NY KONTRAKT: Nille ga butikksjefen i Kirkenes ny kontrakt, etter at Arbeidstilsynet påla bedriften det. Illustrasjonsbilde.

NY KONTRAKT: Nille ga butikksjefen i Kirkenes ny kontrakt, etter at Arbeidstilsynet påla bedriften det. Illustrasjonsbilde.

Tri Nguyen Dinh

Stillingen kvalifiserte ikke til å unntas lovbestemmelser:

Nille gir nok en butikksjef overtidsbetaling

Etter at Arbeidstilsynet var på besøk hos Nille i Kirkenes, har butikksjefen fått en ny arbeidskontrakt med rett til lønn for overtidsarbeid.
23.09.2016
14:02
23.09.2016 14:02

lene.svenning@lomedia.no

Arbeidstilsynet var på tilsyn hos Nille i Kirkenes i begynnelsen av august. En nærmere kikk på butikksjefens kontrakt viste at vedkommende skulle jobbe 40 timer i uka, uten rett til overtidsbetaling. Det er ikke nødvendigvis lovlig, mente Arbeidstilsynet, som påla Nille å gjøre en vurdering av om hvorvidt butikksjefen hadde en særlig uavhengig stilling etter loven.

LES OGSÅ: Nille gir tre butikksjefer overtidsbetaling

Skal ha stor frihet

Ansatte i slike stillinger har ikke rett til overtidsbetaling, men det forutsetter at de har en stor grad av frihet til å styre arbeidstida si. Det er imidlertid ikke nok. I et brev fra Arbeidstilsynet til Nille i denne saken heter det: «Dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.»

I stedet for å gjøre en vurdering av om det er riktig at butikksjefen har en særlig uavhengig stilling, har Nille gitt butikksjefen i Kirkenes en ny arbeidskontrakt, hvor det står at vedkommende skal ha overtidsbetaling hvis hun jobber mer enn 40 timer i uka, slik loven sier.

LES OGSÅ: Butikker vil ikke betale for overtid

Gang etter gang

Dette er ikke første gang Nille slår retrett når det gjelder butikksjefenes arbeidstid. I butikk etter butikk hvor Arbeidstilsynet har vært på besøk de siste snaue to årene, har Nille blitt tvunget til å gi butikksjefene nye arbeidskontrakter, hvor det slås fast at butikksjefene har rett til overtidsbetaling. Det har ikke alltid gått så kjapt som i dette tilfellet:

Tromsø: Butikksjefen på Nille i Tromsø hadde en arbeidskontrakt hvor det sto at hun hadde en ledende stilling, uten rett til overtidsbetaling. Det var ikke riktig, mente Arbeidstilsynet, og påla Nille å gi butikksjefen en ny kontrakt, med rett til overtidsbetaling. Nille klaget saken inn til Direktoratet for Arbeidstilsynet. Det hjalp ikke, Nille måtte endre arbeidskontrakten.

Hammerfest: Arbeidstilsynet påla Nille å gi butikksjefen en ny arbeidskontrakt etter et tilsyn i april i fjor. Den kontrakten vedkommende hadde slo fast at butikksjefen hadde en særlig uavhengig stilling, uten rett til overtidsbetaling. Slik skulle det ikke være, sa Arbeidstilsynet, som måtte true med bøter før Nille innfridde kravet.

• Trondheim Torg: Arbeidstilsynet avdekket under et tilsyn i oktober i fjor at butikksjefen ikke fikk overtidsbetaling. Dermed fikk Nille pålegg om å endre vedkommendes kontrakt. Det ble først gjort etter trussel om bøter.

• Måløy: I april i år vedtok Direktoratet for Arbeidstilsynet at Nille må gi butikksjefen på Måløy en ny arbeidskontrakt hvor det framgår at vedkommende skal ha overtidsbetaling. Det ble konklusjonen etter en klagebehandling hvor direktoratet slår fast at butikksjefen ikke har en ledende stilling etter loven. Butikksjefen fikk ny arbeidskontrakt. Saken startet i april i fjor.

Hamar: Nille har fått pålegg om å gi butikksjefen på Hamar en ny arbeidskontrakt med rett til overtidsbetaling. Saken er ennå ikke avsluttet. HK-Nytt følger saken.

Gir seg ikke

Personalsjef Ivar Borgen fortalte til HK-Nytt i mai i år at Nille på tross av disse sakene ønsker at butikksjefene skal ha ledende stillinger etter loven. Nille ville sette ned en arbeidsgruppe for å finne ut hvilke endringer de må gjøre i butikksjefstillingene for at de skal ha ledende stillinger etter loven.

Det arbeidet er, etter hva HK-Nytt erfarer, ennå ikke ferdig.

LES OGSÅ: Nille endrer lønnssystemet

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

23.09.2016
14:02
23.09.2016 14:02

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

Mest lest