å betale Aasen 50.000 kroner i oppreisning, og betale saksomkostningene hans på 246.000 kroner.

Uønsket

Det var i forbindelse med nedbemanningen ved lageret på Grorud i Oslo at Aasen ble sagt opp i august i fjor. Coop trengte langt færre ansatte da de flyttet til et nytt helautomatisert lager på Gardermoen. Aasen, som hadde 18 års anisennitet i bedriften og flere år bak seg som tillitsvalgt, ble i første omgang vurdert som uegnet til jobb på Gardermoen. Senere ble han vurdert til å ha ansiennitet, kompetanse og personlige egenskaper som kvalifiserte til en jobb som operatør på det nye lageret. Operatørstillingene er det laveste skiktet i bedriften.

Aasen takket nei til tibudet. Han mente at han var kvalifisert til en jobb som driftsoperatør, og at den egentlige årsaken til tilbudet var at bedriften ønsket å lbi kvitt ham. Det har bedriften benektet.

I dommen heter det imidlertid at "retten har gjennom bevisføringen fått et klart inntrykk av at Aasen ikke var ønsket videre i bedriften". Etter at Aasen sa nei til operatør-stillingen, mottok han en oppsigelse. Dermed stevnet han bedriften for retten, med Handel og Kontors hjelp.

Kritisk til karaktersystem

Coop Norge Handel lagde et eget karaktersystem som de brukte i utvelgelsesprosessen. De ansatte fikk selv ikke vite hvilken karakter de hadde fått. Det fikk de tillitsvalgte, men de fikk ikke kjennskap til hvilke vurderinger som lå bak karakterene. Dette systemet får hard medfart av dommerne. Retten mener at det var nødvendig med en mer finmasket vurdering enn det karaktersystemet bedriften brukte. Videre skriver dommerne at det er en klar svakhet ved systemet at det ikke forelå retningslinjer for hva som skulle til for å oppnå den enkelte karakter. Det foreligger heller ingen skriftlig dokumentasjon som viser hvilken vurdering som ligger til grunn for karakteren Morten Aasen og de andre ansatte fikk.. Selv om Aasen ba om det, fikk han ikke en forklaring på hva som lå til grunn for karakterene sine. "Samlet sett er det rettens vurdering at karaktersystemet som ble benyttet i denne prosessen, ikke var egnet til å foreta en saklig og objektiv vurdering av arbeidstakerne i henhold til de kriterier man var enige med de tillitsvalgtes om", heter det i dommen.

Ugyldig oppsigelse

Retten påpeker også at Aasens tekniske kompetanse ikke er vurdert. Det samme gjelder den erfaringen og kompetansen han har opparbeidet seg gjennom 18 år i bedriften, og som han også har fått gjennom tillitsvalgtsarbeidet. Det mener dommerne er relevant. Dommerne slår fast at utvelgelsen av Aasen til operatør og ikke driftsoperatør, ikke har vært forsvarlig og saklig, og at oppsigelsen dermed ikke er saklig begrunnet.

Fornøyd

Morten Aasen er glad for dommen.

– Jeg er svært fornøyd. Dommen viser at retten har forstått saken godt, sier han til HK-Nytt.

Aasen har fortsatt å jobbe på lageret på Gardermoen mens han har ventet på rettssak og dom. Nå er han spent på hvordan framtida blir.

– Jeg forventer at arbeidsgiverne tar dommen til etterretning og gir meg et passende arbeid, sier han.

Coop vurderer anke

Arbeidsgiverne er ikke like fornøyde med utfallet av saken.

– Vi har mottatt dommen i dag og er ikke enig i rettens vurdering av saken. Vi vil nå settes oss grundig inn i dommen og vurdere om denne skal ankes, skriver informasjonsdirektør Kristin Paus i Coop i en e-post til HK-Nytt.

Dommen har en ankefrist på en måned.

Oppreisning

Oslo Tingrett tilkjente Morten Aasen 50.000 kroner i oppreisning på grunn av den belastningen saken har vært for ham. Retten bemerker forøvrig at Aasen selv har sørget for publisitet rundt saken ved å la seg intervjue av HK-Nytt. Det ser ut til å ha redusert erstatningsbeløpet i noen grad. Det bryr Aasen seg ikke om.

– Det er så mange som har lest om saken min og gitt meg støtte. Hvis det har kostet meg 20.000 kroner, er det verdt det. Hadde jeg vært opptatt av penger, hadde jeg takket ja til de snaue 500.000 kronene bedriften tilbød meg for å forlike saken, sier han til HK-Nytt.

11.04.2014
13:57
27.08.2015 20:00