Ole Palmstrøm

Lønnskompensasjon fra Nav:

Nav er klar med ordningen for lønnskompensasjon

Pengene vil være på konto senest tre dager etter at arbeidsgiver har gitt opplysningene Nav trenger.
09.06.2020
15:37
09.06.2020 15:46

helge@lomedia.no

Tirsdag ettermiddag meldte VG at Nav har fått på plass ordningen for lønnskompensasjon. Det er en gladmelding til 345.000 personer som har ventet i tre måneder på pengene.

– Jippi. Så får vi håpe det tikker inn i alle permittertes bankkontoer så snart som rakker'n. Vi holder trøkket oppe, skriver Bjørn Sigurd Svingen på Facebook-siden «Vi som krever at Erna gir oss pengene våre!!!»

Trenger hjelp fra arbeidsgiverne

Navs nettsider går det fram at pengene vil være på konto senest tre dager etter at arbeidsgiver har gitt Nav opplysningene de trenger.

– Det viktige nå er at arbeidsgiverne vet hva de skal gjøre, slik at vi sikrer rask og riktig utbetaling til alle som venter på lønnskompensasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Det har aldri tidligere vært så mange som har behov for hjelp fra oss som nå. Vi er veldig glade for at vi nå kan betale ut lønnskompensasjon til alle de permitterte som har ventet på penger fra NAV. Pengene vil være på konto senest 3 dager etter at arbeidsgiver har gitt oss de opplysningene vi trenger. Det er viktig at arbeidsgiverne gjør det de skal nå, slik at vi raskt får betalt ut pengene, sier Vågeng.

230.000 ubehandlet

Nedstengningen av Norge førte til et søknadskaos uten sidestykke hos Nav i perioden fra 12. til 18. mai. På dette tidspunktet hadde 260 000 personer ennå ikke fått sin søknad behandlet.

• Les også: Mia-Helen får ikke Nav-pengene hun har krav på - måtte selge bilen

Nå er tallet, etter det FriFagbevegelse erfarer, justert ned til 230.000.

SV-leder Audun Lysbakken har bedt om innsyn i tall på hvor mange som har søkt om dagpenger og som fortsatt ikke har fått dette utbetalt, hvor mange som venter på lønnskompensasjon og hvor mange som har søkt om sosialhjelp. Spørsmålet er i sin tid forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

• 392.000 personer søkte om dagpenger i perioden 12. mars til 18. mai. Per 18. mai hadde 102 000 av disse fått innvilget og utbetalt dagpenger, 30.000 hadde fått avslag på sin søknad om dagpenger, og 260.000 personer hadde så langt ikke fått sin søknad behandlet.

9. juni er dette tallet fortsatt høyt – 230.000.

Av dem som ikke har fått søknaden behandlet var 78 000 ikke lenger registrert som arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten på dette tidspunktet.

167.000 personer hadde fått utbetalt forskudd på dagpenger.

• Ingen har søkt om lønnskompensasjon ettersom adgangen til å søke er ventet å komme på plass i midten av juni. Nå skal altså denne være klar, ifølge VG.

• 345.000 personer har søkt om dagpenger ved permittering fra Arbeids- og velferdsetaten i perioden 12. mars til 18. mai. Arbeids- og velferdsdirektoratet anslår at det for tiden er omtrent samme antall som venter på lønnskompensasjon.

• Det foreligger ikke statistikk for antall sosialhjelpsmottakere for 2020. Departementet har følgelig ikke grunnlag for å vurdere hvor mange som har søkt sosialhjelp eller brukt oppsparte midler fordi de ikke har fått utbetalt lønnskompensasjon eller dagpenger. Departementet har foreløpig ikke fått tilbakemelding om noen stor økning i søknader om økonomisk sosialhjelp.

• Les også: Permitterte Torill (51) måtte hente mat hos Frelsesarmeen: – Du står med lua i handa

– Er på tide

– Det er utrolig at det har tatt så lang tid å få på plass en ordning for de nesten 350.000 som venter på full lønnskompensasjon for de første 18 dagene med permittering. Det skulle være unødvendig at permitterte må få hjelp hos Frelsesarmeen eller familie, mens de venter på å få utbetalt penger de har rett på, sier SV-leder Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

– Vi har tatt til orde for at det må komme en nødløsning for dem som venter på pengene sine. Røe Isaksen fikk raskt på plass en kontantstøtte ordning til bedriftene, en slik løsning burde vært på plass for de permitterte for lenge siden, sier han i ne kommentar.

09.06.2020
15:37
09.06.2020 15:46