NY ROLLE: De aller fleste butikksjefene i Nille har fått større frihet, og dermed en stilling som ikke gir dem rett til overtidsbetaling, mener kjeden. Det bestrider HK.

NY ROLLE: De aller fleste butikksjefene i Nille har fått større frihet, og dermed en stilling som ikke gir dem rett til overtidsbetaling, mener kjeden. Det bestrider HK.

Tri Nguyen Dinh

Nille vil ikke gi butikksjefene overtidsbetaling

Det store flertallet av butikksjefene i Nille skal ikke få overtidsbetaling, har kjeden bestemt. HK har klaget til Arbeidstilsynet.
28.11.2016
11:21
28.11.2016 11:21

Arbeidstilsynet har i seks tilfeller pålagt Nille å gi butikksjefer i kjeden arbeidskontrakter som gir dem rett til overtidsbetaling. Det gjelder butikkene i Tromsø, Hammerfest, Trondheim Torg, Måløy, Kirkenes og Hamar, saker som HK-Nytt tidligere har skrevet om. Nille tar feil, butikksjefene har ikke stillinger som er ledende etter arbeidsmiljøloven, sier Arbeidstilsynet. Nille har klaget på vedtakene, men har ikke nådd fram. Dermed har kjeden vært nødt til å gi butikksjefene nye kontrakter.

Les også: Nille gir tre butikksjefer overtidsbetaling

Ny ordning

Men Nille gir seg ikke med dette. Kjeden vil at butikksjefene skal ha ledende stillinger. Det opplyser personalsjef Ivar Borgen til HK-Nytt. Derfor har Nille gjort endringer i de aller fleste av butikksjefenes arbeidsinstrukser og arbeidskontrakter, og definerer dem nå i ledende stillinger – uten rett til overtidsbetaling. Det gjelder også for butikksjefene i fire av de seks butikkene hvor Arbeidstilsynet har bestemt at de skal ha kontrakter med overtidsbetaling.

– Vi ønsker at butikksjefene skal ha ansvar, mandat og myndighet til å utføre jobben på en god måte, og har gitt dem større frihet enn de har hatt tidligere, sier Ivar Borgen.

Nille har satt opp flere kriterier for når butikksjefene i kjeden defineres som i ledende stillinger: De må kunne delegere ansvar til andre, ha et visst antall ansatte, lengden på butikkens åpningstider vil også spille inn, og butikkene må ha en viss omsetning. Butikksjefene som nå har ledende stillinger har også sluttet å stemple inn og ut, og styrer selv sin egen arbeidstid. Bare omlag 10–20 prosent av butikksjefene i kjeden er ikke definert som ledende stillinger, og har dermed rett til overtidsbetaling, opplyser Borgen.

Prøvestein

Arbeidstilsynet har allerede pålagt Nille å gi butikksjefen på Hamar en arbeidskontrakt med overtidsbetaling. Det vil ikke Nille rette seg etter. I sitt svar til Arbeidstilsynet har kjeden redegjort for den nye arbeidsinstruksen, og hevder at denne butikksjefen nå har en ledende stilling. Arbeidstilsynet har ennå ikke svart på brevet. Tilsynets svar på denne saken kan avgjøre om Nilles nye ordning har livets rett.

– Den saken dreier seg bare om Nille på Hamar, men det vil bli interessant å se hvordan de behandler den, sier personalsjef Borgen.

HK ber Arbeidstilsynet vurdere saken

Handel og Kontor har sendt et brev til Arbeidstilsynet hvor de ber dem vurdere lovligheten av praksisen med å gi butikksjefene ulike typer arbeidskontrakter ut fra hvor stor omsetning butikken har. Forbundet ber også om at Arbeidstilsynet vurderer om Nille i det hele tatt kan definere noen av butikksjefstillingene i kjeden som ledende, og viser til de seks sakene som Arbeidstilsynet allerede har behandlet.

– Jeg må si at jeg er overrasket og skuffet over HKs måte å arbeide på i denne saken. De har ikke tatt kontakt med oss for å diskutere dette. Jeg har lang erfaring i at dialog og samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforening skaper gode løsninger. Jeg har ikke sett brevet, og kan derfor ikke kommentere det, men ut fra det som beskrives har ikke HK oversikt over saken. Det virker som om de tror at vi bare har vurdert den enkelte butikksjef ut fra omsetning i butikken. Det er rett og slett feil. Det kunne HK fått oppklart gjennom dialog med oss. Vi har lagt mange kriterier til grunn for å definere butikksjefstillingene som ledende, ikke bare omsetningen i butikkene. Det er helt i henhold til hva Arbeidstilsynet sier om hvordan en skal vurdere om stillingen er ledende i henhold til arbeidsmiljøloven, sier Borgen, som er spent på hva Arbeidstilsynet vil svare HK.

Borgen sier at han vil ta kontakt med forbundet.

– Jeg ønsker å ha en dialog med HK selv om få av butikksjefene er organisert, sier han.

– Forstår du HKs bekymring for butikksjefene?

– Hvis vi brukte dette for å utnytte butikksjefene ville vi ikke hatt butikksjefene lenge. Det ville vært dårlig personalpolitikk. Vi har gjort en god og grundig jobb hvor vi har involvert vår organisasjon, sier han.

Holder ikke

Sissel Weholdt, faglig sekretær i Handel og Kontor, og forfatteren av brevet til Arbeidstilsynet, holder på sitt.

– Vi har fått informasjon om at det er omsetningen som er det avgjørende for hvilken kategori butikksjefene havner i. Men om også andre kriterier legges til grunn, tror jeg likevel ikke det er grunnlag for å definere butikksjefstillingene i Nille som ledende. Jeg vet ikke om noen Nille-butikker som er så store at butikksjefene går utenpå vaktlista. At butikksjefene selv kan styre arbeidstida si er et sterkt kriterium for å kunne kalles ledende etter loven. Realiteten er at Nille stort sett bare har deltidsansatte i tillegg til butikksjefen, sier hun til HK-Nytt.

Press

HK hevder også at Nille har lagt press på butikksjefer for å få dem til å signere den nye arbeidsavtalen som gjelder fra 1. oktober. Det hevder Borgen ikke stemmer.

– Vi har jobbet med dette i lengre tid, og har involvert vernetjenesten i arbeidet, og vi har hatt dialog med butikksjefer som har hatt spørsmål og bekymringer knyttet til nye roller, stillingsinstrukser og arbeidskontrakter. Det har vært viktig for oss å involvere, informere og ha god kommunikasjon med våre 373 butikksjefer i Norge i denne prosessen, sier han.

Carlings-sak

Nylig vedtok Arbeids-og sosialdepartementet at en butikksjef i kleskjeden Carlings har en ledende stilling, og dermed ikke krav på overtidsbetaling. Departementet behandlet saken som en klage fra Carlings, etter at Direktoratet for arbeidstilsynet hadde pålagt kjeden å gi butikksjefen overtidsbetaling. Nå har Nille sendt en kopi av departementets avgjørelse til Arbeidstilsynet på Hamar – slik at de oppmerksomme på avgjørelsen når de skal vurdere Nille-butikksjefens arbeidskontrakt.

lene.svenning@lomedia.no

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

28.11.2016
11:21
28.11.2016 11:21

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

Mest lest