UENIGE: NHOs Kristin Diserud Mildal mener kvinner må jobbe mer for å få en bedre pensjon, og vil ikke gjøre noe med pensjonsreglene som HKs Trine Lise Sundnes mener rammer kvinner.

UENIGE: NHOs Kristin Diserud Mildal mener kvinner må jobbe mer for å få en bedre pensjon, og vil ikke gjøre noe med pensjonsreglene som HKs Trine Lise Sundnes mener rammer kvinner.

Martin Guttormsen Slørdal

NHO støtter ikke HKs pensjonskrav

HK vil endre pensjonsregler som de mener rammer kvinner. NHO støtter ikke kravene.
21.09.2016
12:22
21.09.2016 12:22

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor har tatt til orde for å endre tre regler i tjenestepensjonsordningene som de mener rammer kvinner. Den ene regelen er at arbeidsgivere kan la være å gi deg pensjon for de første 90.000 (1G) kronene av årslønna di. Den andre er at du ikke får pensjon fra jobber du har i mindre enn ett år. Den tredje er at du ikke får pensjon fra stillinger som er mindre enn 20 prosent.

HK argumenterer med at reglene rammer flest kvinner, fordi det er flest kvinner som jobber deltid og i vikariater, og som dermed går glipp av pensjon på grunn av disse reglene.

Kvinner velger selv

Under HKs konferanse om kvinner og pensjon tirsdag, fikk forbundet ingen støtte fra NHO til å endre disse reglene. NHOs avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal framholdt at de første 90.000 kronene av lønna gir god pensjon fra Folketrygden. Dessuten mener hun det er for dyrt å skulle betale inn pensjon fra første krone.

Mildal mener også at det er for dyrt og arbeidskrevende å skulle holde orden på mange små fripoliser for vikariater som varer kortere enn ett år. Det samme gjelder for stillinger under 20 prosent. Det er først og fremst ungdom som har så små stillinger, mente hun.

– Det skal lønne seg å jobbe. Det er en sterk kobling mellom arbeidsinnsats og pensjon. Kvinner skal stimuleres til å stå i arbeid, sa Mildal fra talerstolen.

Hun mener kvinner flest selv velger om de jobber heltid eller deltid.

– Ja, det er noen som jobber ufrivillig deltid, men det kan vi ikke bruke pensjonssystemet til å ordne opp i. Kvinner må begynne å jobbe heltid og ha lengre karrierer. Vi kan ikke kompensere de som velger å jobbe lite, sa avdelingsdirektøren.

NHO bør snu

HK-leder Trine Lise Sundnes er ikke overrasket over NHO-direktørens utsagn.

– Her gis det ikke ved dørene. Men tjenestepensjonen kommer til å bli nedfelt i tariffavtalene. Da vil det være lurt av NHO å støtte lovendringer som vil gjelde alle, også de bedriftene som ikke har tariffavtale, sier hun til HK-Nytt.

Handel og Kontor gir seg ikke med dette. Forbundet ba i februar Likestillings- og diskrimineringsombudet om å vurdere om de tre pensjonsreglene er i strid med diskrimineringsloven. Ombudet vegret å ta stilling til det. Ombudet mente at saken lå utenfor deres arbeidsområde, og har i stedet bedt statsministeren om å vurdere spørsmålet.

Les også: Bjurstrøm ber statsministeren passe på kvinners pensjon

21.09.2016
12:22
21.09.2016 12:22