SAK ETTER SAK: Mange Nille-butikker får pålegg fra Arbeidstilsynet om å gi butikksjefene overtidsbetaling.

SAK ETTER SAK: Mange Nille-butikker får pålegg fra Arbeidstilsynet om å gi butikksjefene overtidsbetaling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nille trues med bøter

Hvis butikksjefen på Nille i Hammerfest ikke får en arbeidskontrakt som gir overtidsbetaling, vil Arbeidstilsynet vurdere å gi bedriften en tvangsmulkt på 1.000 kroner dagen.
18.03.2016
16:19
18.03.2016 16:19

lene.svenning@lomedia.no

Det kan se ut som om Arbeidstilsynets tålmodighet er oppbrukt. I april i fjor gjennomførte de et tilsyn hos Nille i Hammerfest. Da ble det avdekket at butikksjefen hadde en kontrakt som ikke var i tråd med loven. Selv om vedkommende står på vaktlista 40 timer i uka og må påregne å jobbe på lørdager, er hun i arbeidskontrakten definert som å ha en såkalt særlig uavhengig stilling. Det innebærer at vedkommende ikke har rett på overtidsbetaling. Men butikksjefen skal ikke defineres som særlig uavhengig, påpeker Arbeidstilsynet, som påla bedriften å gi butikksjefen en ny arbeidskontrakt med overtidsbetaling.

Flere saker

Butikken i Hammerfest er ikke den eneste som har fått et slikt pålegg. Nille i Tromsø har fått et tilsvarende pålegg, og har vært nødt til å gi butikksjefen en ny arbeidskontrakt. Tilsvarende saker går også mellom Arbeidstilsynet og Nille på Måløy, Trondheim Torg og Hamar. Direktoratet for Arbeidstilsynet behandler saken på Måløy som en klage. Den er ikke ferdigbehandlet.

Les også: Nille-butikksjef skal ha overtidsbetaling

Ferdig snakka

Nille i Hammerfest har bedt om at de får utsatt fristen med å gi butikksjefen en ny kontrakt til klagen som dreier seg om Nille Måløy er ferdigbehandlet. Det har Arbeidstilsynet avslått. «Arbeidstilsynet ser ingen grunn til å gi flere utsettelser i denne saken. Vi anser butikksjefstilling ved deres avdeling i Hammerfest som ikke særlig uavhengig stilling» heter det i et brev fra Arbeidstilsynet.

I det samme brevet skriver Arbeidstilsynet at de vurderer å gi Nille tvangsmulkt på 1.000 kroner per virkedag. Bedriften får frist til 25. april med å innfri kravet.

18.03.2016
16:19
18.03.2016 16:19