Konserntillitsvalgt John Thomas Suhr i Norli-kjeden har ikke vært involvert i diskusjoner om ansattes rett til å ytre seg.

Konserntillitsvalgt John Thomas Suhr i Norli-kjeden har ikke vært involvert i diskusjoner om ansattes rett til å ytre seg.

Lene Svenning

Munnkurv i Norli

Ledelsen i Norli nekter de ansatte å uttale seg i media. HK-klubben reagerer.
11.02.2014
11:18
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Etter at ansatte i Norli i Universitetsgata i Oslo uttalte seg kritisk til Klassekampen og flere andre medier om nedskjæringene i butikken, har ledelsen bestemt seg for å stoppe den slags. På bedriftens intranettside er det publisert retningslinjer for ansattes kontakt med media, skriver Klassekampen. Der heter det at "øvrige ansatte har ikke anledning til å uttale seg i media uten at det er avtalt med administrerende direktør". Og: "Enhver uautorisert uttalelse er å betrakte som illojalt overfor bedriftens interesser. Det vil kunne medføre konsekvenser for den det gjelder."

Ikke drøftet med klubben

John Thomas Suhr, konserntillitsvalgt i Norli-kjeden, reagerer både på bedriftens fremgangsmåte og forsøk på å begrense de ansattes ytringer.

– Det er litt vanskelig å forholde seg til noe som ensidig er publisert på intranettet, uten at det er drøftet med oss tillitsvalgte, slik Hovedavtalen krever. Det er ikke innført noen retningslinjer som det er enighet om med klubben, sier han til HK-Nytt.

Suhr mener også retningslinjene er i konflikt med ytringsfriheten.

– Hvis ytringsfriheten ikke skal gjelde på arbeidsplassen, en av de viktigste arenaene i livet, er den ikke mye verdt. I enkelte tilfeller, ved det vi kaller varsling, vil det noen kaller illojalitet være forventet opptreden av en ansatt, sier han.

Må diskuteres

Klubblederen tror imidlertid ikke munnkurven gjelder for ham som tillitsvalgt.

– Nei, jeg oppfatter ikke at dette er ment som en knebling av tillitsvalgte, sier han.

Suhr regner med at retningslinjene blir en sak på det neste møtet mellom ledelsen og konsernklubben.

– Jeg tror dette er en glipp fra ledelsens side, de kjenner reglene her. Deler av innholdet kommer vi ikke til å gå med på, sier han.

Skremmer de ansatte

Suhr får støtte av Bjørn Mietinen, 1. nestleder i Handel og Kontor.

– Jeg synes det er spesielt med en så generell begrensing av de ansattes ytringsfrihet. Vanligvis sier arbeidsavtaler noe om at de ansatte skal opptre redelig og utvise sunn fornuft når de uttaler seg om bedriften, men disse retningslinjene er altomfattende, sier han til Klassekampen.

Han mener bedriften skremmer de ansatte når de skriver at det kan få konsekvenser om man uttaler seg i media.

– Dette skremmer folk fra å svare på spørsmål, også i saker det er helt legitimt å snakke om. Konsekvensen kan bli at klanderverdige saker som bør belyses av media ikke blir avdekket, sier Mietinen.

Ikke tid til diskusjon

Norli-ledelsen forsvarer retningslinjene sine. Ifølge administrerende direktør John Thomasgaard er det en presisering av ansettelsesavtalen og bedriftens reglement.

– Det er ikke noe nytt og radikalt vi kommer med. Men vi har ingen problemer med å ta en runde på eventuelle innsigelser fra de ansatte, sier han til Klassekampen.

Han sier også at det var viktig for bedriften å tydeliggjøre sin holdning, og at ledelsen ikke har hatt tid til å diskutere retningslinjene med klubben.

Thomasgaard utdyper ikke hvilke konsekvenser det kan være snakk om dersom ansatte uttaler seg til media uten bedriftens velsignelse.

– Det må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle. Slikt skjer ekstremt sjelden og reaksjoner fra oss pleier derfor ikke å være nødvendig, sier han til avisa.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

11.02.2014
11:18
27.08.2015 20:00

Mest lest