VELKOMMEN: LO-leder Gerd Kristiansen  er glad for at Norsk kabinforening velger seg LO. Her sammen med Christian Haanæs, leder i Norsk kabinforening og styremedlem Marit Hansen.

VELKOMMEN: LO-leder Gerd Kristiansen er glad for at Norsk kabinforening velger seg LO. Her sammen med Christian Haanæs, leder i Norsk kabinforening og styremedlem Marit Hansen.

Leif Kirknes

Norsk kabinforening går til LO

Landsorganisasjonen får 730 nye medlemmer på tirsdag.
04.06.2014
15:11
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

På et ekstraordinært medlemsmøte i dag vedtok Norsk kabinforening å gå inn i LO som et eget forbund. 42 stemte for, én i mot. Foreningen har 730 medlemmer, nesten alle er ansatt i SAS.

– Vi har fått en fantastisk mulighet til å gå inn i LO som et eget forbund. Vi vurderte LO som desidert sterkest i det internasjonale arbeidet, og det er svært viktig for oss, sier Christian Haanæs, leder i foreningen.

LO Luftfart

Haanæs legger ikke skjul på at det var viktig for dem å få beholde eiendelene sine, først og fremst villaen på Skillebekk i Oslo hvor foreningen holder til.

Også planene om å etablere paraplyorganisasjonen LO Luftfart har vært vesentlig for avgjørelsen. Den vil også inkludere Handel og Kontor og Fellesforbundet som også organiserer i luftfarten.

– Det er en kjempespennende idé som vi vil være med på, sier han.

I ettermiddag leverte Haanæs den formelle søknaden om opptak til LO. Den vil bli formelt behandlet på LOs representantskapsmøte tirsdag 10. juni.

Glad LO-leder

– Herlig! Man skal ikke bare se etter de som er uorganiserte, men også de som står utenfor LO-fellesskapet, sier LO-leder Gerd Kristiansen til HK-Nytt.

Hun står utenfor Folkets Hus for å ta imot Christian Haanæs og Marit Hansen, styremedlem i kabinforeningen.

Kristiansen er glad for å få samlet flere av de ansatte i luftfarten i LO.

– Vi må skape et større fellesskap i luftfarten. Nå er det opp til oss å skaffe oss slagkraft gjennom LO Luftfart, sier hun.

Så må Kristiansen stikke, hun skal rekke et fly.

– Nå må dere ikke glemme å levere søknaden, roper hun med et smil til de to fra kabinforeningen.

Vraket YS

Det er flere måneder siden medlemmene i Norsk kabinforening i en uravstemning sa ja til at styret skulle utrede mulighetene for å slå seg sammen med andre. I tillegg til LO har YS-forbundet Parat vært et alternativ. Det nådde ikke opp.

– I Parat har de allerede en klubb som har tariffavtale med SAS. Da måtte vi fusjonere med den, og det ble en litt for langdryg prosess, sier Haanæs.

04.06.2014
15:11
27.08.2015 20:00